جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک کباب بناب

۳۲۰ گرم گوشت کوبیده دورچین:پیاز جعفری، ترشی کلم، خیارشور، لیمو، گوجه کبابی، ته چین
خوراک کباب بناب
۱۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص ۳۰۰ گرمی دورچین: پیاز و جعفری، ترشی کلم، خیارشور، لیمو، گوجه کبابی، ته چین
خوراک جوجه کباب مخصوص
۹۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج خارجی
چلو جوجه کباب
۶۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج خارجی
چلو جوجه کباب
۶۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج خارجی
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۶۳,۰۰۰ تومان

چلو میکس

یک سیخ جوجه کباب ۱۳۰گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۷۰گرمی، ۴۰۰ گرم برنج خارجی
چلو میکس
۹۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه کبابی، ته چین، کره حیوانی
چلو کباب کوبیده
۱۲۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی گوشت ۲۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه کبابی، ته چین، کره حیوانی، همراه با دورچین، در ظرف گیاهی
چلو کباب لقمه مخصوص زعفرانی
۱۶۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص زعفرانی

دو سیخ کباب کوبیده گوشت ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه کبابی، ته چین، کره حیوانی، همراه با دورچین، در ظرف گیاهی
چلو کباب کوبیده مخصوص زعفرانی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه گوشت ۲۵۰ گرمی، ۱۰۰ گرم جوجه ساطوری شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه کبابی، ته چین، کره حیوانی، همراه با دور...
چلو کباب لقمه نگینی
۱۸۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت ۱۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه کبابی، ته چین، کره حیوانی، همراه با...
چلو کباب وزیری مخصوص
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری معمولی

یک سیخ جوجه کباب ۲۰۰گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت ۹۰گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ته چین، کره حیوانی
چلو کباب وزیری معمولی
۱۴۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب مخصوص

یک سیخ کباب بناب گوشت ۳۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه کبابی، ته چین، کره حیوانی، همراه با دورچین،در ظرف گیاهی
چلو کباب بناب مخصوص
۱۸۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه کبابی، ته چین، کره حیوانی
چلو جوجه کباب
۱۲۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه کبابی، ته چین، کره حیوانی، همراه با دورچین،در ظرف گیاهی
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه کبابی، ته چین، کره حیوانی، همراه با دورچین،در ظر...
چلو جوجه کباب ممتاز (ران)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب جوجه با استخوان ۷۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه کبابی، ته چین، کره حیوانی، همراه با دورچین،در ظرف گیا...
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه کبابی، ته چین، کره حیوانی، همراه با دورچین،در ظرف گیاهی
چلو جوجه کباب حلزونی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کره ایرانی

به همراه ته چین و کره حیوانی
چلو کره ایرانی
۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب مجلسی پرشیا

۳۰۰ گرم گوشت،۲۰۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده و ساطوری شده،همراه با گوجه کبابی ، فلفل دلمه ای ،پیاز جعفری،لیمو ،ته چین
خوراک کباب مجلسی پرشیا
۲۰۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب

۳۲۰ گرم گوشت کوبیده دورچین:پیاز جعفری، ترشی کلم، خیارشور، لیمو، گوجه کبابی، ته چین
خوراک کباب بناب
۱۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگینی

۲۵۰ گرم گوشت، ۱۰۰گرم جوجه ساطوری شده،پیاز جعفری،ترشی کلم،خیارشور،لیمو،گوجه کبابی،ته چین
خوراک کباب لقمه نگینی
۱۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

۲۵۰ گرم گوشت،پیاز جعفری،ترشی کلم،خیارشور،لیمو،گوجه کبابی،ته چین
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۷۰۰ گرم جوجه با استخوان دورچین: پیاز و جعفری، ترشی کلم، خیارشور، لیمو، گوجه کبابی، ته چین
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۴۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص ۳۰۰ گرمی دورچین: پیاز و جعفری، ترشی کلم، خیارشور، لیمو، گوجه کبابی، ته چین
خوراک جوجه کباب مخصوص
۹۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ بدون استخوان دورچین: پیاز و جعفری، ترشی کلم، خیارشور، لیمو، گوجه کبابی، ته چین
خوراک جوجه کباب مخصوص (ران)
۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

۳۰۰ گرم جوجه دورچین: پیاز و جعفری، ترشی کلم، خیارشور، لیمو، گوجه کبابی، ته چین
خوراک جوجه کباب حلزونی
۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک فیله دو رنگ حلزونی

۲۰۰ گرم فیله گوساله،۲۰۰ گرم فیله مرغ دورچین: پیاز و جعفری، ترشی کلم، خیارشور، لیمو، گوجه کبابی، ته چین
خوراک فیله دو رنگ حلزونی
۲۱۸,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

۱۰۰ گرم کباب کوبیده دورچین: پیاز و جعفری، ترشی کلم، خیارشور، لیمو، گوجه کبابی، ته چین(تعداد بیشتر از یک سیخ سرو در ظرف گیاهی)
کباب کوبیده (یک سیخ)
۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی کبابی قزل آلا

۵۰۰گرم ماهی قزل آلا کبابی دورچین: ترشی یک نفره، لیمو، پیاز و جعفری، خیارشور، گوجه کبابی، ته چین
خوراک ماهی کبابی قزل آلا
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۵۰ گرم گوشت
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

غذای اصلی

زرشک پلو با مرغ منو۲

۳۵۰ گرم مرغ سرخ شده، ۴۰۰گرم زرشک پلو با برنج خارجی
زرشک پلو با مرغ منو2
۸۶,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

۵۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی دورچین: سس مرغ، ترشی کلم، ته چین، سیب زمینی سرخ شده، کره حیوانی، ظرف گیاهی
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۱۴۴,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا بدون استخوان، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی دورچین: ترشی یک نفره، لیمو، پیاز و جعفری، گوجه کبابی ،کره حیوانی
چلو ماهی قزل آلا
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلوخورشت قیمه بادمجان

۳۰گرم گوشت.۲۰۰گرم خورشت. ۴۰۰گرم برنج خارجی
چلوخورشت قیمه بادمجان
۶۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۵۰ گرم گوشت گرم، ۳۰۰ گرم خورشت،۴۰۰ گرم برنج ایرانی ،نان
چلو خورشت قورمه سبزی
۹۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۵۰ گرم گوشت گرم، ۳۰۰ گرم خورشت، سیب زمینی سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی،نان
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۹۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۵۰ گرم گوشت گرم،۳۰۰ گرم خورشت، بادمجان سرخ شده،۴۰۰ گرم برنج ایرانی ، نان
چلو خورشت قیمه بادمجان
۹۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۵۰ گرم گوشت گرم،۳۰۰ گرم خورشت،سیب زمینی سرخ شده
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۵۰ گرم گوشت گرم،۳۰۰ گرم خورشت،بادمجان سرخ شده
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۴۱,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

میکس مخصوص پرشیا

۲۰۰ گرم جوجه کباب،۲۵۰ گرم کباب کوبیده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی،گوجه کبابی،ته چین،کره حیوانی،همراه با دورچین،در ظرف گیاهی
میکس مخصوص پرشیا
۲۵۳,۰۰۰ تومان

فیله دو رنگ حلزونی

۲۰۰'گرم فیله گوساله،۲۰۰گرم فیله مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی،گوجه کبابی،ته چین،کره حیوانی،همراه با دورچین،در ظرف گیاهی
فیله دو رنگ حلزونی
۲۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست و خیار

۲۰۰ گرم، دست ساز
ماست و خیار
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۲۰۰ گرم، خیار، گوجه، نعناع، پیاز، دست ساز
سالاد شیرازی
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۷,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل (کوچک)

سالاد فصل (کوچک)
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی دلستر
۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده دلستر

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده دلستر
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر دوغ عالیس
دوغ خانواده
۲۶,۰۰۰ تومان