جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای اصلی

چلو کباب لقمه مخصوص

چلو کباب لقمه مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب دو رو سر آشپز

چلو کباب دو رو سر آشپز
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

چلو جوجه کباب حلزونی
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس
۲۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب لقمه مخصوص

خوراک کباب لقمه مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب دو رو سر آشپز

خوراک کباب دو رو سر آشپز
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

خوراک جوجه کباب حلزونی
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

خوراک کباب میکس
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۱,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۲,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۱,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کرفس

چلو خورشت کرفس
۱۲,۰۰۰ تومان

خورشت کرفس (اضافه)

خورشت کرفس (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط
۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

زمزم

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
 نوشابه قوطی

زمزم

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

زمزم

۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی بهنوش

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی بهنوش

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

هلو

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده بهنوش

۱.۵ لیتر
دلستر خانواده بهنوش

لیمو

۵,۰۰۰ تومان

هلو

۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۵,۰۰۰ تومان