جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تبریز

ساندویچ پیتزا حسینی

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، کالباس، گوشت گوساله چرخ کرده، هات داگ، پنیر موزارلا، کنجد، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متر)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متر)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، هات داگ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متر)

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متر)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

آش رشته

رشته آش، نخود، لوبیا، عدس، سبزی، کشک، پیاز داغ، نعنا داغ
آش رشته

چهارنفره (۱.۸ کیلوگرم)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۱.۳ کیلوگرم)

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت تیکه ای .قارچ.پنیر.سس رست
پیتزا رست بیف

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متر)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متر)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، مرغ خرد شده، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متر)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متر)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، گوشت گوساله چرخ کرده، مرغ، پپرونی، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه
پیتزا میکس آمریکایی

خانواده (۳۶ سانتی متر)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پک ویژه

پک برگر

یک عدد همبرگر مخصوص، یک عدد ویژه حسینی، یک عدد رویال برگر، ۳عدد سوپ، یک عدد نوشابه خانواده
پک برگر
۲۹۸,۰۰۰ تومان

پک۲نفره

یک عدد پیتزا تک نفره قارچ وگوشت و مرغ، یک عدد مینی برگر، ۲عددسوپ، ۲عدد نوشابه بطری کوچک
پک2نفره
۱۸۷,۰۰۰ تومان

پک ویژه مخصوص ۳ نفر

پیتزا میکس یک نفره، دو عدد مینی برگر، سیب زمینی، ۳ عدد سوپ، یک عدد نوشابه خانواده
پک ویژه مخصوص 3 نفر
۲۸۳,۰۰۰ تومان

پک ویژه مخصوص ۴ نفر

فیله استریپس ۲ تکه، پیتزا میکس یک نفره، ۲ عدد مینی برگر، سیب زمینی سرخ کرده، ۴ عدد سوپ، یک عدد نوشابه خانوده
پک ویژه مخصوص 4 نفر
۳۵۳,۰۰۰ تومان

پک سوخاری

فیله استریپس ۲ تکه ، مرغ سوخاری ۲ تکه، قارچ سوخاری ۴ تکه، یک عدد نوشابه خانواده
پک سوخاری
۲۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا فیت ایتالیایی

پیتزا فیت ایتالیایی
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تکین ایتالیایی

پیتزا تکین ایتالیایی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

پیتزا سبزیجات ایتالیایی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو ایتالیایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله گوساله خرد شده، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، زیتون، سس سیر، سس ناپولیتن
پیتزا چانو ایتالیایی (متوسط)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل ایتالیایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله گوساله، گوشت گوساله چرخ کرده، فیله مرغ خرد شده، پپرونی، پنیر موزارلا، اسفناج، قارچ، زیتون...
پیتزا چهار فصل ایتالیایی (متوسط)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوجوک تند ایتالیایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، سوجوک، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، گوجه، سس تند، سس ناپولیتن
پیتزا سوجوک تند ایتالیایی (متوسط)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی تند ایتالیایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، پپرونی، پنیر موزارلا، قارچ، گوجه، زیتون، سس تند، سس ناپولیتن
پیتزا پپرونی تند ایتالیایی (متوسط)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مکزیکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس فایر تند، گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی، پنیر، گوجه، فلفل دلمه ای
پیتزا مکزیکی آمریکایی

خانواده (۳۶ سانتی متر)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متر)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت تیکه ای .قارچ.پنیر.سس رست
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۲ سانتی متر)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متر)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، هات داگ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متر)

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متر)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، گوشت گوساله چرخ کرده، مرغ، پپرونی، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه
پیتزا میکس آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متر)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متر)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، کالباس، گوشت گوساله چرخ کرده، هات داگ، پنیر موزارلا، کنجد، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متر)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متر)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، مرغ خرد شده، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متر)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متر)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، خلال چیپس سیب زمینی، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، سس مایونز
پیتزا بیف آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متر)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متر)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، زبان گوساله، پنیر موزارلا، پنیر پیتزا، خلال چیپس سیب زمینی، گوجه، سس مایونز
پیتزا زبان آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متر)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متر)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، مرغ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه
پیتزا قارچ و مرغ و گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متر)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متر)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده زبان آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی مخصوص پیتزا پیده، زبان گوساله، پنیر پیتزا، خلال چیپس سیب زمینی، سس مخصوص، قارچ، کنجد
پیتزا پیده زبان آمریکایی (یک نفره)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

برگر

شفت برگر

همبرگر حسینی ۲تیکه فیله گوریل برگ ژامبون ۲تیکه پپرونی قارچ پنیر
شفت برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

برگر ویژه حسینی

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، مرغ، ژامبون، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، نان گرد
برگر ویژه حسینی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، خیارشور، گوجه، یک عدد نان گرد
همبرگر مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، خیارشور، گوجه، نان گرد
همبرگر ذغالی
۸۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، نان گرد
چیز برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

همبرگر رویال

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ژامبون گوشت، سوسیس بلغاری، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، نان گرد
همبرگر رویال
۹۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، خیارشور، گوجه، نان گرد
دوبل برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل رویال

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ژامبون گوشت، سوسیس بلغاری، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، نان گرد
دوبل رویال
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مینی برگر

ساندویچ مینی برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی

ساندویچ سوسیس سیب زمینی
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مرغ

۱۲۰ گرم مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه مرغ
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ گریل شده

۱۲۰ گرم فیله مرغ گریل شده، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ گریل شده
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

نصف مغز گوساله، گوجه، خیارشور، جعفری، نان باگت
ساندویچ مغز
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

۱۰۰گرم زبان گوساله، گوجه، خیارشور، جعفری، نان باگت
ساندویچ زبان
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

ترکیب مغز گوساله و زبان گوساله، گوجه، خیارشور، جعفری، نان باگت
ساندویچ مغز و زبان
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری

۱۲۰ گرم سوسیس بلغاری، گوجه، خیارشور، جعفری، نان باگت
ساندویچ سوسیس بلغاری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

۱۵۰ گرم سوسیس بندری، پیاز، سیب زمینی، گوجه، خیارشور، جعفری، نان باگت
ساندویچ سوسیس بندری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۳ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس (۲ تکه)

۲ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده یک عدد نان باگت، سس مخصوص
فیله استریپس (۲ تکه)
۹۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (۳ تکه)

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان باگت، سس مخصوص
فیله استریپس (۳ تکه)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (۴ تکه)

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان باگت، سس مخصوص
فیله استریپس (4 تکه)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۲ تکه)

۲ تکه ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان باگت، سس مخصوص
مرغ سوخاری (2 تکه)
۹۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۳ تکه)

۳ تکه ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، ًًًیک عدد نان باگت، سس مخصوص
مرغ سوخاری (۳ تکه)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۴ تکه)

۴ تکه ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان باگت، سس مخصوص
مرغ سوخاری (4 تکه)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا چیکن آلفردو

پاستا پنه، فیله مرغ، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمسان، گوجه گیلاسی، ادویه مخصوص
پاستا چیکن آلفردو
۹۰,۰۰۰ تومان

پاستا بیف

پاستا پنه، فیله گوساله، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمسان، گوجه گیلاسی، ادویه مخصوص
پاستا بیف
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر

نان سیر
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با فیله و قارچ و پنیر

۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ شده با فیله و قارچ و پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

سوپ خامه ای

جو، خامه، شیر، سیب زمینی، هویج
سوپ خامه ای

سه نفره (۱.۲ کیلوگرم)

۶۰,۰۰۰ تومان

چهارنفره (۱.۶ کیلوگرم)

۸۰,۰۰۰ تومان

پنج نفره (۲ کیلوگرم)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو

جو، آب مرغ، زعفران، جعفری
سوپ جو

سه نفره (۱.۲ کیلوگرم)

۶۰,۰۰۰ تومان

چهارنفره (۱.۶ کیلوگرم)

۸۰,۰۰۰ تومان

پنج نفره (۲ کیلوگرم)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آش رشته

رشته آش، نخود، لوبیا، عدس، سبزی، کشک، پیاز داغ، نعنا داغ
آش رشته

سه نفره (۱.۳ کیلوگرم)

۷۵,۰۰۰ تومان

چهارنفره (۱.۸ کیلوگرم)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پنج نفره (۲.۲ کیلوگرم)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک لوبیا

لوبیا چیتی، پیازداغ، روغن زیتون
خوراک لوبیا

یک نفره (۴۵۰ گرم)

۱۲,۰۰۰ تومان

سه نفره (۱.۳ کیلوگرم)

۹۰,۰۰۰ تومان

چهارنفره (۱.۸ کیلوگرم)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پنج نفره (۲.۲ کیلوگرم)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده ساده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی اسپرتو

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون
سیب زمینی اسپرتو

بزرگ

۶۰,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

یک عدد نان باگت
نان (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

سس یک نفره (اضافه)

شرکتی (یک نفره)
سس یک نفره (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۵ عدد قارچ سوخاری، سس مخصوص
قارچ سوخاری
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار گریل

کاهو پیچ، فیله مرغ پنیری، نان کروتان، پنیر پارمسان، گوجه گیلاسی، سس سزار (یک نفره)
سالاد سزار گریل
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

ماکارونی، ژامبون گوشت، مخلوط سبزیجات، سس فرانسوی (یک نفره)
سالاد پاستا
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج رنده شده، سس فرانسوی شرکتی (یک نفره)
سالاد فصل
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

ماءالشعیر قوطی ۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

ماءالشعیر خانواده هی دی لیمو ۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۲۵۰ میلی لیترلیوانی
دوغ بطری
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان