جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و پاکستانی مخلوط، دورچین: گوجه کبابی
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۳ تکه گوشت گوساله، خلال سیب زمینی، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۳ تکه گوشت گوساله، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و پاکستانی(مخلوط)
چلو خورشت قورمه سبزی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و پاکستانی مخلوط، دورچین: گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و پاکستانی مخلوط، دورچین: گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و پاکستانی ...
چلو کباب وزیری
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و پاکستانی مخلوط، دورچین: گوجه کبابی
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی، بدون نان-بدون گوجه
خوراک کباب کوبیده
۱۰
۲۶,۰۰۰ ۲۳,۴۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده (ران)

۳۸۰ تا ۴۰۰ گرم ران مرغ
خوراک مرغ سرخ شده (ران)
۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده (ران)

۳۸۰ تا ۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و پاکستانی مخلوط
چلو مرغ سرخ شده (ران)
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۳ تکه گوشت گوساله، خلال سیب زمینی، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۳ تکه گوشت گوساله، بادمجان سرخ کرده، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۳ تکه گوشت گوساله، خلال سیب زمینی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۰
۳۲,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۳ تکه گوشت گوساله، بادمجان سرخ کرده
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۰
۴۲,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب لقمه مخصوص

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و پاکستانی مخلوط
چلو کباب لقمه مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و پاکستانی مخلوط، دورچین: گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و پاکستانی مخلوط، دورچین: گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و پاکستانی ...
چلو کباب وزیری
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب میکس ۲۸۰ گرمی ترکیب جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی با لایه رویی کباب کوبیده ۸۰ گرمی، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و پاکستان...
چلو کباب میکس
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و پاکستانی مخلوط، دورچین: گوجه کبابی
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

چلو پاچین کبابی

یک سیخ پاچین مرغ کبابی ۳۳۰ گرمی (۶ عدد)، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و پاکستانی مخلوط، دورچین: گوجه کبابی
چلو پاچین کبابی
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب میکس

یک سیخ کباب میکس ۲۸۰ گرمی ترکیب جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی با لایه رویی کباب کوبیده ۸۰ گرمی، بدون نان
خوراک کباب میکس
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، بدون نان-بدون گوجه
خوراک کباب لقمه مخصوص
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی، بدون نان-بدون گوجه
خوراک کباب کوبیده
۱۰
۲۶,۰۰۰ ۲۳,۴۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، بدون نان
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی،بدون نان -بدون گوجه
خوراک کباب وزیری
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، بدون نان-بدون گوجه
خوراک جوجه کباب مخصوص
۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب پاچین

یک سیخ پاچین مرغ کبابی ۳۳۰ گرمی (۶ عدد)، بدون نان-بدون گوجه
خوراک کباب پاچین
۵۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

یک سیخ گوجه کبابی (۴ تا ۵ عدد)
گوجه کبابی (یک سیخ)
۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده (ران)

۳۸۰ تا ۴۰۰ گرم ران مرغ
خوراک مرغ سرخ شده (ران)
۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

چلو ساده

۳۵۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و پاکستانی(مخلوط)
چلو ساده
۲۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو مرغ سرخ شده (ران)

۳۸۰ تا ۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و پاکستانی مخلوط
چلو مرغ سرخ شده (ران)
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

استامبولی

لوبیا سبز، هویج، ۷۵ گرم مرغ، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
استامبولی
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۳ تکه گوشت گوساله، خلال سیب زمینی، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۳ تکه گوشت گوساله، بادمجان سرخ کرده، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۳ تکه گوشت گوساله، ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و پاکستانی(مخلوط)
چلو خورشت قورمه سبزی
۵۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۳ تکه گوشت گوساله، خلال سیب زمینی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۰
۳۲,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۳ تکه گوشت گوساله، بادمجان سرخ کرده
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۰
۴۲,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۳ تکه گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۳۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

سوپ جو شامل جو و هویج و مرغ
سوپ جو

یک پرس (۲۰۰ گرم)

۸,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی (۷۵ گرم)
زیتون پرورده
۱۳,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

شرکتی سیر ترشی
ترشی مخلوط
۸,۰۰۰ تومان

ماست ساده کم چرب

۹۰ گرم
ماست ساده کم چرب
۴,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم شرکتی
ماست موسیر
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر(کوکا)
نوشابه بطری

پپسی

۷,۰۰۰ تومان

میراندا

۷,۰۰۰ تومان

سون آپ

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

میراندا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشابه انرژِی زا استرانگ بر

۳۳۰ میلی لیتر-برند وان دی
نوشابه انرژِی زا استرانگ بر
۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر، خوشگوار
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر -
دوغ خانواده خوشگوار
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان