جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا ژیگو مخصوص

پیتزا ژیگو مخصوص

متوسط

۵۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سرآشپز

پیتزا مخصوص سرآشپز

متوسط

۴۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف

متوسط

۶۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ

متوسط

۴۷,۰۰۰ تومان

بزرگ

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کوکتل ژامبون

پیتزا کوکتل ژامبون

متوسط

۴۳,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

پیتزا چیکن

متوسط

۴۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت

پیتزا ژامبون گوشت

متوسط

۴۳,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ

پیتزا ژامبون مرغ

متوسط

۳۷,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

بزرگ

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

متوسط

۳۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

پیتزا پپرونی آمریکایی

متوسط

۳۷,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

متوسط

۳۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۳,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر ویژه

چیز برگر ویژه
۲۸,۰۰۰ تومان

ذغالی برگر

ذغالی برگر
۲۶,۰۰۰ تومان

دوبل برگر مخصوص

دوبل برگر مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ رویال

ساندویچ هات داگ رویال
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده ویژه

ساندویچ هات داگ ساده ویژه
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال تنوری

ساندویچ رویال تنوری
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

ساندویچ کوکتل پنیری
۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله پنیر قارچ

ساندویچ فیله پنیر قارچ
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ساده

ساندویچ فیله مرغ ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ژیگو (سرد)

ساندویچ ژامبون ژیگو (سرد)
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی ساده

با سس مخصوص
سیب زمینی ساده
۱۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه با ژامبون

سیب زمینی ویژه با ژامبون
۳۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۱۶,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر و قارچ با ژامبون

چیپس و پنیر و قارچ با ژامبون
۲۶,۰۰۰ تومان

سالاد الویه

هر بسته نیم کیلو
سالاد الویه
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۶,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان