جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای اصلی

کله پاچه (دست کامل)

یک عدد مغز کامل، یک عدد زبان، ۴ عدد پاچه، ۲ عدد چشم، ۳ پرس گوشت
کله پاچه (دست کامل)
۳۰۰,۰۰۰ تومان

بشقاب (دو نفره)

یک عدد زبان، یک پرس بناگوش، یک عدد مغز کامل، ۲ عدد پاچه، ۲ عدد چشم
بشقاب (دو نفره)
۲۳۴,۰۰۰ تومان

بشقاب (یک نفره)

یک پرس بناگوش، نصف مغز، یک عدد پاچه، یک عدد چشم
بشقاب (یک نفره)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

بشقاب صبا میکس

ترکیب یک پرس بناگوش، یک عدد مغز کامل، یک عدد پاچه، یک عدد چشم
بشقاب صبا میکس
۱۴۲,۰۰۰ تومان

معجون ویژه صبا

میکس یک پرس بناگوش، یک عدد پاچه، یک عدد مغز کامل، یک عدد چشم
معجون ویژه صبا
۱۴۲,۰۰۰ تومان

معجون

نصف یک مغز، یک عدد پاچه، یک عدد چشم
معجون
۵۷,۰۰۰ تومان

زبان و بناگوش

یک پرس بناگوش، یک عدد زبان
زبان و بناگوش
۱۲۰,۰۰۰ تومان

بناگوش کامل

یک عدد بناگوش کامل
بناگوش کامل
۶۰,۰۰۰ تومان

بناگوش

یک پرس بناگوش (نصفه صورت)
بناگوش
۶۰,۰۰۰ تومان

مغز کامل

یک عدد مغز کامل
مغز کامل
۵۰,۰۰۰ تومان

نصفه مغز

نصفه مغز
نصفه مغز
۲۵,۰۰۰ تومان

پاچه (یک عدد)

یک عدد پاچه
پاچه (یک عدد)
۲۰,۰۰۰ تومان

آبگوشت با مغز کامل

۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی لیتر آبگوشت، یک عدد مغز کامل
آبگوشت با مغز کامل
۶۰,۰۰۰ تومان

آبگوشت با مغز

۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی لیتر آبگوشت، نصف مغز
آبگوشت با مغز
۳۰,۰۰۰ تومان

آبگوشت ساده

۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی لیتر آبگوشت
آبگوشت ساده
۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ترشی مخلوط

دست ساز (یک نفره)
ترشی مخلوط
۱۰,۰۰۰ تومان

دورچین (اضافه)

یک عدد نان سنگک، نارنج یا لیموترش
دورچین (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان