جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

سیب پالاس (اکباتان)

پیتزا آمریکایی

پیتزا بک فایر (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۲۸*۲۸ سانتی‌متری، سس مخصوص، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده، چیپس، ذرت، قارچ، فلفل هالوپینو
پیتزا بک فایر (آمریکایی)
۳۲,۹۰۰ تومان

پیتزا کالزون (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۲۸*۲۸ سانتی‌متری، سس مخصوص، پنیر مخصوص، فیله مرغ، گوشت چرخ کرده طعم دار شده، پیاز، فلفل دلمه ای، کنجد
پیتزا کالزون (آمریکایی)
۳۳,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۲۸*۲۸ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)
۳۱,۹۰۰ تومان

پیتزا میکس (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۲۸*۲۸ سانتی‌متری، فیله مرغ گریل شده، گوشت چرخ کرده، سس بیانز، ژامبون، فلفل دلمه ای، زیتون، قارچ، گوجه، پنیر...
پیتزا میکس (آمریکایی)
۳۱,۹۰۰ تومان

پیتزا آفریکانا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۲۸*۲۸ سانتی‌متری، مرغ گریل شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پیاز، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا آفریکانا (آمریکایی)
۲۸,۹۰۰ تومان

پیتزا مونترال (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۲۸*۲۸ سانتی‌متری، ژامبون، فلفل دلمه ای، زیتون، قارچ، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا مونترال (آمریکایی)
۲۸,۹۰۰ تومان

پیتزا آپاچینو (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۲۸*۲۸ سانتی‌متری، گوشت ریش ریش شده، قارچ، زیتون، سس بیانز، پنیر مخصوص
پیتزا آپاچینو (آمریکایی)
۳۴,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۲۸*۲۸ سانتی‌متری، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۲۷,۹۰۰ تومان

پیتزا توکیو (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۲۸*۲۸ سانتی‌متری، سوسیس ژاپنی، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، سس بیانز، پنیر مخصوص
پیتزا توکیو (آمریکایی)
۲۸,۹۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۲۸*۲۸ سانتی‌متری، گوجه، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا مارگاریتا (آمریکایی)
۲۳,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸*۲۸*۲۸ سانتی‌متری، قارچ، ذرت، گوجه، زیتون، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر مخصوص
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)
۲۶,۹۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا چهارفصل (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی‌متری، ۱/۴ پیتزا کنیباله، ۱/۴ پیتزا چیکن گورمه، ۱/۴ پیتزا سبزیجات، ۱/۴ پیتزا پپرونی
پیتزا چهارفصل (ایتالیایی)
۳۹,۹۰۰ تومان

پیتزا مرغ باربیکیو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی‌متری، فیله مرغ گریل شده، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
پیتزا مرغ باربیکیو (ایتالیایی)
۳۵,۹۰۰ تومان

پیتزا چانو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی‌متری، گوشت استیک مزه دار شده، قارچ، زیتون، سس ناپلیتن، سس بیانز، پنیر مخصوص
پیتزا چانو (ایتالیایی)
۴۰,۹۰۰ تومان

پیتزا کاپریچیوزا (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون، قارچ، زیتون، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
پیتزا کاپریچیوزا (ایتالیایی)
۳۳,۹۰۰ تومان

پیتزا بیف گورمه (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی‌متری، سس سفید ایتالیایی، گوشت رست بیف، قارچ، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا بیف گورمه (ایتالیایی)
۳۹,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن گورمه (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی‌متری، سس سفید ایتالیایی، فیله مرغ گریل شده، قارچ، گوجه، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا چیکن گورمه (ایتالیایی)
۳۶,۹۰۰ تومان

پیتزا سوپریم (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی‌متری، فیله مرغ کبابی، گوشت چرخ کرده، ژامبون، سس بیانز، فلفل دلمه ای، زیتون، قارچ، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا سوپریم (ایتالیایی)
۳۷,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی‌متری، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۳۱,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی‌متری، قارچ، ذرت، گوجه، زیتون، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر مخصوص
پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)
۲۹,۹۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی‌متری، گوجه، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)
۲۷,۹۰۰ تومان

برگر

همبرگر

۱۵۰ گرم گوشت مخصوص گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر
۱۹,۹۰۰ تومان

همبرگر دوبل

۳۰۰ گرم گوشت مخصوص گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر دوبل
۲۴,۴۰۰ تومان

هالوپینو برگر

۱۵۰ گرم گوشت مخصوص گریل شده، تکه های فلفل هالوپینو، پنیر دیپ چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
هالوپینو برگر
۲۰,۹۰۰ تومان

هالوپینو برگر دوبل

۳۰۰ گرم گوشت مخصوص گریل شده، تکه های فلفل هالوپینو، پنیر دیپ چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
هالوپینو برگر دوبل
۲۵,۴۰۰ تومان

اِسموکی برگر

۱۵۰ گرم گوشت دودی گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس ۱۵۰ گرم مخصوص، نان برگر
اِسموکی برگر
۲۰,۹۰۰ تومان

اِسموکی برگر دوبل

۳۰۰ گرم گوشت دودی گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
اِسموکی برگر دوبل
۲۵,۴۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم گوشت مخصوص گریل شده، پنیر دیپ چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر
۲۰,۹۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

۳۰۰ گرم گوشت مخصوص گریل شده، پنیر دیپ چدار، کاهو، گوجه، پیاز کاراملی، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر دوبل
۲۵,۴۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۵۰ گرم گوشت مخصوص گریل شده، قارچ، پنیر پروسس، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
ماشروم برگر
۲۱,۹۰۰ تومان

ماشروم برگر دوبل

۳۰۰ گرم گوشت مخصوص گریل شده، قارچ، پنیر پروسس، کاهو، گوجه، پیاز کاراملی، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
ماشروم برگر دوبل
۲۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

۸۰ گرم گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پروسس، سس ریحان ایتالیایی، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۲۵,۹۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

۲۳۰ گرم هات داگ ویژه ۹۰%، قارچ، پنیر دیپ چدار، سس ریحان ایتالیایی، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۸,۹۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

۱۸۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، قارچ، پنیر پروسس، خیارشور، سس ریحان ایتالیایی، نان باگت
ساندویچ مرغ ویژه
۲۱,۹۰۰ تومان

غذای پرسی

چیز برگر فرانسوی (پرسی)

۱۵۰ گرم برگر گوشت ۱۰۰% خالص گریل شده، پنیر دیپ چدار، نان مخصوص فرانسوی طبخ شده با پنیر پروسس، به همراه سیب زمینی سرخ شده معطر
چیز برگر فرانسوی (پرسی)
۲۹,۹۰۰ تومان

سوپر برگر (پرسی)

۱۵۰ گرم برگر گوشت ۱۰۰% خالص گریل شده، پنیر دیپ چدار، ژامبون، نان مخصوص فرانسوی طبخ شده با پنیر پروسس، به همراه یک عدد هات داگ و س...
سوپر برگر (پرسی)
۳۱,۹۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی مثلثی، سس سیر ویژه، پنیر پروسس
نان سیر
۱۶,۹۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر ویژه

۲۵۰-۳۰۰ گرم، سیب زمینی سرخ شده، ادویه مخصوص، پنیر دیپ چدار
سیب زمینی پنیر ویژه
۱۰,۹۰۰ تومان

سیب زمینی

۲۵۰ گرم، سیب زمینی سرخ کرده، ادویه ویژه
سیب زمینی
۹,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۲,۹۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۲۰۰ تومان