جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

همبرگر معمولی

یک عدد همبرگر شرکتی ۳۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر معمولی

همبرگر تخم مرغ

۳۲,۰۰۰ تومان

همبرگر قارچ تخم مرغ

۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

۲۸,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد همبرگر شرکتی ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

یک عدد همبرگر دستی۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر ویژه
۴۰,۰۰۰ تومان

بانی برگر

یک عدد همبرگر شرکتی ۳۰%، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور
بانی برگر
۳۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد همبرگر شرکتی ۶۰%، قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور
رویال برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر مخصوص

۲ عدد همبرگر شرکتی معمولی، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل برگر مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد همبرگر معمولی، پنیر پیتزا، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر
۳۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد همبرگر معمولی، قارچ، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور
قارچ برگر
۳۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر با پنیر پیتزا

یک عدد همبرگر معمولی، پنیر پیتزا، قارچ، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور
قارچ برگر با پنیر پیتزا
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ خوراک هندی

سوسیس هندی، ادویه مخصوص، رب، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ خوراک هندی

خوراک هندی و سیب زمینی

۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک هندی و سیب زمینی و تخم مرغ

۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک هندی

۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

رب، ادویه مخصوص، جگر مرغ سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ جگر مرغ

جگر سیب زمینی

۳۲,۰۰۰ تومان

جگر سیب زمینی با قارچ

۴۰,۰۰۰ تومان

جگر

۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص رضا

همبرگر دستی، مرغ، قارچ، ژامبون، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مخصوص رضا
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال کوکتل

کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رویال کوکتل
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماکارونی

ماکارونی، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ماکارونی
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس پنیر

ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کالباس پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت و قارچ

۷۰گرم گوشت گوساله و ۵۰گرم قارچ، ۲عدد نان، گوجه، خیارشور، کلم، کاهو
ساندویچ گوشت و قارچ
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال مرغ

سینه مرغ ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رویال مرغ
۶۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن بیف

۲ عدد نان، ۷۰ گرم رست بیف، ۷۰ گرم مرغ، ۵۰ گرم قارچ، سس مخصوص
ساندویچ چیکن بیف
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا

قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت، سوسیس، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ پیتزا
۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی مخصوص

سوسیس هندی، ادویه مخصوص، رب، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ خوراک هندی مخصوص
۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی و جگر

سوسیس هندی، خوراک جگر مرغ سرخ شده، ادویه، رب، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ خوراک هندی و جگر
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

سوسیس کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل مخصوص

سوسیس کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر پیتزا
ساندویچ کوکتل مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس تخم مرغ

سوسیس هندی، تخم مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ سوسیس تخم مرغ
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

سوسیس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ سوسیس آلمانی
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

سوسیس هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

سوسیس هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ مخصوص
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال هات داگ

سوسیس هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت
ساندویچ رویال هات داگ
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

استیک ۷۰% سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ استیک
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مخصوص

استیک ۷۰% سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر پیتزا
ساندویچ استیک مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال استیک

استیک ۷۰% سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت
ساندویچ رویال استیک
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

سینه مرغ ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مرغ
۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ پنیر

سینه مرغ ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر پیتزا
ساندویچ مرغ و قارچ پنیر
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و تخم مرغ

سینه مرغ ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، یک عدد تخم مرغ
ساندویچ مرغ و تخم مرغ
۴۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیمرو

۲ عدد تخم مرغ، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو
ساندویچ نیمرو
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ فلافل
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس (لیونر)

کالباس لیونر ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کالباس (لیونر)
۳۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

سوسیس تخم مرغ پرسی

۲۰۰گرم سوسیس، ۱عدد تخم مرغ، ۲ عدد نان، دور چین
سوسیس تخم مرغ پرسی
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک هندی (پرسی)

۱۵۰ گرم سوسیس هندی، نان باگت، کاهو، گوجه، خیارشور
خوراک هندی (پرسی)
۴۰,۰۰۰ تومان

ماکارونی (پرسی)

۳۰۰ گرم ماکارونی، کاهو، گوجه، خیارشور
ماکارونی (پرسی)
۳۵,۰۰۰ تومان

ماکارونی مخصوص (پرسی)

۳۰۰ گرم ماکارونی، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
ماکارونی مخصوص (پرسی)
۴۲,۰۰۰ تومان

ماکارونی با مرغ (پرسی)

۳۰۰ گرم ماکارانی با سینه مرغ ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ماکارونی با مرغ (پرسی)
۵۰,۰۰۰ تومان

املت (پرسی)

رب سرخ شده، ۲ عدد تخم مرغ، کاهو، خیارشور
املت (پرسی)
۳۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تخم مرغ (پرسی)

سیب زمینی سرخ شده، یک عدد تخم مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور
سیب زمینی تخم مرغ (پرسی)
۴۰,۰۰۰ تومان

جگر (پرسی)

۲۰۰ گرم جگر مرغ پرسی، کاهو، گوجه، خیارشور
جگر (پرسی)
۴۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ میلی لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

بلوبری

۱۳,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۰۰۰ تومان

هلو

۱۳,۰۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک دسانی

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک دسانی
۴,۰۰۰ تومان