جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

طباخی طلایی نیاروان

منوی اصلی

یک دست کله پاچه کامل

یک دست کله پاچه کامل
۶۰,۰۰۰ تومان

زبان

زبان
۱۲,۰۰۰ تومان

گوشت

گوشت
۱۲,۰۰۰ تومان

مغز

مغز
۱۰,۰۰۰ تومان

پاچه

پاچه
۴,۰۰۰ تومان

چشم

چشم
۳,۰۰۰ تومان

آب مغز

آب مغز
۶,۰۰۰ تومان

آب ساده

آب ساده
۲,۰۰۰ تومان

سیرابی و شیردان (کامل)

سیرابی و شیردان (کامل)
۲۰,۰۰۰ تومان

سیرابی و شیردان (پرسی)

سیرابی و شیردان (پرسی)
۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ترشی

ترشی
۲,۰۰۰ تومان

سرویس (۱ نفر)

سرویس (1 نفر)
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۲,۰۰۰ تومان