جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک، کوکتل مخصوص، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخلوط (آمریکایی)

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۷۳,۰۰۰ ۶۲,۰۵۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۵۸,۰۰۰ ۱۳۴,۳۰۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۱۰,۰۰۰ ۱۷۸,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۵۸,۰۰۰ ۱۳۴,۳۰۰ تومان

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۷۳,۰۰۰ ۶۲,۰۵۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۱۰,۰۰۰ ۱۷۸,۵۰۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک، ژامبون مرغ، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخصوص آمریکایی

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۷۳,۰۰۰ ۶۲,۰۵۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۵۸,۰۰۰ ۱۳۴,۳۰۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۱۰,۰۰۰ ۱۷۸,۵۰۰ تومان

چیکن استریپس

۳۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر مخصوص، نان بروتچن
چیکن استریپس

نرمال

۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

اسپایسی

۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ آب پز، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۲۷,۰۰۰ ۱۹۲,۹۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا سرآشپز (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ آب پز، گوشت رست بیف، ژامبون پپرونی، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون اسلایس
پیتزا سرآشپز (آمریکایی)

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۸۷,۰۰۰ ۷۳,۹۵۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۴۴,۰۰۰ ۱۲۲,۴۰۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۰۱,۰۰۰ ۱۷۰,۸۵۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۵۹,۰۰۰ ۲۲۰,۱۵۰ تومان

ساندویچ فرانکفورتر

کوکتل مخصوص خرد شده، قارچ، پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ فرانکفورتر
۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

همبرگر ذغالی مخصوص

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر ذغالی مخصوص
۱۵
۸۲,۰۰۰ ۶۹,۷۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان برگر
چیز برگر مخصوص
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲۴۰ گرم برگر دست ساز گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
دوبل برگر
۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

مگا برگر ذغالی

۱۲۰ گرم برگر دست ساز گوشت چرخ کرده، ۱۲۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
مگا برگر ذغالی
۱۵
۱۰۳,۰۰۰ ۸۷,۵۵۰ تومان

رویال برگر

۱۲۰ گرم برگر دست ساز گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
رویال برگر
۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

۱۲۰ گرم برگر دست ساز گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر ذغالی
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

۱۲۰ گرم برگر دست ساز گوشت چرخ کرده، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر ذغالی
۱۵
۷۳,۰۰۰ ۶۲,۰۵۰ تومان

ساندویچ سوپریم

۱۸۰ گرم فیله سوخاری، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ سوپریم
۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

ساندویچ رویال میکس

گوشت همبرگر، فیله مرغ طعم دار شده، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، چیپس خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رویال میکس
۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت گوساله آب پز، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۵
۱۲۴,۰۰۰ ۱۰۵,۴۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ ذغالی، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، قارچ پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس تنوری

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ میکس تنوری
۱۵
۹۷,۰۰۰ ۸۲,۴۵۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ آب پز، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۲۷,۰۰۰ ۱۹۲,۹۵۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۲۳,۰۰۰ ۱۰۴,۵۵۰ تومان

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۷۸,۰۰۰ ۶۶,۳۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و پنیر و قارچ

فیله مرغ آب پز، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مرغ و پنیر و قارچ
۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ، قارچ پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۵
۹۳,۰۰۰ ۷۹,۰۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر

سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

سوسیس هات داگ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

سوسیس کراکف پنیری، گوجه، خیارشور، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ کراکف
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

سوسیس هات داگ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

ساندویچ سی تا (سرد)

ژامبون مرغ، چیپس خلالی، ذرت، نخود فرنگی، لوبیا چیتی، گوجه، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ سی تا (سرد)
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، چیپس خلالی، گوجه، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۵
۶۹,۰۰۰ ۵۸,۶۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون پپرونی (سرد)

ژامبون پپرونی، چیپس خلالی، گوجه، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ ژامبون پپرونی (سرد)
۱۵
۶۲,۰۰۰ ۵۲,۷۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، چیپس خلالی، گوجه، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۵
۶۱,۰۰۰ ۵۱,۸۵۰ تومان

کتف و بال سوخاری

۳تکه کتف، ۳تکه بال سوخاری، سس سیر
کتف و بال سوخاری
۱۵
۵۵,۰۰۰ ۴۶,۷۵۰ تومان

چیکن استریپس

۳۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر مخصوص، نان بروتچن
چیکن استریپس

نرمال

۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

پیتزا میکس (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ آب پز، گوشت رست بیف، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا میکس (آمریکایی)

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۰۱,۰۰۰ ۱۷۰,۸۵۰ تومان

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۸۷,۰۰۰ ۷۳,۹۵۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۴۴,۰۰۰ ۱۲۲,۴۰۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۵۹,۰۰۰ ۲۲۰,۱۵۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک، ژامبون مرغ، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخصوص آمریکایی

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۷۳,۰۰۰ ۶۲,۰۵۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۵۸,۰۰۰ ۱۳۴,۳۰۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۱۰,۰۰۰ ۱۷۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک، کوکتل مخصوص، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخلوط (آمریکایی)

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۷۳,۰۰۰ ۶۲,۰۵۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۵۸,۰۰۰ ۱۳۴,۳۰۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۱۰,۰۰۰ ۱۷۸,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۷۳,۰۰۰ ۶۲,۰۵۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۵۸,۰۰۰ ۱۳۴,۳۰۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۱۰,۰۰۰ ۱۷۸,۵۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا سرآشپز (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ آب پز، گوشت رست بیف، ژامبون پپرونی، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون اسلایس
پیتزا سرآشپز (آمریکایی)

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۸۷,۰۰۰ ۷۳,۹۵۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۴۴,۰۰۰ ۱۲۲,۴۰۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۰۱,۰۰۰ ۱۷۰,۸۵۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۵۹,۰۰۰ ۲۲۰,۱۵۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک، ژامبون مرغ، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخصوص آمریکایی

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۷۳,۰۰۰ ۶۲,۰۵۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۵۸,۰۰۰ ۱۳۴,۳۰۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۱۰,۰۰۰ ۱۷۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک، کوکتل مخصوص، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخلوط (آمریکایی)

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۷۳,۰۰۰ ۶۲,۰۵۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۵۸,۰۰۰ ۱۳۴,۳۰۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۱۰,۰۰۰ ۱۷۸,۵۰۰ تومان

پیتزا میکس (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ آب پز، گوشت رست بیف، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا میکس (آمریکایی)

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۸۷,۰۰۰ ۷۳,۹۵۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۴۴,۰۰۰ ۱۲۲,۴۰۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۰۱,۰۰۰ ۱۷۰,۸۵۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۵۹,۰۰۰ ۲۲۰,۱۵۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۷۳,۰۰۰ ۶۲,۰۵۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۵۸,۰۰۰ ۱۳۴,۳۰۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۱۰,۰۰۰ ۱۷۸,۵۰۰ تومان

پیتزا کراکف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس کراکف پنیری، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا کراکف (آمریکایی)

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۱۳,۰۰۰ ۹۶,۰۵۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۶۲,۰۰۰ ۱۳۷,۷۰۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۱۵,۰۰۰ ۱۸۲,۷۵۰ تومان

پیتزا یونانی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت رست بیف، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا یونانی (آمریکایی)

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۵۷,۰۰۰ ۱۳۳,۴۵۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۲۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۸۸,۰۰۰ ۲۴۴,۸۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ آب پز، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۷۸,۰۰۰ ۶۶,۳۰۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۲۳,۰۰۰ ۱۰۴,۵۵۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵
۲۲۷,۰۰۰ ۱۹۲,۹۵۰ تومان

برگر

همبرگر ذغالی مخصوص

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر ذغالی مخصوص
۱۵
۸۲,۰۰۰ ۶۹,۷۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان برگر
چیز برگر مخصوص
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲۴۰ گرم برگر دست ساز گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
دوبل برگر
۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

مگا برگر ذغالی

۱۲۰ گرم برگر دست ساز گوشت چرخ کرده، ۱۲۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
مگا برگر ذغالی
۱۵
۱۰۳,۰۰۰ ۸۷,۵۵۰ تومان

رویال برگر

۱۲۰ گرم برگر دست ساز گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
رویال برگر
۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

۱۲۰ گرم برگر دست ساز گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر ذغالی
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

۱۲۰ گرم برگر دست ساز گوشت چرخ کرده، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر ذغالی
۱۵
۷۳,۰۰۰ ۶۲,۰۵۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ سوپریم

۱۸۰ گرم فیله سوخاری، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ سوپریم
۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

ساندویچ رویال میکس

گوشت همبرگر، فیله مرغ طعم دار شده، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، چیپس خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رویال میکس
۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت گوساله آب پز، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۵
۱۲۴,۰۰۰ ۱۰۵,۴۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ ذغالی، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، قارچ پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فرانکفورتر

کوکتل مخصوص خرد شده، قارچ، پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ فرانکفورتر
۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

ساندویچ میکس تنوری

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ میکس تنوری
۱۵
۹۷,۰۰۰ ۸۲,۴۵۰ تومان

ساندویچ مرغ و پنیر و قارچ

فیله مرغ آب پز، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مرغ و پنیر و قارچ
۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ، قارچ پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۵
۹۳,۰۰۰ ۷۹,۰۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر

سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

سوسیس هات داگ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

سوسیس کراکف پنیری، گوجه، خیارشور، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ کراکف
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

سوسیس هات داگ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

ساندویچ (سرد)

ساندویچ سی تا (سرد)

ژامبون مرغ، چیپس خلالی، ذرت، نخود فرنگی، لوبیا چیتی، گوجه، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ سی تا (سرد)
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، چیپس خلالی، گوجه، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۵
۶۹,۰۰۰ ۵۸,۶۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون پپرونی (سرد)

ژامبون پپرونی، چیپس خلالی، گوجه، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ ژامبون پپرونی (سرد)
۱۵
۶۲,۰۰۰ ۵۲,۷۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، چیپس خلالی، گوجه، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۵
۶۱,۰۰۰ ۵۱,۸۵۰ تومان

کنتاکی

کتف و بال سوخاری

۳تکه کتف، ۳تکه بال سوخاری، سس سیر
کتف و بال سوخاری
۱۵
۵۵,۰۰۰ ۴۶,۷۵۰ تومان

چیکن استریپس

۳۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر مخصوص، نان بروتچن
چیکن استریپس

نرمال

۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

اسپایسی

۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

پیش غذا

سس تک نفره کچاپ

۳عدد
سس تک نفره کچاپ
۳,۰۰۰ تومان

سس سیر

یک عدد
سس سیر
۴,۰۰۰ تومان

سس تک نفره مایونز

۴ عدد
سس تک نفره مایونز
۵,۰۰۰ تومان

ندویچ سی تا

سیب زمینی، قارچ، پنیر، کالباس
ندویچ سی تا
۹۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۵ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد کلم (یک نفره)

کلم سفید، هویج، ذرت، سس
سالاد کلم (یک نفره)
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای کوکاکولا

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای کوکاکولا
۸,۵۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای فانتا پرتقالی

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای فانتا پرتقالی
۸,۵۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای اسپرایت

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای اسپرایت
۸,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۶,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
 نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
 نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی رنگی
آب معدنی کوچک
۳,۵۰۰ تومان