جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

ساندویچ ویژه اژدر زاپاتا

پر‌طرفدارها

ساندویچ فلافل

۶ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل

با قارچ و پنیر

۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۴۶,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

خوراک بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال ویژه

یک عدد هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ رویال ویژه
۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا ایتالیایی ۱۵ سانتی‌متری، کالباس، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر
پیتزا مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزاپرملات

پیتزاپرملات
۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا ایتالیایی ۱۵ سانتی‌متری، کالباس، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر
پیتزا مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۱۵ سانتی‌متری، پپرونی، قارچ، پنیر
پیتزا پپرونی
۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا ایتالیایی ۱۵ سانتی‌متری، مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ
۸۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان

مرغ بریان کامل با مخلفات

۱.۴۰۰ کیلوگرم مرغ کامل بریانی، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲ عدد نان باگ
مرغ بریان کامل با مخلفات
۱۶۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان کامل بدون مخلفات

۱.۴۰۰ کیلوگرم، بدون مخلفات
مرغ بریان کامل بدون مخلفات
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ حرفه ای زاپاتا

ساندویچ غول اخر اژدر زاپاتا

۱۲۰گرم برگر دستی ۱۰۰گرم فیله مرغ یه عدد هات داک قارچ پنیربامغز قارچ پنیر
ساندویچ غول اخر اژدر زاپاتا
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ فیله مرغ باقارچ پنیر

ساندویچ هات داگ فیله مرغ باقارچ پنیر
۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری بمب باقارچ پنیر

ساندویچ بندری بمب باقارچ پنیر
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب

ساندویچ بمب برگر قارچ پنیر
ساندویچ بمب
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب فلافل

ساندویچ بمب فلافل
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه کالزون

۱۱۰ گرم برگر گوشت، هات داگ، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ ویژه کالزون
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه امیلیانو

۲ اسلایس ژامبون، ۲ تکه فیله مرغ، مغز، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ ویژه امیلیانو
۱۰۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندوبچ فلا فل بندر باقارچ پنیر

ساندوبچ فلا فل بندر باقارچ پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب اژدر زاپاتا

ساندویچ بمب اژدر زاپاتا
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ امپراطور ژامبون هات داگ تنوری

ساندویچ امپراطور ژامبون هات داگ تنوری
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا ویژه

۱۱۰ گرم برگر گوشت، ۲ تکه فیله مرغ، ۲ اسلایس ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ زاپاتا ویژه
۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال ویژه

۱۱۰ گرم برگر گوشت، ۲ اسلایس ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رویال ویژه
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ یونانی ویژه

۱۱۰ گرم برگر گوشت، ۲ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ یونانی ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چگوارا ویژه

۱۱۰ گرم برگر گوشت، ۲ تکه فیله مرغ، هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ چگوارا ویژه
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ حرفه ای ویژه

۱۱۰ گرم برگر گوشت، ۲ تکه فیله مرغ، مغز، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ حرفه ای ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دبش ویژه

۱۱۰ گرم برگر گوشت، ۲ تکه فیله مرغ، کوکتل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ دبش ویژه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس ویژه

۱۱۰ گرم برگر گوشت، ۲ تکه فیله مرغ، ۲ اسلایس ژامبون، سیب زمینی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ میکس ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۳ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک و مرغ و مغز ویژه

۱۱۰ گرم استیک ران گوساله، ۳ تکه سینه مرغ، مغز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ استیک و مرغ و مغز ویژه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز ویژه

مغز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مغز ویژه
۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و مغز ویژه

۲ تکه فیله مرغ، مغز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ و مغز ویژه
۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون فیله ویژه

۲ تکه فیله مرغ، ۲ اسلایس ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون فیله ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال ویژه

یک عدد هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ رویال ویژه
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه با قارچ و پنیر

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه با قارچ و پنیر
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه

۴ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ویژه

۱۱۰ گرم برگر گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کباب ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر ویژه

۱۱۰ گرم برگر گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر ویژه
۵۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

۱۱۰ گرم برگر گوشت،، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

مغز، ۱۳۵ گرم استیک ران گوساله، پیاز، فلفل سبز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ استیک
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ قارچ و گوشت

۱۴۰ گرم گوشت چرخ کرده، پیاز، فلفل سبز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ قارچ و گوشت
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن (مرغ)

۱۳۰ گرم فیله مرغ ریش ریش شده، فلفل سبز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ چیکن (مرغ)
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی

کالباس پپرونی، فلفل سبز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ پپرونی
۸۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ

سیب زمینی بندری قارچ پنیرفراوان

سیب زمینی بندری قارچ پنیرفراوان
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل

ژامبون، قارچ، پنیر، ۶ قرص فلافل
ساندویچ کافل
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با پنیر

کوکتل پنیری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل با پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

کوکتل دودی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل دودی
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ اسلایس ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۶ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل

ساده

۳۷,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۴۶,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

خوراک بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۶۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی قارچ پنیر فراوان

سیب زمینی قارچ پنیر فراوان
۶۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پلاس

قارچ پنیر ژامبون فیله مرغ بامغز
سیب زمینی پلاس
۱۰۱,۵۰۰ تومان

پرسی۲۰عدد فلافل با مخلفات ۲‌عدد نان باگت

پرسی۲۰عدد فلافل با مخلفات ۲‌عدد نان باگت
۱۰۱,۰۰۰ تومان

فلافل هرقرص

فلافل هرقرص
۳,۵۰۰ تومان

فلافل(یک عدد)

فلافل تکی
فلافل(یک عدد)
۳,۵۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه بمب اژدر زاپاتا

سیب زمینی ویژه بمب اژدر زاپاتا
۸۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوع
سیب زمینی ساده

کوچک

۴۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۸,۵۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر،ژامبون سس مخصوص
سیب زمینی ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوپر ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر، ژامبون، سس مخصوص
سیب زمینی سوپر ویژه
۷۴,۵۰۰ تومان

نان (اضافه)

نان (اضافه)
۸,۵۰۰ تومان

قارچ و پنیر (اضافه)

قارچ و پنیر (اضافه)
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۹,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۹,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۹,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

ناموجود

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

استوایی

ناموجود

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

دوغ خانواده خوشگوار
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا

۳۵۰ میلی لیتر
نوشیدنی انرژی زا
۱۷,۰۰۰ تومان