جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص شاورما (۲ نفره)

پیتزا مخصوص شاورما (2 نفره)
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (۲ نفره)

پیتزا گوشت و قارچ (2 نفره)
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رویال (۲ نفره)

مرغ و قارچ
پیتزا رویال (2 نفره)
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (۲ نفره)

پیتزا رست بیف (2 نفره)
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (۲ نفره)

پیتزا مخلوط (2 نفره)
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کراکف (۲ نفره)

پیتزا کراکف (2 نفره)
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (۲ نفره)

پیتزا مارگاریتا (2 نفره)
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (۲ نفره)

پیتزا سبزیجات (2 نفره)
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کراکف پنیر مخصوص شاورما

ساندویچ کراکف پنیر مخصوص شاورما
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف (مینی)

ساندویچ کراکف (مینی)
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیر (اسپایسی)

ساندویچ کراکف پنیر (اسپایسی)
۱۵,۰۰۰ تومان

اسنک ویژه شاورما

اسنک ویژه شاورما
۱۸,۰۰۰ تومان

شاورما

شاورما (کوچک)

شاورما (کوچک)
۹,۰۰۰ تومان

شاورما (اسپایسی)

شاورما (اسپایسی)
۱۰,۰۰۰ تومان

شاورما سوپر

شاورما سوپر
۱۱,۰۰۰ تومان

کباب ترکی (دونر کباب)

دونر کباب گوشت

دونر کباب گوشت
۱۸,۰۰۰ تومان

دونر کباب مرغ

دونر کباب مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

دونر کباب مخلوط

دونر کباب مخلوط
۱۸,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

ران مرغ کبابی ویژه

ران مرغ کبابی ویژه
۹,۵۰۰ تومان

دونر کباب پرسی (۲ نفره)

دونر کباب پرسی (2 نفره)
۲۸,۰۰۰ تومان