نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب پرتقال

آب پرتقال

۱ لیتر

۲۰
۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

سالاد الویه

سینه مرغ رنده شده، سیب زمینی، تخم مرغ، خیارشور، نخود فرنگی، سس مایونز
سالاد الویه

نیم کیلو

۲۰
۵۹,۰۰۰ ۴۷,۲۰۰ تومان

یک کیلو

۲۰
۱۱۸,۰۰۰ ۹۴,۴۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۲۰
۱۷۷,۰۰۰ ۱۴۱,۶۰۰ تومان

سالاد پاستا

پنه فنری رنگی، فلفل دلمه ای رنگی، ژامبون گوشت، ذرت، نخود فرنگی، سس مایونز، ادویه
سالاد پاستا

نیم کیلو

۲۰
۵۶,۰۰۰ ۴۴,۸۰۰ تومان

یک کیلو

۲۰
۱۱۲,۰۰۰ ۸۹,۶۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۲۰
۱۶۸,۰۰۰ ۱۳۴,۴۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کلم قرمز، کلم سفید، ژامبون ۷۰% گوشت، نخود فرنگی، هویج، خیارشور، سس مایونز
سالاد اندونزی

نیم کیلو

۲۰
۴۸,۰۰۰ ۳۸,۴۰۰ تومان

یک کیلو

۲۰
۹۶,۰۰۰ ۷۶,۸۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۲۰
۱۶۸,۰۰۰ ۱۳۴,۴۰۰ تومان

آب زغال اخته

آب زغال اخته

۱ لیتر

۲۰
۷۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (پرسی)

۶۰۰ گرم سالاد، کاهو، ۱۶۰ گرم فیله مرغ گریل شده، نان سیر تست، پنیر پارمسان، سس سزار مخصوص، گوجه گیلاسی
سالاد سزار (پرسی)
۲۰
۹۲,۰۰۰ ۷۳,۶۰۰ تومان

پاستا آلفردو مرغ

۷۵۰ گرم پاستا آلفردو، پنه، سینه مرغ، سیر، روغن زیتون، شیر، خامه، فلفل سیاه، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان، زیتون اسلایس شده، قارچ
پاستا آلفردو مرغ
۲۰
۹۸,۰۰۰ ۷۸,۴۰۰ تومان

سالاد مرغ سبز

سینه مرغ، پیازچه، فلفل دلمه ای، ماست چکیده کاله
سالاد مرغ سبز

نیم کیلو

۲۰
۶۹,۵۰۰ ۵۵,۶۰۰ تومان

یک کیلو

۲۰
۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۱,۲۰۰ تومان

سالاد (کیلویی)

سالاد بروکلی

بروکلی، خیار، گوجه گیلاسی، هویج، زیتون، ادویه مخصوص, روغن زیتون،
سالاد بروکلی

نیم کیلو

۲۰
۶۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۲۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰ تومان

سالاد الویه

سینه مرغ رنده شده، سیب زمینی، تخم مرغ، خیارشور، نخود فرنگی، سس مایونز
سالاد الویه

نیم کیلو

۲۰
۵۹,۰۰۰ ۴۷,۲۰۰ تومان

یک کیلو

۲۰
۱۱۸,۰۰۰ ۹۴,۴۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۲۰
۱۷۷,۰۰۰ ۱۴۱,۶۰۰ تومان

سالاد پاستا

پنه فنری رنگی، فلفل دلمه ای رنگی، ژامبون گوشت، ذرت، نخود فرنگی، سس مایونز، ادویه
سالاد پاستا

نیم کیلو

۲۰
۵۶,۰۰۰ ۴۴,۸۰۰ تومان

یک کیلو

۲۰
۱۱۲,۰۰۰ ۸۹,۶۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۲۰
۱۶۸,۰۰۰ ۱۳۴,۴۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کلم قرمز، کلم سفید، ژامبون ۷۰% گوشت، نخود فرنگی، هویج، خیارشور، سس مایونز
سالاد اندونزی

نیم کیلو

۲۰
۴۸,۰۰۰ ۳۸,۴۰۰ تومان

یک کیلو

۲۰
۹۶,۰۰۰ ۷۶,۸۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۲۰
۱۶۸,۰۰۰ ۱۳۴,۴۰۰ تومان

سالاد مرغ سبز

سینه مرغ، پیازچه، فلفل دلمه ای، ماست چکیده کاله
سالاد مرغ سبز

نیم کیلو

۲۰
۶۹,۵۰۰ ۵۵,۶۰۰ تومان

یک کیلو

۲۰
۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۱,۲۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۲۰
۲۰۸,۰۰۰ ۱۶۶,۴۰۰ تومان

سالاد مرغ قرمز

سینه مرغ، پیازچه، فلفل دلمه ای، سس ماست چکیده کاله، سس تند، فلفل قرمز
سالاد مرغ قرمز

(تند) نیم کیلو

۲۰
۶۹,۵۰۰ ۵۵,۶۰۰ تومان

(تند) یک کیلو

۲۰
۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۱,۲۰۰ تومان

(تند) یک و نیم کیو

۲۰
۲۰۸,۰۰۰ ۱۶۶,۴۰۰ تومان

سالاد مرغ و گردو

سینه مرغ رنده شده، سیب زمینی آبپز شده، گردو، سبزیجات معطر، سس مایونز، ماست چکیده کاله
سالاد مرغ و گردو

نیم کیلو

۲۰
۶۹,۵۰۰ ۵۵,۶۰۰ تومان

یک کیلو

۲۰
۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۱,۲۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۲۰
۲۰۸,۰۰۰ ۱۶۶,۴۰۰ تومان

سالاد روسی

سیب زمینی آبپز شده، سینه مرغ نگینی شده، ژامبون ۷۰% گوشت، خیارشور، نخود فرنگی، گوجه گیلاسی، سس مایونز، ادویه مخصوص
سالاد روسی

نیم کیلو

۲۰
۵۵,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۲۰
۱۱۱,۰۰۰ ۸۸,۸۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۲۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰ تومان

سالاد آمریکایی

سیب زمینی نگینی شده، پیازچه، سبزیجات معطر، سس مخصوص
سالاد آمریکایی

نیم کیلو

۳۷,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد بندری (تند)

سوسیس ۷۰% گوشت، سیب زمینی آب پز شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، ادویه مخصوص
سالاد بندری (تند)

نیم کیلو

۲۰
۶۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۲۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۲۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰ تومان

سالاد پرسی

سالاد سزار (پرسی)

۶۰۰ گرم سالاد، کاهو، ۱۶۰ گرم فیله مرغ گریل شده، نان سیر تست، پنیر پارمسان، سس سزار مخصوص، گوجه گیلاسی
سالاد سزار (پرسی)
۲۰
۹۲,۰۰۰ ۷۳,۶۰۰ تومان

سالاد پستو (پرسی)

۶۰۰ گرم سالاد، کاهو، ۱۶۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر پستو، گوجه گیلاسی،سس پستو
سالاد پستو (پرسی)
۲۰
۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

سالاد آنتروکت (پرسی)

۶۰۰ گرم سالاد، کاهو سالادی. ۱۶۰ گرم فیله مرغ، گوجه گیلاسی، گردو، سس تمر هندی
سالاد آنتروکت (پرسی)
۲۰
۹۲,۰۰۰ ۷۳,۶۰۰ تومان

سالاد فصل (پرسی)

۶۰۰ گرم سالاد، کاهو، خیار، گوجه، هویج، سس مخصوص
سالاد فصل (پرسی)
۲۰
۵۶,۰۰۰ ۴۴,۸۰۰ تومان

سالاد بروکلی فیله مرغ گریل (پرسی)

۶۰۰ گرم سالاد، بروکلی، ۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، خیار، گوجه گیلاسی، هویج، زیتون اسلایس شده، روغن زیتون، سس پستو یا سس تمرهندی
سالاد بروکلی فیله مرغ گریل (پرسی)
۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آب پرتقال

آب پرتقال

۲۰۰ میلی لیتر

۲۰
۲۸,۰۰۰ ۲۲,۴۰۰ تومان

۳۳۰ میلی لیتر

۲۰
۳۸,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

۱ لیتر

۲۰
۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

۳۳۰میلی لیتر بدون شکر ۲۰۰ کالری
آب آلبالو

۳۳۰ میلی لیتر

۲۰
۳۲,۰۰۰ ۲۵,۶۰۰ تومان

۱ لیتر

۲۰
۷۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

آب زغال اخته

۳۳۰ میلی لیتر بدون شکر ۲۰۰ کالری
آب زغال اخته

۳۳۰ میلی لیتر

۲۰
۳۲,۰۰۰ ۲۵,۶۰۰ تومان

۱ لیتر

۲۰
۷۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

آب انار

۴۰۰ میلی لیتر
آب انار
۲۰
۴۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ تومان

چری بری

۳۳۰میلی لیتر، ۳۳% آب آلبالو، ۳۳% آب زرشک، ۳۳% آب ذغال اخته
چری بری
۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

آب زرشک (۳۳۰ میلی لیتر)

۳۳۰ میلی لیتر بدون شکر ۱۸۰ کالری
آب زرشک (330 میلی لیتر)
۲۰
۳۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان

آب آلو بخارا

۳۳۰ میلی لیتر بدون شکر ۲۲۰ کالری
آب آلو بخارا
۲۰
۳۶,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ تومان

آب تمشک (۳۳۰ میلی لیتر)

۳۳۰ میلی لیتر بدون شکر ۲۴۰ کالری
آب تمشک (330 میلی لیتر)
۲۰
۳۲,۰۰۰ ۲۵,۶۰۰ تومان

آب زرد آلو

۳۳۰ میلی لیتر، هلو و زردالو بدون شکر ۲۴۰ کالری
آب زرد آلو
۲۰
۲۶,۰۰۰ ۲۰,۸۰۰ تومان

سالاد خانواده

سالاد سزار (خانواده)

یک کیلو و ۲۰۰ گرم سالاد، کاهو، ۳۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، نان سیر، پنیر پارمزان، زیتون اسلایس، گوجه گیلاسی، سس سزار
سالاد سزار (خانواده)
۲۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ تومان

سالاد پستو (خانواده)

یک کیلو و ۲۰۰ گرم سالاد، کاهو، ۳۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، گردو، پنیر پستو، سس پستو
سالاد پستو (خانواده)
۲۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ تومان

سالاد مرغ چیلی (خانواده)

۱۰ تکه فیله مرغ گریل شده، سس چیلی تای، ماست، هالوپینو
سالاد مرغ چیلی (خانواده)
۲۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا آلفردو تونا

۸۵۰ گرم پاستا آلفردو، پنه، تن ماهی، سیر، روغن زیتون، شیر، خامه، فلفل سیاه، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان، زیتون اسلایس شده، قارچ
پاستا آلفردو تونا
۲۰
۹۸,۰۰۰ ۷۸,۴۰۰ تومان

پاستا آلفردو مرغ

۷۵۰ گرم پاستا آلفردو، پنه، سینه مرغ، سیر، روغن زیتون، شیر، خامه، فلفل سیاه، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان، زیتون اسلایس شده، قارچ
پاستا آلفردو مرغ
۲۰
۹۸,۰۰۰ ۷۸,۴۰۰ تومان

پاستا پستو

۷۵۰ گرم پاستا پستو، پنه، سینه مرغ، سیر، روغن زیتون، فلفل سیاه، گوجه گیلاسی، زیتون اسلایس شده، سس پستو، قارچ،
پاستا پستو
۲۰
۹۲,۰۰۰ ۷۳,۶۰۰ تومان

منوی پرسی

خوراک مرغ چیلی (پرسی)

۶ عدد فیله مرغ گریل شده، سس چیلی، ماست چکیده، فلفل هالوپینو، نان سبوس
خوراک مرغ چیلی (پرسی)
۲۰
۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بیکن

۲۵۰ تا ۲۰۰گرم بیکن ۹۵% گوشت ۲۰۲، نان سبوس، پنیر اسلایسی، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ بیکن

گوشت فراوری شده

۲۰
۶۴,۰۰۰ ۵۱,۲۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، نان سبوس ، ۲ عدد پنیر ورقه ای، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ
۲۰
۶۴,۰۰۰ ۵۱,۲۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس ۷۰% گوشت ، سیب زمینی، پیاز، رب، فلفل دلمه ای، فلفل، نان سبوس
ساندویچ بندری
۲۰
۵۶,۰۰۰ ۴۴,۸۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

۳۰۰ گرم ژامبون ۷۰% گوشت، نان سبوس، گوجه فرنگی، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت
۲۰
۵۶,۰۰۰ ۴۴,۸۰۰ تومان

ساندویچ چیکن آلفردو

۲۰۰ گرم سینه مرغ، قارچ، سس آلفردو، نان سبوس
ساندویچ چیکن آلفردو
۲۰
۶۴,۰۰۰ ۵۱,۲۰۰ تومان

ساندویچ چیکن پستو

۲۰۰ گرم سینه مرغ، قارچ، سس پستو، نان سبوس، پنیر پستو
ساندویچ چیکن پستو
۲۰
۶۴,۰۰۰ ۵۱,۲۰۰ تومان

نان

نان سبوس

یک عدد نان سبوس یا سفید (باگت)
نان سبوس
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۸,۱۰۰ تومان

فانتا

۸,۱۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۱۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی

لیمو

۹,۰۰۰ تومان

استوایی

۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

سس

سس چیلی تای

۷۰ گرم سس چیلی تای
سس چیلی تای
۷,۰۰۰ تومان

سس سزار

۱۰۰ گرم سس سزار
سس سزار
۱۰,۰۰۰ تومان

سس پستو

۱۰۰ گرم سس پستو
سس پستو
۱۰,۰۰۰ تومان

سس تمر هندی

تمر هندی، عسل، بالزامیک، روغن زیتون، روغن هسته انگور
سس تمر هندی
۱۰,۰۰۰ تومان