جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا رد چیکن

پیتزا رد چیکن
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رد میت

پیتزا رد میت
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس گردبال

پیتزا میکس گردبال
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بلک چیکن

پیتزا بلک چیکن
۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بلک میت

پیتزا بلک میت
۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ چیکن بال مارینارا

ساندویچ چیکن بال مارینارا
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ میت بال مارینارا

ساندویچ میت بال مارینارا
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت

ساندویچ کتلت
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ میت بال مارینارا هالوپینو

ساندویچ میت بال مارینارا هالوپینو
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن بال مارینارا هالوپینو

ساندویچ چیکن بال مارینارا هالوپینو
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ میت بال تری یاکی

ساندویچ میت بال تری یاکی
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن بال تری یاکی

ساندویچ چیکن بال تری یاکی
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکو سبزی

ساندویچ کوکو سبزی
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک

کتلت

کتلت
۱۶,۰۰۰ تومان

میت بال باسس قارچ

میت بال باسس قارچ
۲۲,۰۰۰ تومان

چیکن بال باسس قارچ

چیکن بال باسس قارچ
۱۹,۰۰۰ تومان

میت بال تری یاکی

میت بال تری یاکی
۲۳,۰۰۰ تومان

چیکن بال تری یاکی

چیکن بال تری یاکی
۲۰,۰۰۰ تومان

چیکن بال مارینارا

چیکن بال مارینارا
۱۹,۰۰۰ تومان

کوکو سبزی

کوکو سبزی
۱۶,۰۰۰ تومان

میت بال مارینارا

میت بال مارینارا
۲۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

پوره سیب زمینی ۶عددی

پوره سیب زمینی 6عددی
۱۰,۰۰۰ تومان

وجی بال ۶عددی

وجی بال 6عددی
۱۱,۰۰۰ تومان

پوره سیب زمینی پستو۶عددی

پوره سیب زمینی پستو6عددی
۱۱,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان ۶عددی

کشک بادمجان 6عددی
۱۴,۰۰۰ تومان

میکس سبزیجات

میکس سبزیجات
۱۵,۰۰۰ تومان

ریزوتو ۶عددی

ریزوتو 6عددی
۱۵,۰۰۰ تومان

بابا گانوش ۶عددی

بابا گانوش 6عددی
۱۵,۰۰۰ تومان

میرزاقاسمی ۶عددی

میرزاقاسمی 6عددی
۱۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری ۶عددی

سیب زمینی تنوری 6عددی
۸,۰۰۰ تومان

میکس سیب زمینی

میکس سیب زمینی
۱۵,۰۰۰ تومان

میکس بادمجان

میکس بادمجان
۱۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد میکس یونانی

 سالاد میکس یونانی
۱۶,۰۰۰ تومان

سالاد اسفناج

سالاد اسفناج
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص گردبال

سالاد مخصوص گردبال
۲۱,۰۰۰ تومان

سالاد والدرف

سالاد والدرف
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
رایگان

دلستر

دلستر
رایگان

دوغ

دوغ
رایگان

آب معدنی

آب معدنی
رایگان