جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های مشهد

رستوران کسایی (شعبه ۱)

چلو کباب

چلو کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کباب کوبیده ۸۰ گرم، چلو کره، کره، گوجه، نان
چلو کباب کوبیده مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۰۰ گرم سینه مرغ، چلو کره، گوجه، نان
چلو جوجه کباب مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب ۲۰۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده ۸۰ گرم، چلو کره، گوجه، نان، ته دیگ
چلو کباب وزیری
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

دو سیخ کباب کوبیده ۱۲۰ گرم، چلو کره، گوجه، نان، ته دیگ
چلو کباب لقمه
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج پخته، ته دیگ
چلو کره
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب لقمه

دو سیخ کباب کوبیده ۱۲۰ گرم، گوجه
خوراک کباب لقمه
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب ۲۰۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده ۸۰ گرم، گوجه کبابی
خوراک کباب وزیری
۴۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)

۲۰۰ گرم سینه مرغ
جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)
۳۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۸۰ گرم
کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

کباب لقمه (یک سیخ)

۱۲۰ گرم کباب کوبیده
کباب لقمه (یک سیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

خوراک مرغ سرخ شده
۳۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ تکه
گوجه کبابی (یک سیخ)
۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو مرغ سرخ شده

چلو مرغ سرخ شده
۴۵,۰۰۰ تومان

استامبولی

استامبولی
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۳۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۳۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۲۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست ساده

ماست ساده
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۱۰,۰۰۰ تومان

سوپ (یک کیلو)

سوپ (یک کیلو)
۱۵,۰۰۰ تومان

شله (یک کیلو)

مخصوص جمعه
شله (یک کیلو)
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

آناناس

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۵,۰۰۰ تومان