جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده سنتی

۲۲۰ گرم کباب کوبیده با گوشت گرم، گوجه کبابی،فلفل، لیمو، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده سنتی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده سنتی

۲۲۰ گرم کباب کوبیده، دورچین : گوجه کبابی، فلفل سبز، لیمو، نان لواش
خوراک کباب کوبیده سنتی
۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۳۳۰ گرم کوبیده گوشت گرم به همراه دورچین
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه کباب زعفرانی با استخوان (ران)

۳۵۰ گرم ران جوجه طعم دار شده، گوجه کبابی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی و دروچین
چلو جوجه کباب زعفرانی با استخوان (ران)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس ویژه

۳۰۰ گرم فیله طعم دار شده، ۱۱۰ گرم کباب کوبیده، گوجه کبابی، فلفل، لیمو، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب میکس ویژه
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس با استخوان

۳۵۰ گرم ران جوجه طعم دار شده، ۱۱۰ گرم کباب کوبیده، گوجه کبابی، فلفل، لیمو، برنج ایرانی
چلو کباب میکس با استخوان
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

۳۰۰ گرم جوجه کباب زعفرانی، ۱۱۰ گرم کباب کوبیده با گوشت گرم، گوجه کبابی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی و دورچین
چلو کباب میکس
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

۳۰۰ گرم جوجه بدون استخوان طعم دار شده، گوجه کبابی، فلفل، لیمو، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی مخصوص ویژه

۳۰۰ گرم فیله جوجه طعم دار شده، گوجه کبابی، فلفل، لیمو، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب زعفرانی مخصوص ویژه
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار

۲۲۰گرم کوبیده گوشت گرم، ۱۰۰ گرم فیله جوجه طعم دار شده، فلفل، لیموترش، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده نگین دار
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده سنتی

۲۲۰ گرم کباب کوبیده با گوشت گرم، گوجه کبابی،فلفل، لیمو، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده سنتی
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۳۳۰ گرم کباب کوبیده با گوشت گرم، گوجه کبابی،فلفل، لیمو، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کره ایرانی

۳۰۰ گرم برنج درجه یک ایرانی
چلو کره ایرانی
۳۰,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با برنج ایرانی

۳۰۰ گرم شوید پلو با برنج ایرانی درجه یک
سبزی پلو با برنج ایرانی
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب زعفرانی با استخوان (ران)

۳۵۰ گرم ران جوجه طعم دار شده، گوجه کبابی،فلفل، لیمو
خوراک جوجه کباب زعفرانی با استخوان (ران)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

۳۰۰ گرم جوجه طعم دار شده، ۱۱۰ گرم کباب کوبیده، دورچین : گوجه کبابی، فلفل سبز، لیمو
خوراک کباب میکس
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس با استخوان

۳۵۰ گرم ران جوجه طعم دار شده، ۱۲۰ گرم کباب کوبیده، گوجه کبابی،فلفل، لیمو
خوراک کباب میکس با استخوان
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس ویژه

۳۰۰ گرم فیله طعم دار شده، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده، دورچین : گوجه کبابی، فلفل سبز، لیمو
خوراک کباب میکس ویژه
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

۳۰۰گرم سینه مرغ طعم دار شده، دورچین : گوجه کبابی، فلفل سبز، لیمو، نان لواش
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی مخصوص ویژه

۳۰۰ گرم فیله طعم دار شده، دورچین : گوجه کبابی، فلفل سبز، لیمو
خوراک جوجه کباب زعفرانی مخصوص ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگین دار

۲۲۰ گرم کوبیده گوشت گرم و ۱۰۰ گرم فیله جوجه طعم دار شده
خوراک کباب کوبیده نگین دار
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده سنتی

۲۲۰ گرم کباب کوبیده، دورچین : گوجه کبابی، فلفل سبز، لیمو، نان لواش
خوراک کباب کوبیده سنتی
۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۳۳۰ گرم کوبیده گوشت گرم به همراه دورچین
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

۱۱۰ گرم کباب کوبیده، دورچین : گوجه کبابی، فلفل سبز، لیمو، نان لواش
کباب کوبیده (یک سیخ)
۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک تکه ران مرغ ربی، دورچین: فلفل سبز، لیمو، نان لواش
خوراک مرغ
۸۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

۳۵۰گرم ران سس پز، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی و دورچین
زرشک پلو با مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت با گوشت گرم، سیب زمینی سرخ شده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی و دورچین
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت با گوشت گرم، بادمجان سرخ شده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی و دورچین
چلو خورشت قیمه بادمجان
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت سبزی با گوشت گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی و دورچین
چلو خورشت قورمه سبزی
۸۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۴۰۰ گرم خورشت با گوشت گرم، سیب زمینی سرخ شده
 خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت با گوشت گرم، بادمجان سرخ شده
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت سبزی با گوشت گرم
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۷۰,۰۰۰ تومان

منوی اقتصادی

چلو کباب کوبیده (اقتصادی)

۱۱۰ گرم کباب کوبیده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی،فلفل،لیمو
چلو کباب کوبیده (اقتصادی)
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی (اقتصادی)

۱۵۰ گرم جوجه کباب، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب زعفرانی (اقتصادی)
۷۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (اقتصادی)

۲۰۰گرم ران مرغ سس پز، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (اقتصادی)
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت سبزی (اقتصادی)

۳۰۰ گرم خورشت، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت سبزی (اقتصادی)
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی (اقتصادی)

۳۰۰ گرم خورشت، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، سیب زمینی سرخ شده
چلو خورشت قیمه سیب زمینی (اقتصادی)
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان (اقتصادی)

۳۰۰ گرم خورشت، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، بادمجان سرخ شده و دورچین
چلو خورشت قیمه بادمجان (اقتصادی)
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ترشی

ترشی امپراتور (زیتون، بیبی کورن، قارچ، هویج وذرت)
ترشی
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۲۵۰ گرم ماست موسیر محلی بهبهان
ماست موسیر
۲۶,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده درجه یک دست ساز
زیتون پرورده
۲۵,۰۰۰ تومان

زیتون شور

زیتون شور بدون هسته درشت
زیتون شور
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر شیشه ای

لیمو, هلو, استوایی
ماءالشعیر شیشه ای
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر کوکاکولا، فانتا، اسپیرایت
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر کوکا کولا، فانتا، اسپیرایت، زیرو، شاتوت
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر دوغ محلی بهبهان
دوغ خانواده
۲۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان