جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۴۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب

چلو کباب بناب
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

چلو کباب چنجه
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

چلو کباب برگ
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

چلو کباب لقمه نگین دار
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۶,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۱۶,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب

خوراک کباب بناب
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

خوراک کباب چنجه
۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

خوراک کباب برگ
۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

خوراک کباب لقمه نگین دار
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۵,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۱۵,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۳۰۰ گرم
خوراک شنیسل مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۲,۵۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۲,۵۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۳,۵۰۰ تومان

خورشت مسمی بادمجان (اضافه)

خورشت مسمی بادمجان (اضافه)
۱۶,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

خورشت فسنجان (اضافه)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۳,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۳,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۴,۵۰۰ تومان

چلو خورشت مسمی بادمجان

چلو خورشت مسمی بادمجان
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

چلو خورشت فسنجان
۱۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

سبزی خوردن
۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

قوطی

۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۲,۸۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۱,۸۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان