جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

برگر معمولی

یک عدد برگر شرکتی، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان باگت، ظرف یکبار مصرف
برگر معمولی

گوشت ۴۰ درصد

۳۰,۰۰۰ تومان

گوشت ۶۰ درصد

۶۰,۰۰۰ تومان

برگر دستی (نان باگت)

یک عدد برگر مخصوص مجموعه ، پنیر، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
برگر دستی (نان باگت)

۷۰ درصد

۷۰,۰۰۰ تومان

۸۰ درصد

۸۰,۰۰۰ تومان

برگر معمولی با قارچ و پنیر

یک عدد برگر شرکتی ، پنیر، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان لواش
برگر معمولی با قارچ و پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

برگر دستی با قارچ و پنیر (نان باگت)

یک عدد برگر مخصوص مجموعه، پنیر، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
برگر دستی با قارچ و پنیر (نان باگت)

۷۰ درصد

۸۰,۰۰۰ تومان

۸۰ درصد

۹۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر دستی ۷۰ درصد (نان باگت)

یک عدد برگر مخصوص مجموعه ، پنیر، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
چیز برگر دستی 70 درصد (نان باگت)
۷۵,۰۰۰ تومان

هام برگر (نان باگت)

برگر دستی مخصوص مجموعه، ژامبون ، قارچ ، پنیر
هام برگر (نان باگت)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ (گرم)

ساندویچ سوسیس آلمانی

یک عدد سوسیس، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ سوسیس آلمانی

گوشت ۴۰ درصد

۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ۷۰ درصد

سوسیس، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ کوکتل 70 درصد

ممتاز

۷۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری ۷۰ درصد

سوسیس، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ کوکتل پنیری ۷۰ درصد
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ

گوشت ۵۰ درصد

۵۰,۰۰۰ تومان

گوشت ۷۰ درصد

۶۵,۰۰۰ تومان

گوشت ۸۰ درصد

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

سوسیس، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

۷۰ درصد

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۸۰ درصد

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی با قارچ و پنیر ۶۰ درصد

سوسیس، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ سوسیس آلمانی با قارچ و پنیر 60 درصد
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری (۲۰۰ گرم)

خوراک بندری، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ بندری (۲۰۰ گرم)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون، قارچ، پنیر، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۷۰ درصد

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۸۰ درصد

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون، قارچ، پنیر، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۷۰ درصد

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۸۰ درصد

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر فلافل (۶ قرص)

فلافل،ژامبون، قارچ، پنیر، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان لواش
ساندویچ سوپر فلافل (۶ قرص)
۸۵,۰۰۰ تومان

منوی پرسی

بندری بمبی (پرسی)

بندری بمبی (پرسی)

۶۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ بندری بمبی ۱ کیلوگرم

ساندویچ بندری بمبی ۱ کیلوگرم
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ بمبی

دو عدد هات داگ، ژامبون ، قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ بمبی

۴۰ درصد

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۷۰ درصد

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا

همبرگر دست ساز، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه، گوجه سرخ شده، پنیر پیتزا،آویشن
ساندویچ پیتزا
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان لواش
ساندویچ ژامبون گوشت

۶۰ درصد

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان لواش
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۷۰ درصد

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)

ژامبون، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)

۸۰ درصد

۷۰,۰۰۰ تومان

۹۰ درصد

۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان لواش
ساندویچ ژامبون مرغ

۶۰ درصد

۶۵,۰۰۰ تومان

۷۰ درصد

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ۸۰ درصد (نان باگت)

ژامبون، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ ۸۰ درصد (نان باگت)
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک ۳۰%

نان لواش
ساندویچ کالباس خشک ۳۰%
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک ممتاز ۶۰%

ژامبون، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان لواش
ساندویچ کالباس خشک ممتاز 60%

۱۲۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان