جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

شاندیز ماهان (پاسداران)

چلو کباب

شیشلیک مخصوص

شیشلیک مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

فیله مخصوص

فیله مخصوص
۶۲,۵۰۰ تومان

برگ مخصوص

برگ مخصوص
۶۲,۵۰۰ تومان

گرین مخصوص

گرین مخصوص
۵۸,۰۰۰ تومان

بختیاری مخصوص

بختیاری مخصوص
۴۳,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص

جوجه کباب مخصوص
۳۶,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

ماهیچه مخصوص

ماهیچه مخصوص
۵۹,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه مخصوص

باقالی پلو با ماهیچه مخصوص
۶۲,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گرین مخصوص

باقالی پلو با گرین مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت

باقالی پلو با گوشت
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت

چلو گوشت
۵۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست چکیده شاندیز

ماست چکیده شاندیز
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۶,۰۰۰ تومان

خیارشور

خیارشور
۴,۰۰۰ تومان

سوپ

سوپ
۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱۵,۰۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۲,۰۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۵۰۰ تومان