جست‌وجو در اسنپ‌فود

صبحانه

نی نوشابه

نی نوشابه
رایگان

برگر

رویال برگر ویژه

همبرگر ۹۰%، ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
رویال برگر ویژه
۲۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۲ عدد همبرگر ۸۰%، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
چیز برگر
۲۴,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۲ عدد همبرگر ۸۰%، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
قارچ برگر
۲۴,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص ۹۰%

همبرگر ۹۰%، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
همبرگر مخصوص 90%
۲۲,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ویژه

۲ عدد همبرگر ۸۰%، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
دوبل برگر ویژه
۳۵,۰۰۰ تومان

برگر ویژه

برگر ۸۰%، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
برگر ویژه
۲۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد همبرگر ۸۰%، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
دوبل برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

چیزبرگرفرانسوی

چیزبرگرفرانسوی
۳۵,۰۰۰ تومان

برگر اسپایسی

برگر اسپایسی
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه سیرمونی

فیله مرغ، ژامبون، استیک، قارچ و پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
ساندویچ ویژه سیرمونی
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف ویژه

گوشت تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
ساندویچ رست بیف ویژه
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

مغز، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال ویژه

برگر ۸۰%، هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
ساندویچ هات رویال ویژه
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ ۸۰%، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
ساندویچ هات داگ ویژه
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی ویژه

کوکتل دودی ۸۰%، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
ساندویچ کوکتل دودی ویژه
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری ویژه

سوسیس بلغاری ۸۰%، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
ساندویچ بلغاری ویژه
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

سوسیس، سیب زمینی، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
ساندویچ بندری ویژه
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

مغز، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
ساندویچ فیله مرغ
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۸۰%، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
ساندویچ هات داگ
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

سوسیس بلغاری ۸۰%، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
ساندویچ بلغاری
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس، سیب زمینی
ساندویچ بندری
۱۷,۰۰۰ تومان

رست بیف چیکن

۲۰۰گرم گوشت تازه رست بیف وچیکن،قارچ وپنیر،مخلفات
رست بیف چیکن
۳۹,۰۰۰ تومان

ویژه پالرمو

استیک، فیله، مغز، زبان، قارچ، پنیر، مخلفات
ویژه پالرمو
۳۹,۰۰۰ تومان

هات داگ رست بیف

گوشت رست بیف، هات داگ، قارچ، پنیر، مخلفات
هات داگ رست بیف
۳۸,۰۰۰ تومان

ویژه نیکلاس

استیک، فیله، ژامبون، مغز، قارچ، پنیر، مخلفات
ویژه نیکلاس
۳۸,۰۰۰ تومان

میکس برگر

برگر۹۰%،۱۸۰گرم،مرغ گریل شده،قارچ وپنیر،چیپس خلال
میکس برگر
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه نیکلاس

استیک، فیله، ژامبون، مغز، قارچ، پنیر، مخلفات
ساندویچ ویژه نیکلاس
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه سیرمونی

گوشت ران گوساله ریش شده، مرغ گریل شده، گوشت چرخ کرده
پیتزا ویژه سیرمونی
۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزامکزیکی (تند)

گوشت چرخ کرده، ژامبون پپرونی، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی، کنجد
پیتزامکزیکی (تند)
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزاقارچ وگوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی، کنجد
پیتزاقارچ وگوشت
۴۹,۰۰۰ تومان

هات پلاس

۵۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ، ۴۰۰ گرم هات داگ ۹۰%، قارچ، پنیر، سس مخصوص
هات پلاس
۷۱,۰۰۰ تومان

ناگت ویژه

ناگت مرغ، قارچ، پنیر، سس مخصوص، چیپس خلال، فلفل دلمه
ناگت ویژه
۲۱,۰۰۰ تومان

شنیسل ویژه

شنیسل مرغ، قارچ، پنیر، سس مخصوص، چیپس خلال، فلفل دلمه
شنیسل ویژه
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مغز و زبان

مغز، زبان، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
ساندویچ ویژه مغز و زبان
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مغز

مغز، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
ساندویچ ویژه مغز
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زبان

زبان، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
ساندویچ ویژه زبان
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری ویژه

ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، خلال سیب زمینی
ساندویچ ژامبون تنوری ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

غول پلاس سیرمونی

۳۰۰گرم استیک چرخ کرده,فیله مرغ,۳۰۰ گرم ژامبون گوشت ومرغ,قارچ وپنیر فراوان,سس مخصوص
غول پلاس سیرمونی
۷۵,۰۰۰ تومان

دبل دان پلاس

۴۰۰ گرم برگر مخصوص، ۴۰۰ گرم شنسیل مرغ، ذرت، قارچ و پنیر فراوان، سس مخصوص
دبل دان پلاس
۶۸,۰۰۰ تومان

وینگر پلاس

۴۰۰ گرم شنسیل مرغ، ۳۰۰ گرم ژامبون مرغ، ۳۰۰ گرم کوکتل دودی، زیتون، قارچ و پنیر فراوان، سس مخصوص
وینگر پلاس
۶۵,۰۰۰ تومان

چیزبرگرپلاس فرانسوی

۵۰۰ گرم برگر گوشت ۹۰%, ۳۵۰ گرم پنیر ترکیبی, سیب زمینی, کنجد وسالاد
چیزبرگرپلاس فرانسوی
۶۵,۰۰۰ تومان

رویال فیله ویژه

رویال فیله ویژه
۲۸,۰۰۰ تومان

ویژه یونانی

ویژه یونانی
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

ساندویچ مرغ ویژه
۲۴,۰۰۰ تومان

کالزون

کالزون
۳۳,۰۰۰ تومان

چگوارا

چگوارا
۳۳,۰۰۰ تومان

کراکف ویژه

کراکف ویژه
۳۰,۰۰۰ تومان

غول پلاس سیرمونی

۴۰۰گرم برگر مخصوص,۴۰۰گرم شنسیل مرغ,ذرت ,قارچ وپنیر فراوان ,سس مخصوص
غول پلاس سیرمونی
۶۸,۰۰۰ تومان

رست بیف ویژه

رست بیف ویژه
۳۰,۰۰۰ تومان

ویژه زبان

ویژه زبان
۳۳,۰۰۰ تومان

ویژه مرغ و مغز

ویژه مرغ و مغز
۳۳,۰۰۰ تومان

پالرمو

پالرمو
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون میکس سرد

۲۰۰ گرم ژامبون ۹۰%، کوشت ومرغ ، سس مخصوص، خلال سیب زمینی
ساندویچ ژامبون میکس سرد
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ۹۰% سرد

۲۰۰ گرم ژامبون مرغ ۹۰%، سس مخصوص، خلال سیب زمینی
ساندویچ ژامبون مرغ 90% سرد
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ۹۰% سرد

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰%، سس مخصوص، خلال سیب زمینی
ساندویچ ژامبون گوشت 90% سرد
۱۶,۰۰۰ تومان

ژامبون قارچ و مرغ

ژامبون قارچ و مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ

ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

بندری (پرسی)

۳۰۰ گرم سوسیس و سیب زمینی، نان، دورچین
بندری (پرسی)
۳۲,۰۰۰ تومان

بندری پرسی ویژه

بندری پرسی ویژه
۳۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده ساده

سیب زمینی سرخ شده ، ادویه ، سبزیجات معطر
سیب زمینی سرخ شده ساده
۱۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ویژه

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر
سیب زمینی سرخ شده ویژه
۲۳,۰۰۰ تومان

نان اضافه

باگت
نان اضافه
۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی غول پلاس

۱۵۰ گرم سیب زمینی، ۱۵۰ گرم استیک، ۱۵۰ گرم فیله، قارچ، پنیر
سیب زمینی غول پلاس
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی گنگستری پلاس

۲۰۰ گرم سیب زمینی، هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر
سیب زمینی گنگستری پلاس
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوپر ویژه (ظرف بزرگ)

سیب زمینی تازه، قارچ وپنیر، ژامبون، فلفل دلمه، سس مخصوص
سیب زمینی سوپر ویژه (ظرف بزرگ)
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۰۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

کوکا
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه

نوشابه
۳,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا رست بیف

گوشت رست بیف، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی، کنجد
پیتزا رست بیف
۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی (تند)

گوشت چرخ کرده، ژامبون پپرونی، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی، کنجد
پیتزا مکزیکی (تند)
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ وگوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی، کنجد
پیتزا قارچ وگوشت
۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

مرغ مرینت شده، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی، کنجد
پیتزا چیکن
۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

مرغ مرینت شده، ژامبون میکس، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی، کنجد
پیتزا سوپریم
۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی(تند)

ژامبون پپرونی تند، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی، کنجد
پیتزا پپرونی(تند)
۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت و مرغ، هات داگ، کوکتل دودی، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی، کنجد
پیتزا مخلوط
۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ مرینت شده، کدو، بادمجان، گوجه فرنگی، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی، کنجد
پیتزا سبزیجات
۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزاویژه سیرمونی

گوشت ریش شده ران گوساله,مرغ گریل شده ,گوشت چرخ کرده,قارچ,ذرت,زیتون,فلفل دلمه,پنیرترکیبی,کنجد
پیتزاویژه سیرمونی
۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سیرمونی

گوشت چرخ کرده,ژامبون میکس ۹۰درصد,هاداگ,قارچ,زیتون,فلفل دلمه,ذرت,پنیر ترکیبی,کنجد
پیتزا مخصوص سیرمونی
۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزامارگاریتا

گوجه فرنگی,قارچ ,ذرت,زیتون,فلفل دلمه,پنیر ترکیبی ,کنجد
پیتزامارگاریتا
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا غول پلاس

گوشت مرینیت شده ران گوساله,مرغ گریل شده,گوشت چرخ کرده,فارچ,ذرت,زیتون,فلفل دلمه,پنیر ترکیبی ,کنجد
پیتزا غول پلاس
۷۵,۰۰۰ تومان