جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای اصلی

کباب شاندیز

کباب شاندیز
۳۸,۰۰۰ تومان

کباب سلطانی

کباب سلطانی
۳۶,۰۰۰ تومان

کباب بختیاری

کباب بختیاری
۲۲,۰۰۰ تومان

کباب برگ

کباب برگ
۳۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب با استخوان

جوجه کباب با استخوان
۱۸,۰۰۰ تومان

جوجه کباب بدون استخوان

جوجه کباب بدون استخوان
۱۶,۰۰۰ تومان

کباب ترش

کباب ترش
۳۸,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (سیخی)

کباب کوبیده (سیخی)
۶,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت کردن گوسفندی

باقالی پلو با گوشت کردن گوسفندی
۴۰,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا
۱۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

دیزی سنگی

دیزی سنگی
۱۵,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

شنیسل مرغ
۲۲,۰۰۰ تومان

استیک گوشت

استیک گوشت
۳۸,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

استیک مرغ
۲۷,۰۰۰ تومان

جوجه چینی

جوجه چینی
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۴,۵۰۰ تومان

پلو دیگی

پلو دیگی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ روز

سوپ روز
۴,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

زیتون ساده

زیتون ساده
۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۳,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

سیر ترشی
۲,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۲,۰۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۲,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ کوچک
۱,۵۰۰ تومان

دوغ محلی

دوغ محلی
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۱,۰۰۰ تومان