جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های شیراز

شاورما (فرهنگ شهر)

پیتزا

پیتزا رست بیف

گوشت ریش ربش گوساله، قارچ،پنیر موزارلا
پیتزا رست بیف
۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست چیکن بیف

گوشت ران گوساله، فیله مرغ، قارچ . پنیر موزارلا
پیتزا رست چیکن بیف
۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ

فیله مرغ، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا فیله مرغ
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت کباب ترکی، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا قارچ و گوشت
۲۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ کباب ترکی، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا قارچ و مرغ
۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ

گوشت کباب ترکی، مرغ کباب ترکی، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و مرغ
۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص شاورما

کالباس ممتاز،سوسیس کوکتل .گوشت کباب ترکی، قارچ .فلفل دلمه .گوجه فرنگی .زیتون
پیتزا مخصوص شاورما
۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط شاورما

کالباس ممتاز ، سوسیس کوکتل .قارچ . فلفل دلمه،گوجه فرنگی . زیتون .پنیر موزارلا
پیتزا مخلوط شاورما
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

کالباس ممتاز . سوسیس کوکتل . گوشت کباب ترکی .قارچ . فلفل دلمه . گوجه فرنگی . زیتون .پنیر موزارلا
پیتزا یونانی
۲۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سوسیس پپرونی . پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی
۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف تک نفره

پیتزا رست بیف تک نفره
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت تک نفره

پیتزا قارچ و گوشت تک نفره
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ تک نفره

پیتزا قارچ و مرغ تک نفره
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط تک نفره

پیتزا مخلوط تک نفره
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص تک نفره

پیتزا مخصوص تک نفره
۱۲۸,۰۰۰ تومان

برگر

برگر اسنک وِیژه

۱۵۰ گرم برگر گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیار شور، قارچ، پنیر گودا، ریحان، یک عدد نان گرد با لایه رویی نصف نان اضافه و پنیر ذوب شده
برگر اسنک وِیژه

سینگل

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۶۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر اسنک ویژه

۱۵۰ گرم برگر گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیار شور، قارچ، پنیر گودا، ریحان، یک عدد نان گرد با لایه رویی نصف نان اضافه و پنیر ذوب شده
چیز برگر اسنک ویژه

سینگل

۱۰۹,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۷۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر اسنک ویژه

۱۵۰ گرم برگر گوشت گوساله، ۲ اسلایس ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیار شور، قارچ، پنیر، یک عدد نان گرد با لایه رویی نصف نان اضافه و پنیر...
رویال برگر اسنک ویژه

سینگل

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف اسنک ویژه

۱۷۰ گرم گوشت ران گوساله ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیار شور، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ رست بیف اسنک ویژه
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ پانچو ویلا اسنک ویژه

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۲ عدد فیله مرغ ۸۰ گرمی، ۲ اسلایس ژامبون، گوجه، خیار شور، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ پانچو ویلا اسنک ویژه
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست چیکن بیف

۱۵۰ گرم گوشت گوساله ریش شده، ۳ تکه فیله مرغ ۸۰ گرمی، گوجه، خیار شور، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ رست چیکن بیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۳ تکه فیله مرغ ۸۰ گرمی، گوجه، خیار شور، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۵ اسلایس ژامبون گوشت، گوجه، خیار شور، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ ۹۰%، چیپس، گوجه، خیار شور، قارچ، پنیر، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ تاپ هات داگ

یک عدد هات داگ ۹۰%، ۲ اسلایس کالباس ممتاز، چیپس، گوجه، خیار شور، قارچ، پنیر، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ تاپ هات داگ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ترکی

یک عدد هات داگ ۹۰%، ۱۰۰ گرم کباب ترکی گوشت، چیپس، گوجه، خیار شور، قارچ، پنیر، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ترکی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

یک عدد سوسیس کراکف، چیپس، گوجه، خیار شور، قارچ، پنیر، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کراکف پنیری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیر ویژه

یک عدد سوسیس کراکف، ۱۰۰ گرم کباب ترکی گوشت، چیپس، گوجه، خیار شور، قارچ، پنیر، سس اسپایسی، نان باگت
ساندویچ کراکف پنیر ویژه
۱۴۵,۰۰۰ تومان

شاورما

شاورما ساده گوشت

شاورما ساده گوشت
۸۲,۰۰۰ تومان

شاورما سوپر گوشت

شاورما سوپر گوشت
۴۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ شاورما ساده

۱۲۰ گرم کباب ترکی گوشت، کاهو، خیارشور، نان لبنانی
ساندویچ شاورما ساده
۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ شاورما اسپایسی

۱۲۰ گرم کباب ترکی گوشت، کاهو، خیارشور، نان لبنانی
ساندویچ شاورما اسپایسی
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ شاورما سوپر

۱۲۰ گرم کباب ترکی گوشت، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، نان لبنانی
ساندویچ شاورما سوپر
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه شاورما مخلوط

۲۰۰ گرم کباب ترکی مخلوط گوشت و مرغ، گوجه، خیار شور، قارچ، پنیر، جعفری، نان باگت
ساندویچ ویژه شاورما مخلوط
۱۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه شاورما گوشت

۲۰۰ گرم کباب ترکی گوشت، گوجه، خیار شور، قارچ، پنیر، جعفری، نان باگت
ساندویچ ویژه شاورما گوشت
۱۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه شاورما مرغ

۲۰۰ گرم کباب ترکی مرغ، گوجه، خیار شور، قارچ، پنیر، جعفری، نان باگت
ساندویچ ویژه شاورما مرغ
۱۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

۱۷۰ گرم کباب ترکی مخلوط گوشت و مرغ، گوجه، خیار شور، قارچ، جعفری، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مخلوط
۱۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

۱۷۰ گرم کباب ترکی گوشت، گوجه، خیار شور، قارچ، جعفری، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۱۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

۱۷۰ گرم کباب ترکی مرغ، گوجه، خیار شور، قارچ، جعفری، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مرغ
۱۲۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس سه تکه

فیله استریپس سه تکه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

منوی پرسی

کباب ترکی گوشت پرسی

کباب ترکی گوشت، چیپس، گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری، نان باگت
کباب ترکی گوشت پرسی

۳۰۰ گرمی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرمی

۲۴۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ پرسی

کباب ترکی مرغ، چیپس، گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری، نان باگت
کباب ترکی مرغ پرسی

۳۰۰ گرمی

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرمی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مخلوط پرسی

کباب ترکی مخلوط گوشت و مرغ، چیپس، گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری، نان باگت
کباب ترکی مخلوط پرسی

۳۰۰ گرمی

۱۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرمی

۲۳۰,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

خوراک استیک مرغ

خوراک استیک مرغ
۱۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

۲۰۰ گرم سالاد، کاهو، گوجه، خیار، هویج، زیتون
سالاد فصل
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

۳۰۰ گرم سالاد، کاهو، ۳ تکه فیله مرغ گریل شده، گوجه گیلاسی، نان تست طعم دار شده، پنیر پارمزان، سرکه بالزامیک، سس سزار
سالاد سزار
۸۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۲۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۶ حلقه پیاز سوخاری
پیاز سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۵۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۳۰۰ گرم سیب زمینی، قارچ، پنیر
سیب زمینی ویژه
۶۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری ویژه

۳۰۰ گرم سیب زمینی تنوری، پنیر، قارچ
سیب زمینی تنوری ویژه
۶۸,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۱ سانتیمتری، سیر تازه، پنیر پیتزا، سس سیر
نان سیر
۹۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میراندا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میراندا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون آپ
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۷,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده میرندا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده میرندا پرتقالی
۱۷,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده سون آپ

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده سون آپ
۱۷,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

لیمو

۱۳,۷۰۰ تومان

هلو

۱۳,۷۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۷۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان