جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، سماق
چلو کباب کوبیده

مخصوص (۳۰۰ گرم)

۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش ته چین
چلو جوجه کباب زعفرانی

مخصوص (۳۰۰ گرم)

۹۵,۰۰۰ تومان

معمولی (۲۰۰ گرم)

۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، نان داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، پیاز و جعفری، سماق
خوراک کباب کوبیده

مخصوص (۳۰۰ گرم)

۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش ته چین
چلو جوجه کباب زعفرانی

مخصوص (۳۰۰ گرم)

۹۵,۰۰۰ تومان

معمولی (۲۰۰ گرم)

۶۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ران

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ زعفرانی ۳۵۰ گرمی (بدون استخوان)، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش ته چ...
چلو جوجه کباب ران
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه ;کامل ۷۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش ته چین
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، سماق
چلو کباب لقمه
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۳۰۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ نگین شده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی،...
چلو کباب لقمه نگین دار
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، سماق
چلو کباب کوبیده

مخصوص (۳۰۰ گرم)

۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار

یک سیخ کوبیده ۲۵۰ گرمی گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ نگین شده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ...
چلو کباب کوبیده نگین دار
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی راسته گوساله و سینه مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش
چلو کباب بختیاری
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه مخصوص

یک سیخ کباب چنجه فیله گوساله ۲۲۰گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش
چلو کباب چنجه مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۲۲۰گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش
چلو کباب برگ مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۲۲۰گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گ...
چلو کباب سلطانی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ کباب جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۵۰گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره،...
چلو کباب وزیری
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کتف کبابی

۷ عدد بازو مرغ کبابی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش ته چین
چلو کتف کبابی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی

۷تکه بال مرغ کبابی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش ته چین
چلو بال کبابی
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک (با دورچین)

بال کبابی سیخی

۷تکه بال زعفرانی با گوجه و لیمو و فلفل
بال کبابی سیخی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، نان داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، پیاز و جعفری، سماق
خوراک کباب کوبیده

مخصوص (۳۰۰ گرم)

۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، پیاز و جعفری، سماق
خوراک کباب لقمه
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگین دار

یک سیخ کباب کوبیده نگین دار ۱۸۰گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ نگین شده، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لی...
خوراک کباب کوبیده نگین دار
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی راسته گوساله و سینه مرغ، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، پیاز و جعفری
خوراک کباب بختیاری
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۲۸۰ گرمی، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، پیاز و جعفری
خوراک کباب برگ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه فیله گوساله ۲۸۰ گرمی، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، پیاز و جعفری
خوراک کباب چنجه
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرمی، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، پیاز و جعفری ته چین
خوراک جوجه کباب معمولی
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب ۶۰۰ گرمی، نان داغ و دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، پیاز و جعفری
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ران

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ زعفرانی ۳۵۰ گرمی (بدون استخوان)، نان داغ و دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، پیاز و جعفری
خوراک جوجه کباب ران
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۲۵۰گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، نان داغ و دورچین : گوجه کبابی، فلفل ...
 خوراک کباب سلطانی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه سینه ۲۵۰ گرمی با یک سیخ کوبیده ۱۲۰ گرمی با نان داغ و دورچین
خوراک کباب وزیری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ۲۵۰ گرمی با گوجه فلفل و دورچین
خوراک جوجه کباب مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، نان لواش، (بدون دورچین)
کباب کوبیده (یک سیخ)

مخصوص (۱۵۰ گرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده نگین دار (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده نگین دار ۲۸۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ نگین شده، نان داغ، (بدون دورچین)
کباب کوبیده نگین دار (یک سیخ)
۷۵,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی (یک سیخ)

۳ عدد گوجه
گوجه فرنگی (یک سیخ)
۸,۰۰۰ تومان

غدای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران کامل مرغ سرخ شده (۴۰۰ گرم)، ۳۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، دورچین روز همراه
زرشک پلو با مرغ
۸۵,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۵۰۰گرم قیمه با گوشت گوسفندی استخوان دار همراه ۳۰۰ گرم برنج ایرانی و سیب زمینی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۵۰۰گرم خورشت، ۳ تکه گوست گوسفندی با استخوان
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
ناموجود

چلو خورشت قورمه سبزی

۵۰۰گرم قرمه با گوشت گوسفندی همراه ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
ناموجود

سالاد و پیش غذا

ترشی مخلوط

یک نفره، دست ساز، گل کلم، گوجه
 ترشی مخلوط
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خیار، گوجه، پیاز، آبغوره، چاشنی مخصوص
سالاد شیرازی
ناموجود

ماست و خیار

۱۰۰ گرم ماست و خیار رنده شده
ماست و خیار
ناموجود

ماست موسیر (محلی)

ماست چکیده
ماست موسیر (محلی)
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۶,۵۰۰ تومان

فانتا

۶,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ شرکتی

۱.۵ یتری
دوغ شرکتی
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان