جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های شیراز

رستوران و باربیکیو لرد

پر‌طرفدارها

ساندویچ کباب ویژه

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، سس مخصوص، یک عدد نان لواش
ساندویچ کباب ویژه
۶۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ کباب ویژه دوبل

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، سس مخصوص، یک عدد نان لواش
ساندویچ کباب ویژه دوبل
۱۱۲,۰۰۰ تومان

چلو ته دیگی با کباب درباری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۱۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی قالبی، گو...
چلو ته دیگی با کباب درباری
۱۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ۱۰۰ گرم (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم، یک عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده 100 گرم (دو سیخ)
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو ته دیگی با کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰گرم برنج ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلمی
چلو ته دیگی با کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۱۴,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده (ران)

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۴۰۰ گرمی، ۵۰۰ گرم برنج ایرانی قالبی
زرشک پلو با مرغ سرخ شده (ران)
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ جوجه کباب لاری

یک سیخ جوجه کباب لاری سینه مرغ بدون استخوان مزه دار شده ۲۱۰ گرمی همراه با مخلفات و سس و نان لواش
ساندویچ جوجه کباب لاری
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش سینه مرغ ۲۱۰ گرمی همراه با مخلفات و سس و نان لواش
ساندویچ جوجه کباب ترش
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۱۰ گرمی، با مخلفات و سس و نان لواش
ساندویچ کباب میکس
۱۳۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ کباب ویژه

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، سس مخصوص، یک عدد نان لواش
ساندویچ کباب ویژه
۶۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ کباب ویژه دوبل

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، سس مخصوص، یک عدد نان لواش
ساندویچ کباب ویژه دوبل
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب کنجه

یک سیخ کباب کنجه گوشت فیله گوساله ۱۷۰ گرمی لاری همراه با مخلفات و سس و نان لواش
ساندویچ کباب کنجه
۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه کباب زعفرانی سینه

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۱۰ گرمی
ساندویچ جوجه کباب زعفرانی سینه
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه کباب زعفرانی ران

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ران مرغ بدون استخوان ۲۵۰ گرمی همراه با مخلفات و سس و نان لواش
ساندویچ جوجه کباب زعفرانی ران
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس دل و جگر

میکس ۶ سیخ دل و جگر و قلوه و دمبه
ساندویچ میکس دل و جگر
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو ته دیگی با کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کل. سبزی
چلو ته دیگی با کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)
۹۷,۵۰۰ تومان

چلو ته دیگی با کنجه بره

۴۰۰ گرم چلو ته دیگی با برنج ایرانی، یک سیخ کباب کنجه گوشت راسته گوسفندی ۱۷۰ گرم، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم
چلو ته دیگی با کنجه بره
۱۹۹,۰۰۰ تومان

چلوکباب وزیری بره

یک سیخ کباب کنجه گوشت راسته گوسفندی ۱۷۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج قالبی ایرانی، دورچین: گوجه کب...
چلوکباب وزیری بره
۲۳۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کنجه لاری

یک سیخ کباب کنجه لاری گوشت فیله گوساله ۱۷۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی قالبی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، ترشی کلم
چلو کباب کنجه لاری
۱۷۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری لاری

یک سیخ کباب کنجه گوشت فیله گوساله لاری ۱۷۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی قالب...
چلو کباب وزیری لاری
۲۰۹,۰۰۰ تومان

چلو ته دیگی با کباب شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک دنده گوسفندی ۵۰۰ گرمی، ۴۰۰گرم برنج ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم
چلو ته دیگی با کباب شیشلیک
۲۶۹,۰۰۰ تومان

چلو ته دیگی با کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله ۲۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیموترش،
چلو ته دیگی با کباب برگ
۲۱۴,۰۰۰ تومان

چلو ته دیگی با کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی قالبی، گوج...
چلو ته دیگی با کباب سلطانی
۲۴۹,۰۰۰ تومان

چلو ته دیگی با کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰گرم برنج ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلمی
چلو ته دیگی با کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۱۴,۰۰۰ تومان

چلو ته دیگی با کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلمی
چلو ته دیگی با کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۱۴۸,۰۰۰ تومان

چلو ته دیگی با کباب کوبیده (سه سیخ)

۳ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰گرم برنج ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم
چلو ته دیگی با کباب کوبیده (سه سیخ)
۱۴۹,۰۰۰ تومان

چلو ته دیگی با کباب کوبیده مخصوص (سه سیخ)

۳ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم
چلو ته دیگی با کباب کوبیده مخصوص (سه سیخ)
۱۹۹,۵۰۰ تومان

چلو ته دیگی با کباب درباری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۱۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی قالبی، گو...
چلو ته دیگی با کباب درباری
۱۵۴,۰۰۰ تومان

چلو ته دیگی با جوجه کباب ارگانیک ویژه لرد

یک سیخ جوجه کباب ارگانیک ۵۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم
چلو ته دیگی با جوجه کباب ارگانیک ویژه لرد
۱۳۳,۰۰۰ تومان

چلو ته دیگی با جوجه کباب زعفرانی (ران)

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ران مرغ بدون استخوان ۲۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم
چلو ته دیگی با جوجه کباب زعفرانی (ران)
۱۳۷,۰۰۰ تومان

چلو ته دیگی با جوجه کباب زعفرانی (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۱۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم
چلو ته دیگی با جوجه کباب زعفرانی (سینه)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو ته دیگی با کباب جوجه لاری

یک سیخ جوجه کباب لاری سینه مرغ بدون استخوان مزه دار شده ۲۱۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم
چلو ته دیگی با کباب جوجه لاری
۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو ته دیگی با جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش سینه مرغ ۲۱۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم
چلو ته دیگی با جوجه کباب ترش
۱۲۲,۰۰۰ تومان

چلو ته دیگی با جوجه کباب سبزیجات

یک سیخ جوجه کباب سبزیجات سینه مرغ ۲۱۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم
چلو ته دیگی با جوجه کباب سبزیجات
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک

کوبیده تک سیخ ۱۰۰ گرمی

بدون مخلفات و بدون نان
کوبیده تک سیخ 100 گرمی
۳۳,۵۰۰ تومان

کوبیده تک سیخ ۱۵۰ گرمی

بدون مخلفات بدون نان
کوبیده تک سیخ 150 گرمی
۵۰,۵۰۰ تومان

خوراک کتف و بال زعفرانی

یک سیخ کتف و بال کبابی زعفرانی ۳۵۰ گرمی، سس تار تار، سبزی. پیاز. لیموترش، ترشی کلم، یک عدد نان لواش
خوراک کتف و بال زعفرانی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کتف و بال ترش

یک سیخ کتف و بال کبابی رب اناری ۳۵۰ گرمی، سس تار تار، لیموترش، ترشی کلم، سبزی. پیاز. یک عدد نان لواش
خوراک کتف و بال ترش
۶۶,۰۰۰ تومان

خوراک کنجه بره

یک سیخ کباب کنجه گوشت راسته گوسفندی ۱۷۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم، یک عدد نان لواش
خوراک کنجه بره
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری بره

یک سیخ کباب کنجه گوشت راسته گوسفندی ۱۷۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی.، دورچین: گوجه کبابی، لیموتر...
خوراک کباب وزیری بره
۱۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری لاری

یک سیخ کباب کنجه گوشت فیله گوساله لاری ۱۷۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، ترشی کلم،...
خوراک کباب وزیری لاری
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کنجه لاری

یک سیخ کباب کنجه گوشت فیله گوساله لاری ۱۷۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو ترش، ترشی کلم، یک عدد نان لواش
خوراک کباب کنجه لاری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک شیشلیک شاندیز

یک سیخ کباب شیشلیک دنده گوسفندی ۵۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم، یک عدد نان لواش
خوراک شیشلیک شاندیز
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ
۱۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم،...
خوراک کباب سلطانی
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ۱۵۰ گرمی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی همراه با مخافات
خوراک کباب کوبیده 150 گرمی (یک سیخ)
۵۸,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ۱۰۰ گرم (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم، یک عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده 100 گرم (دو سیخ)
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ۱۵۰ گرم (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم، یک عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده 150 گرم (دو سیخ)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص (سه سیخ)

۳ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم، یک عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص (سه سیخ)
۱۶۰,۵۰۰ تومان

خوراک کباب درباری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۱۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم...
خوراک کباب درباری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جگر گوسفندی

۶ سیخ جگر گوسفندی ۳۰ گرمی، یک عدد نان لواش
خوراک جگر گوسفندی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک دل گوسفندی

۶ سیخ دل گوسفندی ۳۰ گرمی، یک عدد نان لواش
خوراک دل گوسفندی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک قلوه گوسفندی

۶ سیخ قلوه گوسفندی ۳۰ گرمی، یک عدد نان لواش
خوراک قلوه گوسفندی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک دل و جگر و قلوه گوسفندی (شش سیخ)

۴ سیخ جگر گوسفندی ۳۰ گرمی، یک سیخ دل گوسفندی ۳۰ گرمی، یک سیخ قلوه گوسفندی ۳۰ گرمی، یک عدد نان لواش
خوراک دل و جگر و قلوه گوسفندی (شش سیخ)
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جگر ویژه لرد

یک سیخ جگر ویژه گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ترکیب جگر گوسفندی و دنبه
خوراک جگر ویژه لرد
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک دنبه (یک سیخ)

یک سیخ دنبه گوسفندی ۸۰ گرمی
خوراک دنبه (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ارگانیک ویژه لرد

یک سیخ جوجه کباب ارگانیک ۵۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب ارگانیک ویژه لرد
ناموجود

خوراک جوجه کباب زعفرانی (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۱۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب زعفرانی (سینه)
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه زعفرانی بدون استخوان (ران)

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ران مرغ بدون استخوان ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه زعفرانی بدون استخوان (ران)
۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب لاری

یک سیخ جوجه کباب لاری سینه مرغ بدون استخوان مزه دار شده ۲۱۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب لاری
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش ران مرغ ۲۱۰ گرمی، لیموترش، ترشی کلم، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب ترش
۸۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه سبزیجات ویژه لرد

یک سیخ جوجه کباب سبزیجات سینه مرغ ۲۱۰ گرمی، گوجه کبابی، لیموترش، ترشی کلم، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه سبزیجات ویژه لرد
۸۱,۰۰۰ تومان

خوراک کتف و بال اسپایسی (یک سیخ)

یک سیخ کتف و بال کبابی اسپایسی ۳۵۰ گرمی، سس تار تار. سبزی. پیاز، لیموترش، ترشی کلم، یک عدد نان لواش
خوراک کتف و بال اسپایسی (یک سیخ)
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ سرخ کرده، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ (ران)
۵۸,۰۰۰ تومان

چلو ته دیگی

۴۰۰ گرم برنج ایرانی قالبی
چلو ته دیگی
۴۲,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی (یک سیخ)

یک سیخ فلفل کبابی (۵ تا ۶ عدد)
فلفل کبابی (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

قارچ کبابی (یک سیخ)

یک سیخ قارچ کبابی (۶ تا ۷ عدد)
قارچ کبابی (یک سیخ)
۲۳,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

یک سیخ، گوجه کبابی کامل (۴ عدد)
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ سرخ شده (ران)

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۴۰۰ گرمی، ۵۰۰ گرم برنج ایرانی قالبی
زرشک پلو با مرغ سرخ شده (ران)
۹۵,۰۰۰ تومان

استیک

استیک گوشت

۲۵۰ گرم فیله گوساله گریل شده، سس تارتار، لیموترش
استیک گوشت
۱۶۰,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

۲۵۰ گرم سینه مرغ مزه دار شده، سس تارتار، لیموترش
استیک مرغ
۹۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

پنیر کبابی

۶ تکه پنیر کبابی ۶۰ گرمی
پنیر کبابی
۳۴,۰۰۰ تومان

سس تارتار کوچک

دست ساز ۵۰ گرمی
سس تارتار کوچک
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۵۰ گرم زیتون پرورده دست ساز با گردو
زیتون پرورده
۱۸,۰۰۰ تومان

سس تارتار ویژه ساندویچ

سس تارتار دست ساز ۱۵۰ گرمی
سس تارتار ویژه ساندویچ
۹,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، کلم، قارچ
سالاد فصل
۳۵,۰۰۰ تومان

ماست اسفناج

۲۵۰ گرم ماست اسفناج دست ساز
ماست اسفناج
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست خیار

۲۵۰ گرم ماست خیار دست ساز
ماست خیار
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۲۵۰ گرم ماست موسیر دست ساز
ماست موسیر
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست بادمجان

۲۵۰ گرم ماست بادمجان دست ساز
ماست بادمجان
۲۵,۰۰۰ تومان

نان اضافه (یک قرص)

۱ عدد نان لواش بازاری
نان اضافه (یک قرص)
۹۰۰ تومان

دورچین (اضافه)

لیموترش، پیاز، سبزی ترشی کلم(دو نفره)
دورچین (اضافه)
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

لیموناد قوطی زمزم

۳۳۰ میلی لیتر
لیموناد قوطی زمزم
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی بدون گاز آبعلی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی بدون گاز آبعلی
۱۳,۰۰۰ تومان

اب گاز دار

قوطی لیمویی
اب گاز دار
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری سبزیجات

۵۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری سبزیجات
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ سبزیجات خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ سبزیجات خانواده
۲۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میراندا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میراندا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون آپ
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده میراندا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده میراندا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده سون آپ

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده سون آپ
۱۸,۰۰۰ تومان

آبمیوه گازدار هوفنبرگ

قوطی
آبمیوه گازدار هوفنبرگ

آبمیوه گازدار قوطی هوفنبرگ کاکتوس

۱۷,۵۰۰ تومان

بلوبری

۱۷,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر، برند هی جو
ماءالشعیر قوطی

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

کلاسیک

۱۷,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بیگ بر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بیگ بر

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

کلاسیک

۱۳,۵۰۰ تومان

سیب

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده گازدار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده گازدار
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان