جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران و کباب ذغالی مهدی

پر‌طرفدارها

حلیم

گندم، گوشت بوقلمون ریش ریش شده، دارچین، روغن مخصوص
حلیم

۲ کیلوگرم

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دو سیخ ۱۱۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نصف نان سنگک
خوراک کباب کوبیده
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

حلیم

گندم، گوشت بوقلمون ریش ریش شده، دارچین، روغن مخصوص
حلیم

۲ کیلوگرم

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

چلو کباب لقمه مجلسی

۱۵۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کباب لقمه مجلسی
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

۱۵۰ گرم کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۲۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کباب لقمه نگین دار
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده(ران)

یک عدد ران سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، سس انار وریحون و لیمو ترش
زرشک پلو با مرغ سرخ شده(ران)
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

کباب کوبیده مخلوط (یک سیخ)

۱۱۰ گرم کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی
کباب کوبیده مخلوط (یک سیخ)
۵
۲۸,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰ تومان

کباب لقمه مجلسی (یک سیخ)

۱۵۰ گرم کباب لقمه مخلوط گوساله و گوسفندی
کباب لقمه مجلسی (یک سیخ)
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

کباب لقمه مجلسی نگین دار (یک سیخ)

۱۵۰ گرم کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۲۰ گرم جوجه کباب
کباب لقمه مجلسی نگین دار (یک سیخ)
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دو سیخ ۱۱۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نصف نان سنگک
خوراک کباب کوبیده
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

۱۵۰ گرم لقمه گوشت گوسفندی وگوساله همراه بانصف نان، گوجه، فلفل کبابی
خوراک کباب لقمه
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

۱۵۰ گرم کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۲۰ گرم جوجه کباب، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نصف نان سنگک
خوراک کباب لقمه نگین دار
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

حلیم

حلیم

گندم، گوشت بوقلمون ریش ریش شده، دارچین، روغن مخصوص
حلیم

۲ کیلوگرم

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ ۱۱۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مجلسی

۱۵۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کباب لقمه مجلسی
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

۱۵۰ گرم کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۲۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کباب لقمه نگین دار
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی ران

۲۲۰ گرم جوجه کباب زعفرانی ران، ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو جوجه کباب زعفرانی ران
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی فیله

۲۲۰ گرم جوجه کباب زعفرانی فیله، ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو جوجه کباب زعفرانی فیله
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مکزیکی (ویژه)

۲۲۰ گرم جوجه کباب، سس کچاپ، فلفل قرمز، فلفل دلمه ای، گشنیز، ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو جوجه کباب مکزیکی (ویژه)
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

۲۲۰ گرم جوجه کباب، رب انار، ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو جوجه کباب ترش
۷۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده(ران)

یک عدد ران سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، سس انار وریحون و لیمو ترش
زرشک پلو با مرغ سرخ شده(ران)
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ الی ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کره
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک

کباب کوبیده مخلوط (یک سیخ)

۱۱۰ گرم کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی
کباب کوبیده مخلوط (یک سیخ)
۵
۲۸,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰ تومان

کباب لقمه مجلسی (یک سیخ)

۱۵۰ گرم کباب لقمه مخلوط گوساله و گوسفندی
کباب لقمه مجلسی (یک سیخ)
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

کباب لقمه مجلسی نگین دار (یک سیخ)

۱۵۰ گرم کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۲۰ گرم جوجه کباب
کباب لقمه مجلسی نگین دار (یک سیخ)
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

جوجه کباب زعفرانی ران (یک سیخ)

۲۲۰ گرم جوجه کباب زعفرانی ران
جوجه کباب زعفرانی ران (یک سیخ)
۵۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب زعفرانی فیله (یک سیخ)

۲۲۰ گرم جوجه کباب زعفرانی فیله مرغ
جوجه کباب زعفرانی فیله (یک سیخ)
۵۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مکزیکی ویژه (یک سیخ)

۲۲۰ گرم جوجه کباب، سس کچاپ، فلفل قرمز، فلفل دلمه ای، گشنیز
جوجه کباب مکزیکی ویژه (یک سیخ)
۵۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب ترش (یک سیخ)

۲۲۰ گرم جوجه کباب، رب انار،
جوجه کباب ترش (یک سیخ)
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دو سیخ ۱۱۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نصف نان سنگک
خوراک کباب کوبیده
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

۱۵۰ گرم لقمه گوشت گوسفندی وگوساله همراه بانصف نان، گوجه، فلفل کبابی
خوراک کباب لقمه
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

۱۵۰ گرم کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۲۰ گرم جوجه کباب، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نصف نان سنگک
خوراک کباب لقمه نگین دار
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۲۲۰ گرم جوجه همراه بانصف نون سنگگ، دو عدد گوجه، فلفل
خوراک جوجه کباب
۵۵,۰۰۰ تومان

بال کبابی (یک سیخ)

۴عددبال
بال کبابی (یک سیخ)
۴۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ تا نصف گوجه فرنگی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

نان سنگک
نان (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

محلی
ماست و خیار
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی
ماست موسیر
۷,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای
۱۲,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

یک لیتر
دلستر خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۲۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

۰.۵ لیتر
دوغ بطری محلی
۱۵,۰۰۰ تومان