جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا دست ساز، کالباس گوشت ۶۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص

یک نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا دست ساز، گوشت چرخ کرده گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا دست ساز، سینه مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

همبرگر دست ساز کوچک

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۵۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
همبرگر دست ساز کوچک
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا دست ساز، گوشت چرخ کرده گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا دست ساز، سینه مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا دست ساز، کالباس گوشت ۶۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص

یک نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر دست ساز کوچک

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۵۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
همبرگر دست ساز کوچک
۲۵,۰۰۰ تومان

همبرگر دست ساز بزرگ

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
همبرگر دست ساز بزرگ
۵۰,۰۰۰ تومان

همبرگر شرکتی کوچک

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۵۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
همبرگر شرکتی کوچک
۱۳,۰۰۰ تومان

همبرگر شرکتی بزرگ

۱.۵ عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
همبرگر شرکتی بزرگ
۲۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر دست ساز

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
دوبل برگر دست ساز
۱۰۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر شرکتی

۲ عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
دوبل برگر شرکتی
۵۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر شرکتی

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
چیز برگر شرکتی
۳۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر دست ساز

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
چیز برگر دست ساز
۶۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر دست ساز

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، کالباس گوشت ۶۰%، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
رویال برگر دست ساز
۷۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر شرکتی

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، کالباس گوشت ۶۰%، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
رویال برگر شرکتی
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ (کوچک)

سینه مرغ ریش شده، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ (کوچک)
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ (بزرگ)

سینه مرغ ریش شده، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
ساندویچ مرغ (بزرگ)
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

سینه مرغ ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

جگر (کوچک)

۳ عدد جگر مرغ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
جگر (کوچک)
۱۰,۰۰۰ تومان

جگر (بزرگ)

۶ عدد جگر مرغ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
جگر (بزرگ)
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

یک عدد هات داگ ۵۵%، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
ساندویچ هات داگ با پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یک عدد هات داگ ۵۵%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری (کوچک)

یک عدد هات داگ ۵۵%، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری (کوچک)
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری (بزرگ)

یک عدد هات داگ ۵۵%، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
ساندویچ هات داگ تنوری (بزرگ)
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری با قارچ با پنیر

یک عدد هات داگ ۵۵%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
ساندویچ هات داگ تنوری با قارچ با پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری (کوچک)

یک عدد هات داگ ۵۵%، سیب زمینی، پیاز، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری (کوچک)
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری (بزرگ)

۲ عدد هات داگ ۵۵%، سیب زمینی، پیاز، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
ساندویچ بندری (بزرگ)
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی (کوچک)

یک عدد سوسیس آلمانی ۵۵%، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوسیس آلمانی (کوچک)
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی (بزرگ)

۲ عدد سوسیس آلمانی ۵۵%، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
ساندویچ سوسیس آلمانی (بزرگ)
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت (کوچک)

یک عدد کتلت گوشت گوساله چرخ کرده، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کتلت (کوچک)
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت (بزرگ)

۲ عدد کتلت گوشت گوساله چرخ کرده، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
ساندویچ کتلت (بزرگ)
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل (کوچک)

۲.۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل (کوچک)
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل (بزرگ)

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
ساندویچ فلافل (بزرگ)
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

۵ قرص فلافل، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بربری
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

دست ساز (یک نفره)
زیتون پرورده
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۳۲۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

انگور

۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۸,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوخ بطری محلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوخ بطری محلی
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان