جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، ۷۰ گرم گوشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده ممتاز

دو سیخ مجموعا ۲۰۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، پپیاز، لیمو، سماق، نان
چلو کباب کوبیده ممتاز
۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

خوراک کباب لقمه سرآشپز

یک سیخ ۱۸۰ گرمی لقمه، ۴۰ گرم جوجه،خلال چیپس ، هویج، زیتون
خوراک کباب لقمه سرآشپز
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب سلطانی

۱۸۰ گرم مغز راسته گوساله، ۱۰۰ گرم کوبیده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، پیاز، لیمو، سماق، نان
چلو کباب سلطانی
۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۹۰ گرم مغز راسته گوساله، ۹۰ گرم جوجه، خلال چیپس، هویج، زیتون
خوراک کباب بختیاری
۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰ گرم لوبیا، ۷۰ گرم گوشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۳۰۰گرم ران مرغ ۳۰۰گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

چلو اکبر جوجه

نصف مرغ ۷۰۰ یا۶۰۰ گرم رب انار، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی هویج،، زیتون
چلو اکبر جوجه
۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

۱۸۰ گرم جوجه بدون استخوان هویج،، زیتون، ترشی کلم قرمز
خوراک جوجه کباب ممتاز
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی ممتاز

۱۸۰ گرم فیله جوجه، هویج، زیتون نان لواش
خوراک جوجه کباب حلزونی ممتاز
۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

۱۵۰ گرم لقمه، ۳۰ گرم جوجه، خلال چیپس هویج، زیتون
خوراک کباب لقمه نگین دار
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه سرآشپز

یک سیخ ۱۸۰ گرمی لقمه، ۴۰ گرم جوجه،خلال چیپس ، هویج، زیتون
خوراک کباب لقمه سرآشپز
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ممتاز

دو سیخ مجموعا ۲۰۰ گرم، خلال چیپس هویج، زیتون
خوراک کباب کوبیده ممتاز
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

خوراک کباب میکس

۱۰۰ گرم جوجه، ۱۰۰ گرم کوبیده،خلال چیپس، هویج، زیتون
خوراک کباب میکس
۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

۹۰ گرم مغز راسته گوساله، ۹۰ گرم جوجه، فلفل دلمه و پیاز،خلال چیپس، هویج، زیتون
خوراک کباب قفقازی
۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

۱۸۰ گرم مغز راسته گوساله،، خلال چیپس هویج،، زیتون
خوراک کباب برگ ممتاز
۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

۱۸۰ گرم مغز راسته گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، پیاز، لیمو، سماق، نان
چلو کباب برگ ممتاز
۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

۱۸۰ گرم مغز راسته گوساله، ۱۰۰ گرم کوبیده، خلال چیپس، هویج، زیتون
خوراک کباب سلطانی
۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

۱۵۰ گرم جوجه بدون استخوان، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی،
چلو جوجه کباب معمولی
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

۱۸۰ گرم جوجه بدون استخوان، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، پیاز، لیمو، سماق، نان
چلو جوجه کباب ممتاز
۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی ممتاز

۱۸۰ گرم فیله جوجه، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، پیاز، لیمو، سماق، نان
چلو جوجه کباب حلزونی ممتاز
۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

۱۵۰ گرم لقمه، ۳۰ گرم جوجه، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، پیاز، لیمو، سماق، نان
چلو کباب لقمه نگین دار
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چلو کباب لقمه سرآشپز

یک سیخ ۱۸۰ گرمی لقمه، ۴۰ گرم جوجه، ۳۰۰گرم برنج ایرانی، پیاز، لیمو، سماق، نان
چلو کباب لقمه سرآشپز
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

یک سیخ مجموعا ۱۶۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کباب کوبیده معمولی
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده ممتاز

دو سیخ مجموعا ۲۰۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، پپیاز، لیمو، سماق، نان
چلو کباب کوبیده ممتاز
۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

چلو کباب میکس

۱۰۰ گرم جوجه، ۱۰۰ گرم کوبیده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، پیاز، لیمو، سماق، نان
چلو کباب میکس
۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی

۹۰ گرم مغز راسته گوساله، ۹۰ گرم جوجه، فلفل دلمه و پیاز، ۳۰۰گرم برنج ایرانی، پیاز، لیمو، سماق، نان
چلو کباب قفقازی
۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، ۷۰ گرم گوشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

۱۸۰ گرم مغز راسته گوساله، ۱۰۰ گرم کوبیده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، پیاز، لیمو، سماق، نان
چلو کباب سلطانی
۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

۱۸۰ گرم مغز راسته گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، پیاز، لیمو، سماق، نان
چلو کباب برگ ممتاز
۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی

۹۰ گرم مغز راسته گوساله، ۹۰ گرم جوجه، فلفل دلمه و پیاز، ۳۰۰گرم برنج ایرانی، پیاز، لیمو، سماق، نان
چلو کباب قفقازی
۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

چلو کباب میکس

۱۰۰ گرم جوجه، ۱۰۰ گرم کوبیده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، پیاز، لیمو، سماق، نان
چلو کباب میکس
۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ممتاز

دو سیخ مجموعا ۲۰۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، پپیاز، لیمو، سماق، نان
چلو کباب کوبیده ممتاز
۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

یک سیخ مجموعا ۱۶۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کباب کوبیده معمولی
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چلو کباب لقمه سرآشپز

یک سیخ ۱۸۰ گرمی لقمه، ۴۰ گرم جوجه، ۳۰۰گرم برنج ایرانی، پیاز، لیمو، سماق، نان
چلو کباب لقمه سرآشپز
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

۱۵۰ گرم لقمه، ۳۰ گرم جوجه، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، پیاز، لیمو، سماق، نان
چلو کباب لقمه نگین دار
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی ممتاز

۱۸۰ گرم فیله جوجه، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، پیاز، لیمو، سماق، نان
چلو جوجه کباب حلزونی ممتاز
۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

۱۸۰ گرم جوجه بدون استخوان، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، پیاز، لیمو، سماق، نان
چلو جوجه کباب ممتاز
۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

۱۵۰ گرم جوجه بدون استخوان، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی،
چلو جوجه کباب معمولی
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ تا ۳۸۰ گرم
چلو کره
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

۱۸۰ گرم مغز راسته گوساله، ۱۰۰ گرم کوبیده، خلال چیپس، هویج، زیتون
خوراک کباب سلطانی
۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

۱۸۰ گرم مغز راسته گوساله،، خلال چیپس هویج،، زیتون
خوراک کباب برگ ممتاز
۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۹۰ گرم مغز راسته گوساله، ۹۰ گرم جوجه، خلال چیپس، هویج، زیتون
خوراک کباب بختیاری
۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

۹۰ گرم مغز راسته گوساله، ۹۰ گرم جوجه، فلفل دلمه و پیاز،خلال چیپس، هویج، زیتون
خوراک کباب قفقازی
۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

خوراک کباب میکس

۱۰۰ گرم جوجه، ۱۰۰ گرم کوبیده،خلال چیپس، هویج، زیتون
خوراک کباب میکس
۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ممتاز

دو سیخ مجموعا ۲۰۰ گرم، خلال چیپس هویج، زیتون
خوراک کباب کوبیده ممتاز
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

خوراک کباب لقمه سرآشپز

یک سیخ ۱۸۰ گرمی لقمه، ۴۰ گرم جوجه،خلال چیپس ، هویج، زیتون
خوراک کباب لقمه سرآشپز
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

۱۵۰ گرم لقمه، ۳۰ گرم جوجه، خلال چیپس هویج، زیتون
خوراک کباب لقمه نگین دار
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی ممتاز

۱۸۰ گرم فیله جوجه، هویج، زیتون نان لواش
خوراک جوجه کباب حلزونی ممتاز
۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

۱۸۰ گرم جوجه بدون استخوان هویج،، زیتون، ترشی کلم قرمز
خوراک جوجه کباب ممتاز
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

غذای ایرانی

چلو اکبر جوجه

نصف مرغ ۷۰۰ یا۶۰۰ گرم رب انار، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی هویج،، زیتون
چلو اکبر جوجه
۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۳۰۰گرم ران مرغ ۳۰۰گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰ گرم لوبیا، ۷۰ گرم گوشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، ۷۰ گرم گوشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست موسیر

۱۰۰گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۷,۰۰۰ تومان

زیتون پروده

۱۰۰گرم زیتون پرورده شرکتی
زیتون پروده
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۵,۰۰۰ تومان