جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران کلبه کباب

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
چلو جوجه کباب

سینه (۳۵۰ گرمی)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

ران (۳۵۰ گرمی)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت گوسفندی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
خوراک کباب کوبیده

دو سیخ (۱۵۰ گرمی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
خوراک جوجه کباب

ران (۳۵۰ گرمی)

۹۰,۰۰۰ تومان

سینه (۳۵۰ گرمی)

۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۱۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
خوراک کباب لقمه
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب طعم دار شده با رب انار ۳۵۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
خوراک جوجه کباب ترش
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کا...
چلو کباب سلطانی
۲۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس کباب چنجه گوشت گوسفندی و سینه مرغ زعفرانی ۳۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، ف...
چلو کباب بختیاری
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیله گوسفندی

یک سیخ کباب فیله گوسفندی ۳۰۰ گرمی
چلو کباب فیله گوسفندی
۲۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

یک سیخ کباب گوشت گوساله طعم دار شده با رب انار ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا ن...
چلو کباب ترش
۲۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
چلو کباب برگ
ناموجود

چلو کباب بره

یک سیخ کباب فیله گوشت گوساله ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
چلو کباب بره
۲۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی۱۳۵گرم، گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
چلو کباب کوبیده
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
چلو جوجه کباب

سینه (۳۵۰ گرمی)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

ران (۳۵۰ گرمی)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه با استخوان

یک سیخ جوجه کباب کامل ارگانیک ۷۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
چلو جوجه با استخوان
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
چلو کباب لقمه
ناموجود

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کره (نیم پرس)

۱۸۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره (نیم پرس)
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک

کاسه کباب مخصوص کلبه

۱۸۰ گرم جوجه کباب ران، ۱۵۰ گرم کباب چنجه گوساله، ۱۳۰ گرم کباب کوبیده، قارچ، فلفل، گوجه، لیمو، کنجد
کاسه کباب مخصوص کلبه
۲۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک راسته گوسفندی با استخوان ۶۵۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
خوراک کباب شیشلیک
ناموجود

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۳۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو ...
خوراک کباب سلطانی
ناموجود

خوراک فیله کباب گوسفندی

یک سیخ کباب فیله گوسفندی ۳۰۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
خوراک فیله کباب گوسفندی
۲۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۲۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
خوراک کباب برگ
ناموجود

خوراک کباب ترش

یک سیخ کباب گوشت گوساله طعم دار شده با رب انار ۳۰۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
خوراک کباب ترش
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس کباب چنجه گوشت گوسفندی و سینه مرغ زعفرانی ۳۳۰ گرمی، دورچین:، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
خوراک کباب بختیاری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کباب حلزونی

یک سیخ فیله مرغ حلزونی ۳۵۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
خوراک فیله کباب حلزونی
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۱۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
خوراک کباب لقمه
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب طعم دار شده با رب انار ۳۵۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
خوراک جوجه کباب ترش
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
خوراک جوجه کباب

ران (۳۵۰ گرمی)

۹۰,۰۰۰ تومان

سینه (۳۵۰ گرمی)

۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب کامل ارگانیک ۷۰۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۸ عدد بال کبابی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
خوراک بال کبابی
ناموجود

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت گوسفندی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی کامل، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان
خوراک کباب کوبیده

یک سیخ (۱۵۰ گرمی)

۵۰,۰۰۰ تومان

دو سیخ (۱۵۰ گرمی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست و اسفناج

۳۵۰ گرم بورانی اسفناج
ماست و اسفناج
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۲۲۰ گرم ماست موسیر محلی
ماست موسیر
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۴۰-۱۵۰ گرم زیتون پرورده محلی
زیتون پرورده
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی بطری

۰.۵ لیتر
دوغ محلی بطری
۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۳۰,۰۰۰ تومان

مخلفات اضافه

نان سنگک

۱ عدد نان سنگک
نان سنگک
۵,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی (یک سیخ)

۸-۹ عدد فلفل کبابی
فلفل کبابی (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد گوجه کبابی کامل
گوجه کبابی (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (نصف)

نصف گوجه کبابی (۲ عدد)
گوجه کبابی (نصف)
۲,۵۰۰ تومان