جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب مخصوص میشو

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، یک سیخ کباب دورو، جوجه کباب و کباب لقمه
چلو کباب مخصوص میشو
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، یک سیخ فیله گوشت ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه ۱۵۰ گرمی
چلو کباب سلطانی
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، یک سیخ فیله گوشت ۳۲۰ گرمی
چلو کباب برگ مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، یک سیخ جوجه کباب ۱۵۰ گرمی، یک سیخ فیله کباب ۲۵۰ گرمی
چلو کباب قفقازی
۷۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، یک سیخ فیله گوشت ۱۵۰ گرمی، ۲۵۰ گرم جوجه کباب
چلو کباب بختیاری
۷۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، یک سیخ جوجه کباب ۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۵۰ گرمی
چلو کباب وزیری
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگینی

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، یک سیخ کباب لقمه ۲۶۰ گرمی
چلو کباب کوبیده نگینی
۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دو عدد سیخ ۲۰۰ گرمی کباب کوبیده
چلو کباب کوبیده
۴۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، یک سیخ ۲۶۰ گرمی کباب لقمه
چلو کباب لقمه
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، یک سیخ جوجه کباب ۴۰۰ گرمی
چلو جوجه کباب مخصوص
۴۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (ران)

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، یک سیخ جوجه کباب ۳۵۰ گرمی
چلو جوجه کباب (ران)
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب میشو

خیارشور، گوجه، ترشی کلم، ترشی لوبیا سبز، لیمو، زیتون
خوراک کباب میشو
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب ۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۵۰ گرمی، خیارشور، گوجه، ترشی کلم، ترشی لوبیا سبز، لیمو، زیتون
خوراک کباب وزیری
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

یک سیخ جوجه کباب ۱۵۰ گرمی، یک سیخ فیله کباب ۲۵۰ گرمی، خیارشور، گوجه، ترشی کلم، ترشی لوبیا سبز، لیمو، زیتون
خوراک کباب قفقازی
۶۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ فیله گوشت ۱۵۰ گرمی، ۲۵۰ گرم جوجه کباب، خیارشور، گوجه، ترشی کلم، ترشی لوبیا سبز، لیمو، زیتون
خوراک کباب بختیاری
۶۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دو عدد سیخ ۲۰۰ گرمی کباب کوبیده، خیارشور، گوجه، ترشی کلم، ترشی لوبیا سبز، لیمو، زیتون
خوراک کباب کوبیده
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه ۲۶۰ گرمی کباب لقمه، خیارشور، گوجه، ترشی کلم، ترشی لوبیا سبز، لیمو، زیتون
خوراک کباب لقمه
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ فیله گوشت ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه ۱۵۰ گرمی، خیارشور، گوجه، ترشی کلم، ترشی لوبیا سبز، لیمو، زیتون
خوراک کباب سلطانی
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگینی

یک سیخ کباب لقمه ۲۶۰ گرمی، خیارشور، گوجه، ترشی کلم، ترشی لوبیا سبز، لیمو، زیتون
خوراک کباب کوبیده نگینی
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ فیله گوشت ۳۲۰ گرمی، خیارشور، گوجه، ترشی کلم، ترشی لوبیا سبز، لیمو، زیتون
خوراک کباب برگ مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ۴۰۰ گرمی، خیارشور، گوجه، ترشی کلم، ترشی لوبیا سبز، لیمو، زیتون
خوراک جوجه کباب مخصوص
۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (سینه)

یک سیخ جوجه کباب ۳۵۰ گرمی، خیارشور، گوجه، ترشی کلم، ترشی لوبیا سبز، لیمو، زیتون
خوراک جوجه کباب (سینه)
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (ران)

یک سیخ جوجه کباب ۳۵۰ گرمی، خیارشور، گوجه، ترشی کلم، ترشی لوبیا سبز، لیمو، زیتون
خوراک جوجه کباب (ران)
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا کبابی، خیارشور، گوجه، ترشی کلم، ترشی لوبیا سبز، لیمو، زیتون
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، خیارشور، گوجه، ترشی کلم، ترشی لوبیا سبز، لیمو، زیتون
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، خیارشور، گوجه، ترشی کلم، ترشی لوبیا سبز، لیمو، زیتون
خوراک مرغ (ران)
۲۳,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

یک تکه سینه مرغ، خیارشور، گوجه، ترشی کلم، ترشی لوبیا سبز، لیمو، زیتون
شنیسل مرغ
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (فیله)

۴ عدد فیله مرغ، خیارشور، گوجه، ترشی کلم، ترشی لوبیا سبز، لیمو، زیتون
خوراک مرغ (فیله)
۳۲,۰۰۰ تومان

جوجه چینی

۴ عدد فیله مرغ،خیارشور، گوجه، ترشی کلم، ترشی لوبیا سبز، لیمو، زیتون
جوجه چینی
۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

خوراک ماهیچه
۹۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه

چلو ماهیچه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده
زرشک پلو با مرغ (ران)
۳۳,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ۴۰۰ گرم سینه مرغ
زرشک پلو با مرغ (سینه)
۳۳,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی قزل آلا سرخ شده

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده پلو سفید
سبزی پلو با ماهی قزل آلا سرخ شده
۵۳,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا کبابی
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۵۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، گوجه خیار، هویج، زیتون
سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

سوپ جو

سوپ جو قرمز، آب مرغ
سوپ جو
۷,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۸,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماالشعیر قوطی

ماالشعیر قوطی
۵,۰۰۰ تومان

دوغ زالی

دوغ زالی ۰.۵ لیتر
دوغ زالی
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان