جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، شاورما مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی تند، پنیر پیتزا، قارچ، کنجد، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، قارچ، سبزیجات
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس کوکتل، پنیر پیتزا، قارچ، کنجد، فلفل دلمه ای
پیتزا سیسیلی آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس ژامبون آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، کنجد
پیتزا میکس ژامبون آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیروتی لحم پنجره ای (دو نفره)

۲ لایه خمیر پیتزا پنجره ای دست ساز ۲۰*۲۰ سانتی متری با مواد میانی گوشت رست بیف یا کباب ترکی گوشت، فلفل دلمه ای، قارچ، کنجد، پنیر پ...
پیتزا بیروتی لحم پنجره ای (دو نفره)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیروتی مخلوط پنجره ای (دو نفره)

۲ لایه خمیر پیتزا پنجره ای دست ساز ۲۰*۲۰ سانتی متری با مواد میانی گوشت چرخ کرده، شاورما مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، کنجد، پنیر...
پیتزا بیروتی مخلوط پنجره ای (دو نفره)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

شاورما دجاج

۱۰۰ گرم شاورما مرغ، خیارشور، سس سیر، نان ساج
شاورما دجاج
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

بعلبکی مخلوط (۴ نفره)

۲ لایه خمیر پیتزا پنجره ای دست ساز ۳۰*۳۰ سانتی متری با مواد میانی شاورما مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، کنجد، پنیر پیتزا
بعلبکی مخلوط (4 نفره)
۲۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیروتی دجاج پنجره ای (دو نفره)

۲ لایه خمیر پیتزا پنجره ای دست ساز ۲۰*۲۰ سانتی متری با مواد میانی شاورما مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، کنجد، پنیر پیتزا
پیتزا بیروتی دجاج پنجره ای (دو نفره)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیروتی لحم پنجره ای (دو نفره)

۲ لایه خمیر پیتزا پنجره ای دست ساز ۲۰*۲۰ سانتی متری با مواد میانی گوشت رست بیف یا کباب ترکی گوشت، فلفل دلمه ای، قارچ، کنجد، پنیر پ...
پیتزا بیروتی لحم پنجره ای (دو نفره)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیروتی مخلوط پنجره ای (دو نفره)

۲ لایه خمیر پیتزا پنجره ای دست ساز ۲۰*۲۰ سانتی متری با مواد میانی گوشت چرخ کرده، شاورما مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، کنجد، پنیر...
پیتزا بیروتی مخلوط پنجره ای (دو نفره)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بعلبکی دجاج پنجره ای (چهار نفره)

۲ لایه خمیر پیتزا پنجره ای دست ساز ۳۰*۳۰ سانتی متری با مواد میانی شاورما مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، کنجد، پنیر پیتزا
پیتزا بعلبکی دجاج پنجره ای (چهار نفره)
۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بعلبکی لحم پنجره ای (چهار نفره)

۲ لایه خمیر پیتزا پنجره ای دست ساز ۳۰*۳۰ سانتی متری با مواد میانی گوشت رست بیف یا دنر(کباب ترکی)گوشت، فلفل دلمه ای، قارچ، کنجد، پ...
پیتزا بعلبکی لحم پنجره ای (چهار نفره)
۳۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بعلبکی پپرونی و میکس ژامبون پنجره ای (چهار نفره)

۲ لایه خمیر پیتزا پنجره ای دست ساز ۳۰*۳۰ سانتی متری با مواد میانی پپرونی تند، کالباس گوشت و مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ک...
پیتزا بعلبکی پپرونی و میکس ژامبون پنجره ای (چهار نفره)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا میکس ژامبون آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۵ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، کنجد
پیتزا میکس ژامبون آمریکایی (سه نفره)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۵ سانتی متری، سوسیس کوکتل، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، کنجد
پیتزا سیسیلی آمریکایی (سه نفره)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا شمیم آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۵ سانتی متری، شاورما مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای،
پیتزا شمیم آمریکایی (دو نفره)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس ژامبون و سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، سوسیس کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، کنجد
پیتزا میکس ژامبون و سیسیلی آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس ژامبون آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، کنجد
پیتزا میکس ژامبون آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دجاج آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، شاورما مرغ، فلفل دلمه ای، زیتون، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه فرنگی
پیتزا دجاج آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی تند، پنیر پیتزا، قارچ، کنجد، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس کوکتل، پنیر پیتزا، قارچ، کنجد، فلفل دلمه ای
پیتزا سیسیلی آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا لحم آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا لحم آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، شاورما مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، قارچ، سبزیجات
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

برگر

شمیم برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۲۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
شمیم برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

۲ عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر دوبل
۸۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۲۰ گرمی، ۷۰ گرم ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
رویال برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل

۷ عدد فلافل با نان باگت فرانسوی ، خیارشور ، گوجه ، کاهو
ساندویچ فلافل
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ معمولی

یک عدد سوسیس هات داگ، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ معمولی
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مکزیکی

یک عدد سوسیس هات داگ، سس تند عربی، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ مکزیکی
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یک عدد سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

شاورما

شاورما دجاج عربی

ساندویچ شاورما تکه شده (۴ تا ۵ تکه)، ۱۲۰ گرم شاورما مرغ، خیارشور، سس سیر، نان ساج، سیب زمینی سرخ کرده
شاورما دجاج عربی
۹۰,۰۰۰ تومان

شاورما دجاج

۱۰۰ گرم شاورما مرغ، خیارشور، سس سیر، نان ساج
شاورما دجاج
۶۵,۰۰۰ تومان

شاورما مخلوط عربی

۱۰۰ گرم شاورما مرغ، ۵۰ گرم شاورما گوشت، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، سس سیر، نان ساج
شاورما مخلوط عربی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

بشقاب

کرسبی

۵ عدد فیله سوخاری (۴۰۰ تا ۴۵۰ گرم)، سیب زمینی سرخ کرده
کرسبی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ مخلوط

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
بشقاب داغ مخلوط
۶۰,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ دجاج

۷۰ تا ۱۰۰ گرم مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
بشقاب داغ دجاج
۷۰,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ لحم

۷۰ تا ۱۰۰ گرم گوشت ریش ریش شده، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
بشقاب داغ لحم
۸۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

بطاطا بزرگ (سیب زمینی)

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده (دو نفره)
بطاطا بزرگ (سیب زمینی)
۴۵,۰۰۰ تومان

بطاطا ویژه (سیب زمینی پنیری)

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا (یک نفره)
بطاطا ویژه (سیب زمینی پنیری)
۵۵,۰۰۰ تومان

سس اضافه

سس سیر کوچک (اضافه)

سس سیر کوچک (یک نفره)
سس سیر کوچک (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سس قرمز تند (اضافه)

سس قرمز تند (یک نفره)
سس قرمز تند (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

سس کچاپ یک نفره (اضافه)

سس کچاپ (یک نفره)
سس کچاپ یک نفره (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده زرد

۱،۵ لیتر
نوشابه خانواده زرد
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میرندا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میرندا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون آپ
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده مشکی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده مشکی
۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان