جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مرغ

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتی متری، گوشت، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه رنده شده، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ

(یک نفره)

۱۹۴,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۲۲۸,۰۰۰ تومان

شاورما میکس

۳۰۰ گرم شاورما، گوشت، مرغ، خیارشور، سس مخصوص، نان لبنانی
شاورما میکس

دونان

۷۰,۰۰۰ تومان

ساده

۶۶,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۰۹,۰۰۰ تومان

شاورما گوشت

۳۰۰ گرم شاورما، گوشت، پیاز جعفری، خیارشور، سس مخصوص، نان لبنانی
شاورما گوشت

دونان

۷۰,۰۰۰ تومان

ساده

۶۶,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۰۹,۰۰۰ تومان

شاورما مرغ

۳۰۰ گرم شاورما، مرغ، خیارشور، سس مخصوص، نان لبنانی
شاورما مرغ

دونان

۷۰,۰۰۰ تومان

ساده

۶۶,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۰۹,۰۰۰ تومان

خوراک شاورما میکس مخصوص

۵۰۰ گرم خوراک شاورما میکس، ۱۰۰ گرم مرغ، ۱۰۰ گرم دونر گوشت، نان سیر مخصوص، سیب زمینی، خیارشور، گوجه، ترشی، سس مخصوص
خوراک شاورما میکس مخصوص
۱۳۸,۰۰۰ تومان

شاورما میکس با قارچ وپنیر

نان لبنانی .دونر گوشت و مرغ.خیارشور.پنیر پیتزا.قارچ.سس مخصوص
شاورما میکس با قارچ وپنیر
۷۸,۰۰۰ تومان

شاورما با قارچ وپنیر

شاورما مرغ با قارچ وپنیر

نان لبنانی .دونر مرغ.خیارشور.پنیر پیتزا.قارچ.سس مخصوص
شاورما مرغ با قارچ وپنیر
۷۸,۰۰۰ تومان

شاورما میکس با قارچ وپنیر

نان لبنانی .دونر گوشت و مرغ.خیارشور.پنیر پیتزا.قارچ.سس مخصوص
شاورما میکس با قارچ وپنیر
۷۸,۰۰۰ تومان

شاورما گوشت با قارچ وپنیر

نان لبنانی .دونرگوشت.خیارشور.پنیر پیتزا.قارچ.سس مخصوص
شاورما گوشت با قارچ وپنیر
۷۸,۰۰۰ تومان

شاورما دوبل مرغ با قارچ وپنیر

۲عددنان لبنانی .دونر مرغ.خیارشور.پنیر پیتزا.قارچ.سس مخصوص
شاورما دوبل مرغ با قارچ وپنیر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

شاورما دوبل میکس با قارچ وپنیر

۲عددنان لبنانی .دونر گوشت ومرغ.خیارشور.پنیر پیتزا.قارچ.سس مخصوص
شاورما دوبل میکس با قارچ وپنیر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

شاورما دوبل گوشت با قارچ وپنیر

۲عددنان لبنانی .دونر گوشت.خیارشور.پنیر پیتزا.قارچ.سس مخصوص
شاورما دوبل گوشت با قارچ وپنیر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

شاورما عربی مرغ با قارچ وپنیر

نان لبنانی.دونر مرغ.سیب زمینی.پنیر پیتزا.قارچ.سس مخصوص.رب انار
شاورما عربی مرغ با قارچ وپنیر
۱۳۲,۰۰۰ تومان

شاورما عربی میکس با قارچ وپنیر

نان لبنانی.دونر گوشت و مرغ.سیب زمینی.پنیر پیتزا.قارچ.سس مخصوص.رب انار
شاورما عربی میکس با قارچ وپنیر
۱۳۲,۰۰۰ تومان

شاورما عربی گوشت با قارچ و پنیر

نان لبنانی.دونرگوشت.سیب زمینی.پنیر پیتزا.قارچ.سس مخصوص.رب انار
شاورما عربی گوشت با قارچ و پنیر
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سوری لبنانی

پیتزا محشی الاطراف (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۰سانتی متری، گوشت، مرغ، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه رنده شده، پنیر پیتزا
پیتزا محشی الاطراف (یک نفره)
۲۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی۲۰سانتی متری، گوشت، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه رنده شده، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت (یک نفره)
۱۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بیروتی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۰ سانتی متری، مرغ، کنجد، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه رنده شده، پنیر پیتزا
پیتزا بیروتی (یک نفره)
۲۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۰ سانتی متری، دونر گوشت، دونر مرغ، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه رنده شده، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط (یک نفره)
۱۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۰ سانتی متری، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه رنده شده، پنیر پیتزا، گوجه فرنگی
پیتزا سبزیجات (یک نفره)
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه خانواده (گوشت)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۴۰سانتی متری، دونرگوشت، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه رنده شده، پنیر پیتزا.سس مخصوص
پیتزا ویژه خانواده (گوشت)
۳۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه خانواده (مرغ)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۴۰سانتی متری، دونرمرغ، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه رنده شده، پنیر پیتزا.سس مخصوص
پیتزا ویژه خانواده (مرغ)
۳۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه خانواده (مخلوط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۴۰سانتی متری، دونرگوشت، دونرمرغ، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه رنده شده، پنیر پیتزا.سس مخصوص
پیتزا ویژه خانواده (مخلوط)
۳۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پیتا اسپایسی (تکنفره)

نان پیتا، دونر گوشت، دونر مرغ، قارچ، فلفل تند، پنیر پیتزا، سس چیلی مخصوص
 پیتزا پیتا اسپایسی (تکنفره)
۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا بعلبکی عایلی گوشت (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوشت، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه رنده شده، پنیر پیتزا
پیتزا بعلبکی عایلی گوشت (خانواده)
۳۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بعلبکی عایلی مرغ (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، مرغ، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه رنده شده، پنیر پیتزا
پیتزا بعلبکی عایلی مرغ (خانواده)
۳۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بعلبکی عایلی میکس(خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوشت، مرغ، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه رنده شده، پنیر پیتزا
پیتزا بعلبکی عایلی میکس(خانواده)
۳۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا محشی الاطراف (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی متری، گوشت،مرغ، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه رنده شده، پنیر پیتزا
پیتزا محشی الاطراف (دو نفره)
۲۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بیروتی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی متری، مرغ ،کنجد ، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه رنده شده، پنیر پیتزا
پیتزا بیروتی (دو نفره)
۲۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی متری، گوشت، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه رنده شده، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت (دو نفره)
۲۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتی متری، گوشت، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه رنده شده، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ

(یک نفره)

۱۹۴,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۲۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی متری، گوشت، مرغ، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه رنده شده، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط (دو نفره)
۲۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی متری، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه رنده شده، پنیر پیتزا، گوجه فرنگی
پیتزا سبزیجات (دو نفره)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

خوراک

نان خوراک

دو عدد نان لبنانی با سس مخصوص
نان خوراک
۱۲,۰۰۰ تومان

نان اضاف

نان لبنانی
نان اضاف
۴,۵۰۰ تومان

خوراک شاورما مرغ مخصوص

۵۰۰گرم شاورما خوراک مرغ.۲۰۰گرم مرغ،نان سیر مخصوص،سیب زمینی،خیارشور،گوجه،ترشی،سس مخصوص
خوراک شاورما مرغ مخصوص
۱۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک شاورما گوشت مخصوص

۵۰۰ گرم خوراک شاورما گوشت، ۲۰۰ گرم دونر گوشت، نان سیر، مخصوص، سیب زمینی، خیارشور، گوجه، ترشی، سس مخصوص
خوراک شاورما گوشت مخصوص
۱۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک شاورما میکس مخصوص

۵۰۰ گرم خوراک شاورما میکس، ۱۰۰ گرم مرغ، ۱۰۰ گرم دونر گوشت، نان سیر مخصوص، سیب زمینی، خیارشور، گوجه، ترشی، سس مخصوص
خوراک شاورما میکس مخصوص
۱۳۸,۰۰۰ تومان

شاورما سوری لبنانی

شاورما مرغ

۳۰۰ گرم شاورما، مرغ، خیارشور، سس مخصوص، نان لبنانی
شاورما مرغ

دونان

۷۰,۰۰۰ تومان

ساده

۶۶,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۰۹,۰۰۰ تومان

شاورما میکس

۳۰۰ گرم شاورما، گوشت، مرغ، خیارشور، سس مخصوص، نان لبنانی
شاورما میکس

دونان

۷۰,۰۰۰ تومان

ساده

۶۶,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۰۹,۰۰۰ تومان

شاورما گوشت

۳۰۰ گرم شاورما، گوشت، پیاز جعفری، خیارشور، سس مخصوص، نان لبنانی
شاورما گوشت

دونان

۷۰,۰۰۰ تومان

ساده

۶۶,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۰۹,۰۰۰ تومان

عرایس لبنانی

گوشت چرخ کرده، جعفری، نان لبنانی، ادویه مخصوص،خیارشور،گوجه،سیب زمینی،ترشی،سس مخصوص
عرایس لبنانی
۶۶,۰۰۰ تومان

شاورما عربی گوشت

۳۰۰ گرم شاورما،۱۰ لقمه شاورما گوشت، سیب زمینی، سس مخصوص، نان لبنانی،رب انار
شاورما عربی گوشت
۱۲۰,۰۰۰ تومان

شاورما عربی مرغ

۳۰۰ گرم شاورما، ۱۰ لقمه شاورما مرغ، سیب زمینی، سس مخصوص، نان لبنانی، رب انار
شاورما عربی مرغ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

شاورما عربی میکس

۳۰۰ گرم شاورما، ۱۰ لقمه شاورما گوشت و مرغ، سیب زمینی، سس مخصوص، نان لبنانی، رب انار
شاورما عربی میکس
۱۲۰,۰۰۰ تومان

فطایر

فطیره فلافل

خمیر مخصوص، ۵ عدد فلافل، قارچ، پنیر پیتزا
فطیره فلافل
۴۰,۰۰۰ تومان

بعلبکی

۲۵۰ -۳۰۰ گرم بعلبکی، گوشت، مرغ، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
بعلبکی
۵۶,۰۰۰ تومان

دجاج بلعجینه

۲۵۰ -۳۰۰ گرم دجاج بلعجینه، خمیر مخصوص، مرغ، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
دجاج بلعجینه
۵۶,۰۰۰ تومان

لبنه زیتون

۲۵۰ -۳۰۰ گرم لبنه زیتون، خمیر مخصوص، پنیر لبنه، زیتون
لبنه زیتون
۴۰,۰۰۰ تومان

لبنه زعتر

۲۵۰ -۳۰۰ گرم لبنه زعتر، خمیر مخصوص، پنیر لبنه، زعتر، روغن زیتون
لبنه زعتر
۴۰,۰۰۰ تومان

حلوم لبنانی

۲۵۰ -۳۰۰ گرم حلوم، خمیر مخصوص، پنیر عربی، پنیر پیتزا، کره حیوانی
حلوم لبنانی
۴۰,۰۰۰ تومان

توشکا

۲۵۰ -۳۰۰ گرم توشکا، خمیر مخصوص، گوشت چرخ شده، ادویه مخصوص، پنیر پیتزا
توشکا
۵۶,۰۰۰ تومان

سنفوره

۲۵۰ -۳۰۰ گرم سنفوره، خمیر مخصوص، سس مخصوص، زیتون، پنیر پیتزا
سنفوره
۴۰,۰۰۰ تومان

کباب سجق

۲۵۰ -۳۰۰ گرم کباب سجق، خمیر مخصوص، گوشت چرخ شده، ادویه مخصوص
کباب سجق
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی تنوری (ویژه)

سیب زمینی . گوشت و مرغ.قارچ .ذرت.زیتون.پنیر پیتزا.کنجد
 سیب زمینی تنوری (ویژه)
۶۷,۰۰۰ تومان

حمس بطحینه

۱۵۰ گرم حمس، نان لبنانی، نخود، ارده، روغن زیتون، ادویه مخصوص
حمس بطحینه
۲۷,۰۰۰ تومان

بابا غنوج

۱۵۰ گرم بابا غنوج، نان لبنانی، بادمجان، رب انار، ارده، روغن زیتون، ادویه مخصوص، گوجه فرنگی، جعفری
بابا غنوج
۲۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

۴۰۰ گرم، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
سیب زمینی تنوری
۵۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۱۵۰-۲۰۰ گرم
سیب زمینی سرخ شده
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

خیار، کاهو پیچ، گوجه فرنگی، هویج، ذرت و سس
سالاد فصل
۲۸,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

۱۵۰ گرم, ماکارونی, کالباس خشک,خیارشور,ذرت , سس مخصوص
سالاد ماکارونی
۲۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۸۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه گازدار پرتقال انبه

نوشابه گازدار پرتقال انبه
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی کوچک ۳۰۰ cc
آب معدنی
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه گازدار میوه ای سیب

نوشابه گازدار میوه ای سیب
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه گازدار میوه ای انگور

نوشابه گازدار میوه ای انگور
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه گازدار میوه ای لیموناد

نوشابه گازدار میوه ای لیموناد
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۹,۰۰۰ تومان

فانتا

۹,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه لیموناد شیشه ای زمزم

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه لیموناد شیشه ای زمزم
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی

۲۵۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی هی دی

کلاسیک

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی گرینه

۲۲۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی گرینه
۷,۰۰۰ تومان

دوغ آبعلی شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ آبعلی شیشه ای
۱۰,۰۰۰ تومان