جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت سبزی، برنج، جعفری، پیاز
چلو خورشت قورمه سبزی

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۶۳,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، چیپس خلالی، برنج، جعفری، پیاز
چلو خورشت قیمه سیب زمینی

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

خورشت ماست

خورشت ماست زعفرانی، همراه با گوشت گردن گوسفندی
خورشت ماست

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، برنج، بادمجان سرخ شده، جعفری، پیاز
چلو خورشت قیمه بادمجان

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۶۳,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰ تومان

خوراک مرغ سس پز

۳۵۰ گرم مرغ سس پز، جعفری، خیارشور و دورچین
خوراک مرغ سس پز

ران

ناموجود

چلو خورشت قیمه

۳۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، چیپس خلالی، برنج، جعفری، پیاز
چلو خورشت قیمه

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۶۳,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی گوشت مخلوط ۲۰۰ گرمی، برنج، گوجه کبابی، جعفری، نارنج، پیاز
چلو کباب لقمه زعفرانی

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۸۷,۰۰۰ ۷۸,۳۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت بادمجان، بادمجان سرخ شده، برنج، جعفری، پیاز
چلو خورشت بادمجان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۶۳,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰ تومان

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ، زرشک پلو با برنج، جعفری، خیارشورو دورچین
زرشک پلو با مرغ (ران)

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

ناموجود

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

ناموجود

تخفیف‌دارها

چلوکباب پرسنلی

یک سیخ کباب کوبیده، یک پرس برنج هندی، به همراه دورچین، گوجه
چلوکباب پرسنلی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

۴ عدد نصف گوجه کبابی
گوجه کبابی
۱۰
۴,۰۰۰ ۳,۶۰۰ تومان

کباب کوبیده ممتاز گوسفندی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰% گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرم، جعفری، پیاز، نان تافتون
کباب کوبیده ممتاز گوسفندی (یک سیخ)
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ممتاز گوسفندی

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰% گوشت گوسفندی ۲۴۰ گرم، نان تافتون، گوجه، جعفری، پیاز، نان تافتون
خوراک کباب کوبیده ممتاز گوسفندی
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۱۰ گرمی، گوجه کبابی، جعفری، پیاز، نارنج، یک عدد نان تافتون
خوراک کباب سلطانی مخصوص
۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگین دار

یک سیخ کباب کوبیده نگین دار گوشت مخلوط گوساله و سینه مرغ نگینی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، جعفری، پیاز، نارنج، یک عدد نان تافتون
خوراک کباب کوبیده نگین دار
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (متوسط)

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله ۹۰ گرمی، گوجه کبابی، جعفری، پیاز، نارنج، یک عدد نان تافتون
خوراک کباب کوبیده (متوسط)
۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (بزرگ)

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله ۱۱۰ گرمی، گوجه کبابی، جعفری، پیاز، نارنج، یک عدد نان تافتون
خوراک کباب کوبیده (بزرگ)
۱۰
۶۶,۰۰۰ ۵۹,۴۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

۲۰۰ گرم کباب، به همراه گوجه، جعفری، پیاز، نارنج
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

کباب کوبیده متوسط (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله ۹۰ گرمی، جعفری، پیاز، نارنج، یک عدد نان تافتون
کباب کوبیده متوسط (یک سیخ)
۱۰
۲۷,۰۰۰ ۲۴,۳۰۰ تومان

کباب کوبیده بزرگ (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله ۱۱۰ گرمی، جعفری، پیاز، نارنج، یک عدد نان تافتون
کباب کوبیده بزرگ (یک سیخ)
۱۰
۳۱,۰۰۰ ۲۷,۹۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص (فیله)

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، جعفری، پیاز، نارنج، یک عدد نان تافتون
خوراک جوجه کباب مخصوص (فیله)
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (متوسط)

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، جعفری، پیاز، نارنج، یک عدد نان تافتون
خوراک جوجه کباب (متوسط)
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه چینی (بزرگ)

۴ تکه فیله سوخاری، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، جعفری، خیارشور، نارنج، پیاز، یک عدد نان تافتون
خوراک جوجه چینی (بزرگ)
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه چینی (متوسط)

۳ تکه فیله سوخاری، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، جعفری، خیارشور، نارنج، پیاز، یک عدد نان تافتون
خوراک جوجه چینی (متوسط)
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۳۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ترشی کلم، نارنج، جعفری، خیارشور
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

شوید پلو با ماهی قزل آلا سرخ شده

۳۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، برنج، جعفری، خیارشور، نارنج، ترشی کلم قرمز
شوید پلو با ماهی قزل آلا سرخ شده

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۱۱۳,۰۰۰ ۱۰۱,۷۰۰ تومان

چلو ساده

یک پرس چلو ساده
چلو ساده

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۲۲,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، برنج، بادمجان سرخ شده، جعفری، پیاز
چلو خورشت قیمه بادمجان

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۶۳,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت سبزی، برنج، جعفری، پیاز
چلو خورشت قورمه سبزی

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۶۳,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۵۰ گرم گوشت گوساله، جعفری، پیاز
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰
۳۳,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، چیپس خلالی، برنج، جعفری، پیاز
چلو خورشت قیمه سیب زمینی

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۳۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، چیپس خلالی، برنج، جعفری، پیاز
چلو خورشت قیمه

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۶۳,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۵۰ گرم گوشت گوساله، چیپس خلالی، جعفری، پیاز
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۰
۳۳,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت بادمجان، بادمجان سرخ شده، برنج، جعفری، پیاز
چلو خورشت بادمجان

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۶۳,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰ تومان

خورشت بادمجان (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت بادمجان، بادمجان سرخ شده، جعفری، پیاز
خورشت بادمجان (اضافه)
۱۰
۳۳,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰ تومان

شوید پلو با کوکو سبزی

۲ عدد کوکو سبزی، شوید پلو با برنج
شوید پلو با کوکو سبزی

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۵۶,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۶۴,۰۰۰ ۵۷,۶۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوسفندی

یک سیخ گوشت راسته گوسفندی ۲۳۰ گرم
خوراک کباب برگ گوسفندی
۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت سبزی پرسنلی

یک پرس برنج هندی، یک پرس خورشت سبزی، به همراه دورچین
چلو خورشت سبزی پرسنلی
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی گوشت مخلوط ۲۰۰ گرمی، برنج، گوجه کبابی، جعفری، نارنج، پیاز
چلو کباب لقمه زعفرانی

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۸۷,۰۰۰ ۷۸,۳۰۰ تومان

چلوخورشت قیمه پرسنلی

یک پرس قیمه، یک پرس برنج هندی، به همراه دورچین
چلوخورشت قیمه پرسنلی
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

چلو قیمه بادمجان پرسنلی

یک پرس قیمه بادمجان، یک پرس برنج هندی
چلو قیمه بادمجان پرسنلی
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

چلو بادمجان پرسنلی

یک پرس بادمجان، یک پرس برنج هندی، به همراه دورچین
چلو بادمجان پرسنلی
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده پرسنلی

یک سیخ کباب کوبیده، یک پرس برنج هندی، به همراه گوجه، دورچین
چلوکباب کوبیده پرسنلی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوسفندی راسته گوسفند ۲۳۰ گرمی، و یک پرس برنج شمالی ۳۰۰ گرمی، به همراه دورچین
چلو کباب برگ گوسفندی
۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده ممتاز گوسفندی

۲ سیخ کوبیده ۱۰۰ % گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، جعفری، نارنج، پیاز
چلوکباب کوبیده ممتاز گوسفندی
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص گلبان (۳ نفره)

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب زعفرانی فیله مرغ ۲۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۰۰ گرم شو...
سینی مخصوص گلبان (۳ نفره)
۱۰
۳۱۰,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله ۱۱۰ گرمی، برنج، گوجه کبابی، جعفری، نارنج، پیاز
چلو کباب سلطانی مخصوص

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۲۶۲,۰۰۰ ۲۳۵,۸۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۲۷۰,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده متوسط

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط ۹۰ گرمی، برنج، گوجه کبابی، جعفری، نارنج، پیاز
چلو کباب کوبیده متوسط

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۷۶,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده بزرگ

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط ۱۱۰ گرمی، برنج، گوجه کبابی، جعفری، نارنج، پیاز
چلو کباب کوبیده بزرگ

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

پرسنلی

چلوکباب پرسنلی

یک سیخ کباب کوبیده، یک پرس برنج هندی، به همراه دورچین، گوجه
چلوکباب پرسنلی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت سبزی پرسنلی

یک پرس برنج هندی، یک پرس خورشت سبزی، به همراه دورچین
چلو خورشت سبزی پرسنلی
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

چلوخورشت قیمه پرسنلی

یک پرس قیمه، یک پرس برنج هندی، به همراه دورچین
چلوخورشت قیمه پرسنلی
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

چلو قیمه بادمجان پرسنلی

یک پرس قیمه بادمجان، یک پرس برنج هندی
چلو قیمه بادمجان پرسنلی
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

چلو بادمجان پرسنلی

یک پرس بادمجان، یک پرس برنج هندی، به همراه دورچین
چلو بادمجان پرسنلی
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلوکباب کوبیده پرسنلی

یک سیخ کباب کوبیده، یک پرس برنج هندی، به همراه گوجه، دورچین
چلوکباب کوبیده پرسنلی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوسفندی راسته گوسفند ۲۳۰ گرمی، و یک پرس برنج شمالی ۳۰۰ گرمی، به همراه دورچین
چلو کباب برگ گوسفندی
۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده ممتاز گوسفندی

۲ سیخ کوبیده ۱۰۰ % گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، جعفری، نارنج، پیاز
چلوکباب کوبیده ممتاز گوسفندی
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص گلبان (۳ نفره)

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب زعفرانی فیله مرغ ۲۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۰۰ گرم شو...
سینی مخصوص گلبان (۳ نفره)
۱۰
۳۱۰,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله ۱۱۰ گرمی، برنج، گوجه کبابی، جعفری، نارنج، پیاز
چلو کباب سلطانی مخصوص

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۲۶۲,۰۰۰ ۲۳۵,۸۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۲۷۰,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده متوسط

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط ۹۰ گرمی، برنج، گوجه کبابی، جعفری، نارنج، پیاز
چلو کباب کوبیده متوسط

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۷۶,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده بزرگ

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط ۱۱۰ گرمی، برنج، گوجه کبابی، جعفری، نارنج، پیاز
چلو کباب کوبیده بزرگ

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی گوشت مخلوط ۲۰۰ گرمی، برنج، گوجه کبابی، جعفری، نارنج، پیاز
چلو کباب لقمه زعفرانی

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۸۷,۰۰۰ ۷۸,۳۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلو کباب میکس متوسط

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط ۹۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب فیبه مرغ ۲۰۰ گرمی، برنج، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، جعفری، خیارشور، نارنج...
چلو کباب میکس متوسط

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۱۲۷,۰۰۰ ۱۱۴,۳۰۰ تومان

چلو کباب میکس بزرگ

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط ۱۱۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب فیبه مرغ ۲۵۰ گرمی، برنج، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، جعفری، خیارشور، نارن...
چلو کباب میکس بزرگ

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۶,۱۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۱۳۷,۰۰۰ ۱۲۳,۳۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار

یک سیخ کباب کوبیده نگین دار گوشت مخلوط و سینه مرغ نگینی ۲۰۰ گرمی، برنج، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، جعفری، خیارشور، نارنج، پیاز
چلو کباب کوبیده نگین دار

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب متوسط

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۰۰ گرمی، برنج، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، جعفری، خیارشور، نارنج، پیاز
چلو جوجه کباب متوسط

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بزرگ

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۵۰ گرمی، برنج، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، جعفری، خیارشور، نارنج، پیاز
چلو جوجه کباب  بزرگ

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۱۰۲,۰۰۰ ۹۱,۸۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه چینی بزرگ

۴ تکه فیله سوخاری، برنج، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، جعفری، خیارشور، نارنج، پیاز
چلو جوجه چینی بزرگ

برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۱۱۲,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ تومان

چلو جوجه چینی متوسط

۳ تکه فیله سوخاری، برنج، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، جعفری، خیارشور، نارنج، پیاز
چلو جوجه چینی متوسط

برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۱۰۲,۰۰۰ ۹۱,۸۰۰ تومان

شوید پلو

یک پرس شوید پلو
شوید پلو

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۳۲,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ تومان

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۲۲,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰ تومان

چلو ساده

یک پرس چلو ساده
چلو ساده

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۲۲,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ گوسفندی

یک سیخ گوشت راسته گوسفندی ۲۳۰ گرم
خوراک کباب برگ گوسفندی
۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده ممتاز گوسفندی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰% گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرم، جعفری، پیاز، نان تافتون
کباب کوبیده ممتاز گوسفندی (یک سیخ)
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ممتاز گوسفندی

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰% گوشت گوسفندی ۲۴۰ گرم، نان تافتون، گوجه، جعفری، پیاز، نان تافتون
خوراک کباب کوبیده ممتاز گوسفندی
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۱۰ گرمی، گوجه کبابی، جعفری، پیاز، نارنج، یک عدد نان تافتون
خوراک کباب سلطانی مخصوص
۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگین دار

یک سیخ کباب کوبیده نگین دار گوشت مخلوط گوساله و سینه مرغ نگینی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، جعفری، پیاز، نارنج، یک عدد نان تافتون
خوراک کباب کوبیده نگین دار
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (متوسط)

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله ۹۰ گرمی، گوجه کبابی، جعفری، پیاز، نارنج، یک عدد نان تافتون
خوراک کباب کوبیده (متوسط)
۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (بزرگ)

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله ۱۱۰ گرمی، گوجه کبابی، جعفری، پیاز، نارنج، یک عدد نان تافتون
خوراک کباب کوبیده (بزرگ)
۱۰
۶۶,۰۰۰ ۵۹,۴۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

۲۰۰ گرم کباب، به همراه گوجه، جعفری، پیاز، نارنج
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

کباب کوبیده متوسط (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله ۹۰ گرمی، جعفری، پیاز، نارنج، یک عدد نان تافتون
کباب کوبیده متوسط (یک سیخ)
۱۰
۲۷,۰۰۰ ۲۴,۳۰۰ تومان

کباب کوبیده بزرگ (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله ۱۱۰ گرمی، جعفری، پیاز، نارنج، یک عدد نان تافتون
کباب کوبیده بزرگ (یک سیخ)
۱۰
۳۱,۰۰۰ ۲۷,۹۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص (فیله)

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، جعفری، پیاز، نارنج، یک عدد نان تافتون
خوراک جوجه کباب مخصوص (فیله)
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (متوسط)

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، جعفری، پیاز، نارنج، یک عدد نان تافتون
خوراک جوجه کباب (متوسط)
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه چینی (بزرگ)

۴ تکه فیله سوخاری، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، جعفری، خیارشور، نارنج، پیاز، یک عدد نان تافتون
خوراک جوجه چینی (بزرگ)
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه چینی (متوسط)

۳ تکه فیله سوخاری، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، جعفری، خیارشور، نارنج، پیاز، یک عدد نان تافتون
خوراک جوجه چینی (متوسط)
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سس پز

۳۵۰ گرم مرغ سس پز، جعفری، خیارشور و دورچین
خوراک مرغ سس پز

ران

ناموجود

خوراک مرغ گریل

۳۵۰ گرم مرغ سس پز، جعفری، خیارشور و دورچین
خوراک مرغ گریل

ران

ناموجود

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۳۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ترشی کلم، نارنج، جعفری، خیارشور
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

۴ عدد نصف گوجه کبابی
گوجه کبابی
۱۰
۴,۰۰۰ ۳,۶۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ، زرشک پلو با برنج، جعفری، خیارشور و دورچین
زرشک پلو با مرغ (ران)

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

ناموجود

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

ناموجود

چلو مرغ گریل (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ گریل شده، برنج، جعفری، خیارشور و دورچین
چلو مرغ گریل (ران)

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

ناموجود

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

ناموجود

شوید پلو با ماهی قزل آلا سرخ شده

۳۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، برنج، جعفری، خیارشور، نارنج، ترشی کلم قرمز
شوید پلو با ماهی قزل آلا سرخ شده

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۱۱۳,۰۰۰ ۱۰۱,۷۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، برنج، بادمجان سرخ شده، جعفری، پیاز
چلو خورشت قیمه بادمجان

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۶۳,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت سبزی، برنج، جعفری، پیاز
چلو خورشت قورمه سبزی

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۶۳,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۵۰ گرم گوشت گوساله، جعفری، پیاز
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰
۳۳,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، چیپس خلالی، برنج، جعفری، پیاز
چلو خورشت قیمه سیب زمینی

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۳۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، چیپس خلالی، برنج، جعفری، پیاز
چلو خورشت قیمه

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۶۳,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۵۰ گرم گوشت گوساله، چیپس خلالی، جعفری، پیاز
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۰
۳۳,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت بادمجان، بادمجان سرخ شده، برنج، جعفری، پیاز
چلو خورشت بادمجان

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۶۳,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰ تومان

خورشت بادمجان (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت بادمجان، بادمجان سرخ شده، جعفری، پیاز
خورشت بادمجان (اضافه)
۱۰
۳۳,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰ تومان

غذای روزانه

شوید پلو با کوکو سبزی

۲ عدد کوکو سبزی، شوید پلو با برنج
شوید پلو با کوکو سبزی

با برنج هندی (۳۵۰ گرمی)

۱۰
۵۶,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ تومان

با برنج شمالی (۳۰۰ گرمی)

۱۰
۶۴,۰۰۰ ۵۷,۶۰۰ تومان

خوراک کوکو سبزی

۲ عدد کوکو سبزی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، یک تکه نان تافتون بدون برنج
خوراک کوکو سبزی
۱۰
۳۲,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ جو

سوپ جو، جو، جعفری، آب مرغ، پیاز، فلفل دلمه ای
سوپ جو
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، کلم قرمز
سالاد فصل
۱۲,۰۰۰ تومان

خورشت ماست

خورشت ماست زعفرانی، همراه با گوشت گردن گوسفندی
خورشت ماست

۱۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر دست ساز
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده شرکتی (یک نفره)
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۷,۲۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری لیموناد

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری لیموناد
۱۲,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده لیموناد

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه خانواده لیموناد
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۲۷۵ میلی لیتر
دوغ بطری
۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان