جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران نایب (سهروردی)

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب

ممتاز (۳۵۰ گرمی)

۲۲۸,۰۰۰ تومان

مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، دورچین روز
خوراک جوجه کباب

ممتاز (۳۵۰ گرمی)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۱۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده زعفرانی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی، دورچین روز
خوراک کباب کوبیده زعفرانی

یک سیخ (۱۲۰ گرمی)

۵۶,۰۰۰ تومان

دو سیخ (۲۴۰ گرمی)

۱۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی اعلا
چلو کباب برگ

ممتاز (۳۳۰ گرمی)

۲۸۹,۰۰۰ تومان

مجلسی (۲۴۰ گرمی)

۲۴۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی، دورچین روز
خوراک کباب برگ

مجلسی (۲۴۰ گرمی)

۲۰۶,۰۰۰ تومان

ممتاز (۳۳۰ گرمی)

۲۴۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده زعفرانی

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده زعفرانی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ، دورچین روز
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۸۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

۲ سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب لقمه زعفرانی
۲۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب فیله ویژه نایب

یک سیخ کباب فیله گوسفندی ۳۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی اعلا
چلو کباب فیله ویژه نایب
۲۸۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی اعلا
چلو کباب برگ

ممتاز (۳۳۰ گرمی)

۲۸۹,۰۰۰ تومان

مجلسی (۲۴۰ گرمی)

۲۴۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۲۴۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب سلطانی
۳۲۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

۲ سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب لقمه زعفرانی
۲۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده زعفرانی

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده زعفرانی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب

ممتاز (۳۵۰ گرمی)

۲۲۸,۰۰۰ تومان

مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب فیله گوسفندی ۱۸۰ گرمی و سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب بختیاری
۲۸۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان (ارگانیک)

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۵۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب با استخوان (ارگانیک)
۲۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۲۴۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرمی، دورچین روز
خوراک کباب سلطانی
۲۸۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی، دورچین روز
خوراک کباب برگ

مجلسی (۲۴۰ گرمی)

۲۰۶,۰۰۰ تومان

ممتاز (۳۳۰ گرمی)

۲۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فیله ویژه نایب

یک سیخ کباب فیله گوسفندی ۳۵۰ گرمی، دورچین روز
خوراک کباب فیله ویژه نایب
۲۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب فیله گوسفندی ۱۸۰ گرمی و سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی، دورچین روز
خوراک کباب بختیاری
۲۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ، دورچین روز
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده زعفرانی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی، دورچین روز
خوراک کباب کوبیده زعفرانی

یک سیخ (۱۲۰ گرمی)

۵۶,۰۰۰ تومان

دو سیخ (۲۴۰ گرمی)

۱۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۵۰۰ گرمی، دورچین روز
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، دورچین روز
خوراک جوجه کباب

ممتاز (۳۵۰ گرمی)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۱۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا سوخاری، دورچین روز
خوراک ماهی قزل آلا
۱۵۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (سینه)

۳۵۰ گرم سینه مرغ، دورچین روز
خوراک مرغ (سینه)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ (سینه)

۳۵۰ گرم سینه مرغ، ۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (سینه)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ (سینه)

۳۵۰ گرم سینه مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ (سینه)
۱۶۳,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا سوخاری، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا
۱۹۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

سوپ جو (یک نفره)
سوپ جو
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر (یک نفره)
ماست موسیر
۳۰,۰۰۰ تومان

خیارشور ویژه

خیارشور (یک نفره)
خیارشور ویژه
۲۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، سس سالاد
سالاد فصل
۲۹,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده (یک نفره)
زیتون پرورده
۴۵,۰۰۰ تومان

بورانی بادمجان

بورانی بادمجان (یک نفره)
بورانی بادمجان
۳۵,۰۰۰ تومان

سس انبه

سس انبه (یک نفره)
سس انبه
۲۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۴,۸۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۸۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۸۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۴,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۶۰۰ تومان

ساده

۱۳,۶۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک محلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک محلی
۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۵۰۰ تومان

سرویس اضافه

ظرف پیرکس

ظرف پیرکس یک بار مصرف
ظرف پیرکس
۱۳,۰۰۰ تومان