جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران هایت (آپادانا)

پیتزا

پیتزا اسپیشیال

پیتزا اسپیشیال
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

پیتزا استیک
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

پیتزا ویژه
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (گوشت و قارچ)

پیتزا یونانی (گوشت و قارچ)
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن (مرغ و قارچ)

پیتزا چیکن (مرغ و قارچ)
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ویجتیبل (سبزیجات)

پیتزا ویجتیبل (سبزیجات)
۱۸,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ذغالی

برگر ذغالی
۱۰,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی مخصوص

برگر ذغالی مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی ویژه

برگر ذغالی ویژه
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله استیک ویژه

ساندویچ فیله استیک ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر

ساندویچ زینگر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه هایت

ساندویچ ویژه هایت
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (۲ تکه) (ساده)

مرغ سوخاری (2 تکه) (ساده)
۱۴,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۲ تکه) (اسپایسی)

مرغ سوخاری (2 تکه) (اسپایسی)
۱۴,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۳ تکه) (ساده)

مرغ سوخاری (3 تکه) (ساده)
۱۶,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۳ تکه) (اسپایسی)

مرغ سوخاری (3 تکه) (اسپایسی)
۱۶,۵۰۰ تومان

فیله استریپس

فیله استریپس
۱۳,۵۰۰ تومان

بوفالو واینگز (بال سوخاری)

بوفالو واینگز (بال سوخاری)
۹,۰۰۰ تومان

کتف سوخاری

کتف سوخاری
۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۷,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ (سرد)
۱۲,۰۰۰ تومان

ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت (سرد)
۱۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد ونیز

سالاد ونیز
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۶,۰۰۰ تومان

سالاد بالزامیک

سالاد بالزامیک
۸,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۶۰۰ تومان