جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

بناگوش کامل

همراه با نارنج
بناگوش کامل
۶۰,۰۰۰ تومان

زبان

همراه با نارنج
زبان
۶۵,۰۰۰ تومان

یک جفت پاچه

همراه با نارنج
یک جفت پاچه
۶۰,۰۰۰ تومان

مغز

همراه با نارنج
مغز
۶۰,۰۰۰ تومان

غذای اصلی

سیراب شیردان یک پرس

پرس ۱ نفره
سیراب شیردان یک پرس
۶۰,۰۰۰ تومان

دست کامل

همراه با نارنج یا لیمو
دست کامل
۳۲۰,۰۰۰ تومان

آبگوشت با مغز

همراه با نارنج
آبگوشت با مغز
۴۰,۰۰۰ تومان

آبگوشت معجون

بناگوش، پاچه، چشم، نصف مغز، نان، نارنج
آبگوشت معجون
۱۳۵,۰۰۰ تومان

معجون قوچ

۱ عدد بناگوش، ۲عدد چشم، ۱ عدد مغز، ۲ عدد پاچه ۱ عددنان و نارنج
معجون قوچ
۲۱۰,۰۰۰ تومان

آبگوشت با مغز کامل

همراه با نارنج
آبگوشت با مغز کامل
۶۵,۰۰۰ تومان

آبگوشت

همراه با نارنج
آبگوشت
۱۰,۰۰۰ تومان

بناگوش کامل

همراه با نارنج
بناگوش کامل
۶۰,۰۰۰ تومان

بنا گوش و مغز

همراه با نارنج
 بنا گوش و مغز
۱۲۰,۰۰۰ تومان

بنا گوش و زبان

همراه با نارنج
بنا گوش و زبان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

بنا گوش و چشم

همراه با نارنج
بنا گوش و چشم
۹۰,۰۰۰ تومان

بنا گوش و جفت پاچه

همراه با نارنج
بنا گوش و جفت پاچه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سیراب و شیردان (یک پرس)

همراه با نارنج
سیراب و شیردان (یک پرس)
۶۰,۰۰۰ تومان

سیراب شیردان (یک دست)

همراه با نارنج
سیراب شیردان (یک دست)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

مغز

همراه با نارنج
مغز
۶۰,۰۰۰ تومان

زبان

همراه با نارنج
زبان
۶۵,۰۰۰ تومان

یک جفت پاچه

همراه با نارنج
یک جفت پاچه
۶۰,۰۰۰ تومان

یک جفت چشم

همراه با نارنج
یک جفت چشم
۳۰,۰۰۰ تومان

مخلوط

زبان، بناگوش، دو عدد پاچه، یک مغز
مخلوط
۲۵۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

بناگوش و زبان (پرس یک نفره)

۱ عدد بناگوش، ۱ عدد زبان
بناگوش و زبان (پرس یک نفره)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

بناگوش و مغز (پرس یک نفره)

۱ عدد بناگوش، ۱ عدد مغز
بناگوش و مغز (پرس یک نفره)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاچه و مغز (پرس یک نفره)

۲ عدد پاچه، ۱ عدد مغز
 پاچه و مغز (پرس یک نفره)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

بناگوش و چشم (پرس یک نفره)

۱ عدد بناگوش ، ۲ عدد چشم
بناگوش و چشم (پرس یک نفره)
۹۰,۰۰۰ تومان

بناگوش و پاچه (پرس یک نفره)

۱ عدد بناگوش، ۲ عدد پاچه
 بناگوش و پاچه (پرس یک نفره)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

زبان و چشم و مغز (پرس دو نفره)

۲ عدد زبان، ۲ عدد چشم، ۲ عدد مغز
زبان و چشم و مغز (پرس دو نفره)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

زبان و بناگوش و مغز (پرس دو نفره)

۲ عدد زبان، ۲ عدد بناگوش، ۱ عدد مغز
زبان و بناگوش و مغز (پرس دو نفره)
۳۲۰,۰۰۰ تومان

بناگوش و زبان و چشم (پرس دو نفره)

۲ عدد بناگوش ، ۲ عدد زبان، ۲ عدد چشم
بناگوش و زبان و چشم (پرس دو نفره)
۲۹۰,۰۰۰ تومان

مغز و بناگوش و چشم (پرس دو نفره)

۲ عدد مغز، ۲ عدد بناگوش، ۲ عدد چشم
مغز و بناگوش و چشم (پرس دو نفره)
۲۷۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ترشی فلفل

ترشی فلفل
۱۵,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط
۱۰,۰۰۰ تومان

ترشی سیر

ترشی سیر
۱۵,۰۰۰ تومان

نان اضافه

یک عدد نان و نارنج یا لیمو
نان اضافه
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای فرش

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای فرش
۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
کوکاکولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

فانتا

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان