جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای اصلی

بنا گوشت

بنا گوشت
۱۰,۰۰۰ تومان

پاچه (یک جفت)

پاچه (یک جفت)
۸,۰۰۰ تومان

مغز

مغز
۹,۰۰۰ تومان

زبان

زبان
۱۲,۰۰۰ تومان

چشم (یک جفت)

چشم (یک جفت)
۴,۰۰۰ تومان

کله پاچه کامل

کله پاچه کامل
۶۰,۰۰۰ تومان

آب مغز

آب مغز
۵,۰۰۰ تومان

آب ساده

آب ساده
۱,۰۰۰ تومان

سیراب شیردان کامل

سیراب شیردان کامل
۱۵,۰۰۰ تومان

سیراب شیردان (یک پرس)

سیراب شیردان (یک پرس)
۷,۵۰۰ تومان

سرویس

سرویس برای هر نفر

سرویس برای هر نفر
۱,۵۰۰ تومان

پیش غذا

ترشی

ترشی
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۵۰۰ تومان