جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

طباخی کاج (سعادت آباد)

پر‌طرفدارها

پاچه

یک جفت پاچه بهمراه آبگوشت(بدون نان)
پاچه
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

بناگوش

بناگوشت به همراه ابگوشت (بدون نان)
بناگوش
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

سیرابی کامل (یک دست)

یک عدد سیرابی کامل و یک عدد شیردان کامل همراه آبگوشت (بدون نان)
سیرابی کامل (یک دست)
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

یک دست کامل کله پاچه (بدون مغز)

یک دست کامل کله پاچه گوسفندی، شامل: یک عدد زبان، دو تکه گوشت و بناگوش چهار عدد پاچه، دو عدد چشم، ۲۵۰ میلی لیتر آبگوشت، بدون نان
یک دست کامل کله پاچه (بدون مغز)
۱۰
۳۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان

معجون سیرابی

مخلوط میکس شده از یک پرس سیراب شیردان و مغز پاچه و بیخ گوش (بدون نان)
معجون سیرابی
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

دست کامل کله گوسفندی (بدون پاچه)

یک دست کامل کله گوسفندی شامل: یک عدد زبان، دو تکه گوشت وبناگوش یک عدد مغز، دو عدد چشم، ۲۵۰ میلی لیتر آبگوشت، بدون نان
دست کامل کله گوسفندی (بدون پاچه)
۱۰
۲۸۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ تومان

کله پاچه (یک دست)

یک دست کله پاچه کامل، ۲۵۰ میلی لیتر آبگوشت (نارنج یا لیمو) (بدون نان)
کله پاچه (یک دست)

دست کامل

۱۰
۳۳۰,۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰ تومان

سیرابی کامل (یک دست)

یک عدد سیرابی کامل و یک عدد شیردان کامل همراه آبگوشت (بدون نان)
سیرابی کامل (یک دست)
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

سینی کله پاچه (یک نفره)

یک زبان، یک بناگوش، یک پاچه نصف مغز بهمراه آبگوشت (بدون نان)
سینی کله پاچه (یک نفره)
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

نصف مغز

نصف مغز به همراه آبگوشت (بدون نان)
نصف مغز
۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

مغز

یک عدد مغز کامل بهمراه آبگوشت (بدون نان)
مغز
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

بناگوش

بناگوشت به همراه ابگوشت (بدون نان)
بناگوش
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پاچه

یک جفت پاچه بهمراه آبگوشت(بدون نان)
پاچه
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

چشم

یک عدد چشم آهویی
چشم
۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

ترشی سیر

۳۱۰ گرم
ترشی سیر
۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

ترشی بندری

۳۱۰ گرم
ترشی بندری
۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

ترشی فلفل هندی

۳۱۰ گرم
ترشی فلفل هندی
۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

ترشی فلفل

۳۱۰ گرم
ترشی فلفل
۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

ترشی مخلوط کلم

۳۱۰ گرم
ترشی مخلوط کلم
۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

کله پاچه

یک دست کامل کله پاچه (بدون مغز)

یک دست کامل کله پاچه گوسفندی، شامل: یک عدد زبان، دو تکه گوشت و بناگوش چهار عدد پاچه، دو عدد چشم، ۲۵۰ میلی لیتر آبگوشت، بدون نان
یک دست کامل کله پاچه (بدون مغز)
۱۰
۳۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان

معجون سیرابی

مخلوط میکس شده از یک پرس سیراب شیردان و مغز پاچه و بیخ گوش (بدون نان)
معجون سیرابی
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

دست کامل کله گوسفندی (بدون پاچه)

یک دست کامل کله گوسفندی شامل: یک عدد زبان، دو تکه گوشت وبناگوش یک عدد مغز، دو عدد چشم، ۲۵۰ میلی لیتر آبگوشت، بدون نان
دست کامل کله گوسفندی (بدون پاچه)
۱۰
۲۸۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ تومان

سینی دو نفره

یک عدد زبان، دو عدد بناگوش، دو عدد پاچه، یک عدد مغز، به همراه آبگوشت (بدون نان)
سینی دو نفره
۳۰۰,۰۰۰ تومان

کله پاچه (یک دست)

یک دست کله پاچه کامل، ۲۵۰ میلی لیتر آبگوشت (نارنج یا لیمو) (بدون نان)
کله پاچه (یک دست)

دست کامل

۱۰
۳۳۰,۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰ تومان

سیرابی کامل (یک دست)

یک عدد سیرابی کامل و یک عدد شیردان کامل همراه آبگوشت (بدون نان)
سیرابی کامل (یک دست)
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

زبان

یک عدد زبان کامل به همراه آبگوشت(بدون نان)
زبان
ناموجود

سینی کله پاچه (یک نفره)

یک زبان، یک بناگوش، یک پاچه نصف مغز بهمراه آبگوشت (بدون نان)
سینی کله پاچه (یک نفره)
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

نصف مغز

نصف مغز به همراه آبگوشت (بدون نان)
نصف مغز
۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

مغز

یک عدد مغز کامل بهمراه آبگوشت (بدون نان)
مغز
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

بناگوش

بناگوشت به همراه ابگوشت (بدون نان)
بناگوش
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پاچه

یک جفت پاچه بهمراه آبگوشت(بدون نان)
پاچه
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

چشم

یک عدد چشم آهویی
چشم
۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

نان سنگگ تنوری (یک نفره)

یک عدد نان سنگک تنوری کوچک
نان سنگگ تنوری (یک نفره)
۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ترشی سیر

۳۱۰ گرم
ترشی سیر
۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

ترشی بندری

۳۱۰ گرم
ترشی بندری
۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

ترشی فلفل هندی

۳۱۰ گرم
ترشی فلفل هندی
۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

ترشی فلفل

۳۱۰ گرم
ترشی فلفل
۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

ترشی مخلوط کلم

۳۱۰ گرم
ترشی مخلوط کلم
۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای لیموناد

۳۳۰میلی لیتر
نوشابه شیشه ای لیموناد
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا(زیرو)

۳۳۰میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا(زیرو)
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

هی دی شیشه ای

۳۳۰ میلی لیتر
هی دی شیشه ای

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

پک کالتری

ظرف و قاشق چنگال یکبارمصرف
پک کالتری
۷,۰۰۰ تومان