جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفند ۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و پاکستانی، کره،...
چلو کباب سلطانی مخصوص
۴۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و پاکستانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز
چلو کباب برگ مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری مخصوص

یک سیخ کباب بختیاری ۱۸۰ گرمی ۹۰ گرم فیله گوساله و ۹۰ گرم سینه مرغ، ۳۵۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و پاکستانی، کره، دورچین : گوجه کبابی،...
چلو کباب بختیاری مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص

یک سیخ کباب میکس ۲۶۰ گرمی یک طرف جوجه کباب و یک طرف کوبیده، ۳۵۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و پاکستانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، ترشی ک...
چلو کباب میکس مخصوص
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

دو سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و پاکستانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، ترشی کلم قر...
چلو کباب لقمه مخصوص
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و پاکستانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیا...
چلو کباب کوبیده

معمولی (۱۲۰ گرم)

۱۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (۱۶۰ گرم)

۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۴۰۰ گرمی زعفرانی، ۳۵۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و پاکستانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، ترشی کلم، پیاز
چلو جوجه کباب با استخوان
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب پاچین

یک سیخ پاچین مرغ ۴۰۰ گرمی زعفرانی، ۳۵۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و پاکستانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز
چلو کباب پاچین
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، ۳۵۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و پاکستانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز
چلو جوجه کباب

معمولی (۱۳۰ گرم)

۱۳,۰۰۰ تومان

مخصوص (۱۸۰ گرم)

۱۶,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۳۵۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و پاکستانی
چلو ساده
۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی، یک سیخ کباب مخلوط گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی، دورچین : گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز، (سرو ب...
خوراک کباب سلطانی مخصوص
۴۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی، دورچین : گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز، (سرو بدون نان)
خوراک کباب برگ مخصوص
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری مخصوص

یک سیخ کباب بختیاری ۱۸۰ گرمی ۹۰ گرم فیله گوساله و ۹۰ گرم سینه مرغ، دورچین : گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز، (سرو بدون نان)
خوراک کباب بختیاری مخصوص
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس مخصوص

یک سیخ کباب میکس ۲۶۰ گرمی (یک طرف جوجه کباب و یک طرف کوبیده)، دورچین : گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز، (سرو بدون نان)
خوراک کباب میکس مخصوص
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

دو سیخ کباب لقمه مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین : گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز، (سرو بدون نان)
خوراک کباب لقمه مخصوص
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین : گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز، (سرو بدون نان)
خوراک کباب کوبیده

معمولی (۱۲۰ گرم)

۱۳,۰۰۰ تومان

مخصوص (۱۶۰ گرم)

۱۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، (بدون دورچین و نان)
کباب کوبیده (یک سیخ)
۷,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۴۰۰ گرمی زعفرانی، دورچین : گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز، (سرو بدون نان)
خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب پاچین مخصوص

یک سیخ پاچین مرغ ۴۰۰ گرمی زعفرانی، دورچین : گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز، (سرو بدون نان)
خوراک کباب پاچین مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، گوجه کبابی، (سرو بدون نان)
خوراک جوجه کباب

معمولی (۱۳۰ گرم)

۱۱,۰۰۰ تومان

مخصوص (۱۸۰ گرم)

۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران کامل مرغ سرخ شده (۴۰۰-۳۵۰ گرم)، سس انار، ترشی کلم قرمز، پیاز، (سرو بدون نان)
خوراک مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

۶۵۰-۵۵۰ گرم مرغ سرخ شده، سس انار، ترشی کلم قرمز، پیاز، (سرو بدون نان)
خوراک اکبر جوجه
۱۹,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو مرغ

یک عدد ران کامل مرغ سرخ شده (۴۰۰-۳۵۰ گرم)، سس انار، ۳۵۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و پاکستانی، ترشی کلم قرمز، پیاز
چلو مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

۶۵۰-۵۵۰ گرم مرغ سرخ شده، سس انار، ۳۵۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و پاکستانی، ترشی کلم قرمز، پیاز
چلو اکبر جوجه
۲۲,۰۰۰ تومان

استامبولی

۴۰۰ گرم استامبولی با برنج مخلوط ایرانی و پاکستانی
استامبولی

با گوشت تکه ای

۱۵,۰۰۰ تومان

با گوشت چرخ کرده

۱۲,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۸۰ گرم خورشت، بادمجان سره کرده، ۳۵۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و پاکستانی
چلو خورشت قیمه بادمجان

معمولی (با گوشت چرخ کرده)

۱۲,۰۰۰ تومان

مخصوص (۴ تکه گوشت)

۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کرفس

۲۸۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و پاکستانی
چلو خورشت کرفس

معمولی (با گوشت چرخ کرده)

۱۲,۰۰۰ تومان

مخصوص (۴ تکه گوشت)

۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۸۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و پاکستانی
چلو خورشت قورمه سبزی

معمولی (با گوشت چرخ کرده)

۱۱,۰۰۰ تومان

مخصوص (۴ تکه گوشت)

۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۸۰ گرم خورشت، سیب زمینی سرخ کرده، ۳۵۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و پاکستانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی

معمولی (با گوشت چرخ کرده)

۱۱,۰۰۰ تومان

مخصوص (۴ تکه گوشت)

۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۸۰ گرم خورشت
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

معمولی (با گوشت چرخ کرده)

۱۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (۴ تکه گوشت)

۱۲,۰۰۰ تومان

خورشت کرفس (اضافه)

۲۸۰ گرم خورشت
 خورشت کرفس (اضافه)

معمولی (با گوشت چرخ کرده)

۱۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (۴ تکه گوشت)

۱۲,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۸۰ گرم خورشت
خورشت قورمه سبزی (اضافه)

معمولی (با گوشت چرخ کرده)

۹,۰۰۰ تومان

مخصوص (۴ تکه گوشت)

۱۱,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۸۰ گرم خورشت
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

معمولی (با گوشت چرخ کرده)

۹,۰۰۰ تومان

مخصوص (۴ تکه گوشت)

۱۱,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون پرورده

۷۵ گرم زیتون پرورده (شرکتی)
زیتون پرورده
۲,۵۰۰ تومان

ماست ساده

۱۰۰ گرم ماست ساده (شرکتی)
ماست ساده
۱,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر (شرکتی)
ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۳,۵۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۳,۵۰۰ تومان

سون آپ

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۴,۵۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۴,۵۰۰ تومان

سون آپ

۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی پارسی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی پارسی

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده عالیس

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده عالیس

انگور

۶,۰۰۰ تومان

آلبالو

۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۱,۵۰۰ تومان

دوغ خانوده

۱.۵ لیتر
دوغ خانوده
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۲۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان