جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

ساندویچ کبابی نیونو

پر‌طرفدارها

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز جعفری، سس مایونز، نان گرد
همبرگر

ساده

۶۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز جعفری، سس مایونز، نان گرد
چیز برگر

با پنیر گودا

۸۳,۰۰۰ تومان

با قارچ

۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۱۵۰ گرم فیله مرغ کبابی، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز جعفری، سس مایونز، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ

پنیر

۸۰,۰۰۰ تومان

بانی برگر

یک عدد برگر دست ساز ۱۰۰ گرمی، یک ورق ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز جعفری، سس مایونز، نان گرد
بانی برگر

گوشت گوسفندی

۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن

۱۲۰ گرم فیله مرغ تکه ای، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز جعفری، سس مایونز، نان باگت
ساندویچ چیکن
۸۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز جعفری، سس مایونز، نان گرد
همبرگر

ساده

۶۵,۰۰۰ تومان

با قارچ

۷۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز جعفری، سس مایونز، نان گرد
چیز برگر

با پنیر گودا

۸۳,۰۰۰ تومان

با قارچ

۹۰,۰۰۰ تومان

همبرگر بره

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز جعفری، سس مایونز، نان گرد
همبرگر بره

ساده

۷۵,۰۰۰ تومان

با قارچ

۸۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر بره

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز جعفری، سس مایونز، نان گرد
چیز برگر بره

ساده

۹۳,۰۰۰ تومان

با قارچ

۹۸,۰۰۰ تومان

بانی برگر

یک عدد برگر دست ساز ۱۰۰ گرمی، یک ورق ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز جعفری، سس مایونز، نان گرد
بانی برگر

گوشت گوسفندی

۹۱,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله

۱۰۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

۱۰۰ گرم مغز ران گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز جعفری، سس مایونز، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف بوقلمون

۱۰۰ گرم سینه بوقلمون ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز جعفری، سس مایونز، نان باگت
ساندویچ رست بیف بوقلمون
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی

۱۰۰ گرم ژامبون پپرونی ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز جعفری، سس مایونز، نان باگت
ساندویچ پپرونی
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مارشال

۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ شده، ۱۲۰ گرم فیله مرغ تکه ای، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز جعفری، سس مایونز، نان باگت
ساندویچ مارشال
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۱۵۰ گرم فیله مرغ کبابی، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز جعفری، سس مایونز، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ

ساده

۷۰,۰۰۰ تومان

پنیر

۸۰,۰۰۰ تومان

قارچ

۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ مخصوص

۱۵۰ گرم فیله مرغ کبابی، ۳ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز جعفری، سس مایونز، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن

۱۲۰ گرم فیله مرغ تکه ای، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز جعفری، سس مایونز، نان باگت
ساندویچ چیکن
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مارگاریت

گوشت گوساله چرخ شده، ۱۰۰ گرم ژامبون گوشت و قارچ ۶۰%، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز جعفری، سس مایونز، نان باگت
ساندویچ مارگاریت
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله یونانی

۱۵۰ گرم فیله مرغ کبابی، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز جعفری، سس مایونز، نان باگت
ساندویچ فیله یونانی
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۲۵۰ گرم خوراک بندری با سوسیس ۶۰%، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز جعفری، سس مایونز، نان باگت
ساندویچ بندری
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان