جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

طباخی طلائی نیاوران

غذای اصلی

زبان

زبان
۱۲,۰۰۰ تومان

مغز

مغز
۱۲,۰۰۰ تومان

گوشت

گوشت
۱۱,۰۰۰ تومان

یک دست سیراب شیر دان

یک دست سیراب شیر دان
۲۰,۰۰۰ تومان

یک جفت چشم

یک جفت چشم
۶,۰۰۰ تومان

یک جفت پاچه

یک جفت پاچه
۸,۰۰۰ تومان

یک دست کله پاچه کامل

یک دست کله پاچه کامل
۵۵,۰۰۰ تومان