جست‌وجو در اسنپ‌فود

عطا پاستیزا

پاستیزا ژامبو

پاستا ، ژامبون مرغ ، هات داگ ، سس آلمانی ،پنیر موزارلا
پاستیزا ژامبو
۹۸,۹۰۰ تومان

پاستیزا چیکن

پاستا ، استیک مرغ ، سس آلمانی ،پنیر موزارلا
پاستیزا چیکن
۱۰۸,۹۰۰ تومان

پاستیزا پپر

پاستا ، پپرونی ، سس آلمانی ،پنیر موزارلا ، هالوپینو
پاستیزا پپر
۱۰۹,۹۰۰ تومان

پاستیزا برگر

پاستا، گوشت چرخ کرده، سس آلمانی، پنیر موزارلا
پاستیزا برگر
۱۱۷,۹۰۰ تومان

عطا چیز ها

چیز کرانچ

۱۵۰ گرم کراکف حرفه ای، ۱۲۰گرم پپرونی ، پنیر گودا ، پنیر موزارلا و یه سس خاص
چیز کرانچ
۱۵۳,۹۰۰ تومان

چیز کرانچ

۱۵۰ گرم کراکف حرفه ای، ۱۲۰گرم پپرونی ، پنیر گودا ، پنیر موزارلا و یه سس خاص
چیز کرانچ
۱۵۳,۹۰۰ تومان

چیزویچ

۱۶۰گرم ژامبون مرغ و گوشت ، ۴۰گرم هات داگ ، پنیرموزارلا ، سیب زمینی
 چیزویچ
۱۸۵,۹۰۰ تومان

چیز چیکن

سینه مرغ مزه دار شده، سس چیلی ،پنیرموزارلا،سیب زمینی ،قارچ و فلفل دلمه ای
 چیز چیکن
۱۷۴,۹۰۰ تومان

چیز میکس پپرونی

پپرونی خلالی ،سینه مرغ مزه دار شده ،پنیرموزارلا ، قارچ و فلفل دلمه ای ، سیب زمینی
چیز میکس پپرونی
۱۷۹,۹۰۰ تومان

چیز میکس برگر

۱۴۰گرم گوشت چرخکرده ، ۶۰گرم سینه مرغ ، قارچ ، پنیر موزارلا ، فلفل دلمه ای ، سیب زمینی
چیز میکس برگر
۱۹۹,۹۰۰ تومان

چیز میت

۲۰۰گرم استیک گوشت ، پیاز سرخ شده ، قارچ ، پنیرموزارلا ، سیب زمینی
 چیز میت
۲۳۷,۹۰۰ تومان

عطا پیتزا ها

پیتزا رست بیف کوچک

خمیر پیتزا ۱۴*۱۴ سانتی متری، پنیر موزارلا، گوشت رست بیف گوساله، سس قارچ، زیتون سیاه
پیتزا رست بیف کوچک
۱۰۵,۹۰۰ تومان

پیتزا رست بیف متوسط

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری، پنیر موزارلا، گوشت رست بیف گوساله، سس قارچ، زیتون سیاه
پیتزا رست بیف متوسط
۱۹۱,۹۰۰ تومان

پیتزا رست بیف بزرگ

خمیر پیتزا ۳۳*۳۳ سانتی متری، پنیر موزارلا، گوشت رست بیف گوساله، سس قارچ، زیتون سیاه
پیتزا رست بیف بزرگ
۳۱۸,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص کوچک

یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون، هات داگ، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص کوچک
۷۹,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص متوسط

یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون، هات داگ، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
 پیتزا مخصوص متوسط
۱۴۹,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص بزرگ

یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون، هات داگ، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص بزرگ
۲۲۹,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی کوچک

یه پیتزای با حال با پپرونی و سس چیلی و پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی کوچک
۷۵,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی متوسط

یه پیتزای با حال با پپرونی و سس چیلی و پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی متوسط
۱۳۵,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی بزرگ

یه پیتزای با حال با پپرونی و سس چیلی و پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی بزرگ
۱۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک کوچک

یه پیتزای با حال با استیک گوشت مزه دار شده با قارچ و پنیر موزارلا و سس آلفردو
پیتزا سیر و استیک  کوچک
۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک متوسط

یه پیتزای با حال با استیک گوشت مزه دار شده با قارچ و پنیر موزارلا و سس آلفردو
پیتزا سیر و استیک متوسط
۱۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک بزرگ

یه پیتزای با حال با استیک گوشت مزه دار شده با قارچ و پنیر موزارلا و سس آلفردو
پیتزا سیر و استیک بزرگ
۲۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ کوچک

یه پیتزای با حال با گوشت و قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ کوچک
۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ متوسط

یه پیتزای با حال با گوشت و قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ متوسط
۱۷۹,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ بزرگ

یه پیتزای با حال با گوشت و قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ بزرگ
۲۸۱,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو کوچک

یه پیتزای با حال با سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا چیکن آلفردو کوچک
۸۹,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو متوسط

یه پیتزای با حال با سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا چیکن آلفردو متوسط
۱۶۴,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو بزرگ

یه پیتزای با حال با سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا چیکن آلفردو بزرگ
۲۵۹,۹۰۰ تومان

پیتزا ریو کوچک

یه پیتزای با حال با پپرونی، استیک گوشت، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا ریو کوچک
۸۹,۹۰۰ تومان

پیتزا ریو متوسط

یه پیتزای با حال با پپرونی، استیک گوشت، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا ریو متوسط
۱۶۹,۹۰۰ تومان

پیتزا ریو بزرگ

یه پیتزای با حال با پپرونی، استیک گوشت، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا ریو بزرگ
۲۴۹,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات کوچک

استفاده از کنسرو سبزیجات (شامل: نخود سبز ،ذرت،هویج،قارچ،گوجه فرنگی)
پیتزا سبزیجات کوچک
۶۵,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات متوسط

استفاده از کنسرو سبزیجات (شامل: نخود سبز ،ذرت،هویج،قارچ،گوجه فرنگی)
پیتزا سبزیجات متوسط
۱۱۴,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بزرگ

استفاده از کنسرو سبزیجات (شامل: نخود سبز ،ذرت،هویج،قارچ،گوجه فرنگی)
پیتزا سبزیجات بزرگ
۱۵۳,۹۰۰ تومان

پیتزا کینگ متوسط

یه پیتزای با حال با یه کراکف حرفه ای و سینه مرغ مزه دار شده و ژامبون گوشت و پنیر موزارلا و یه سس خاص
پیتزا کینگ متوسط
۱۸۹,۹۰۰ تومان

پیتزا کینگ بزرگ

یه پیتزای با حال با یه کراکف حرفه ای و سینه مرغ مزه دار شده و ژامبون گوشت و پنیر موزارلا و یه سس خاص
پیتزا کینگ بزرگ
۳۲۴,۹۰۰ تومان

پیتزا دیپو کراف

یه پیتزای باحال با سینه مرغ مزه دار شده ، پپرونی ، کراکف ، قارچ و پنیر موزارلا و دیپ پنیر
پیتزا دیپو کراف
۱۷۹,۹۰۰ تومان

عطا برگر ها

همبرگر اکونومی

یه همبرگر ۱۴۰ گرمی با یه سس خاص
همبرگر اکونومی
۸۴,۹۰۰ تومان

چیزبرگر اکونومی

یه برگر خوشمزه تنوری (۱۴۰ گرم) با قارچ و پنیر گودا و یه سس خاص
چیزبرگر اکونومی
۹۵,۹۰۰ تومان

چیز برگر عطاویچ

یه برگر حرفه ای (۱۸۰گرمی) و قارچ و پنیرگودا و یه سس خاص
چیز برگر عطاویچ
۱۰۹,۹۰۰ تومان

همبرگر(با سس پنیر)

یه برگر حرفه ای (۱۸۰گرمی) و قارچ و دیپ پنیر ویه سس خاص
همبرگر(با سس پنیر)
۱۱۶,۹۰۰ تومان

چیزبرگر (با سس قارچ)

یه برگر حرفه ای (۱۸۰گرمی) و پنیر گودا و سس قارچ
چیزبرگر (با سس قارچ)
۱۲۶,۹۰۰ تومان

دابل برگر

دوتا همبرگر دستی حرفه ای ۱۴۰گرمی با پیاز کاراملی و پنیر موزارلا
دابل برگر
۱۵۹,۹۰۰ تومان

عطاویچ ها

ساندویچ هات داگ کلاسیک

یه هات داگ تنوری حرفه ای با سس خردل
ساندویچ هات داگ کلاسیک
۹۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یه هات داگ تنوری حرفه ای با قارچ و پنیر موزارلا و سس خردل
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۱۶,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۹۰% و یه سس خاص
ساندویچ ژامبون سرد
۹۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ تنوری شده و قارچ و پنیر و یه سس خاص
 ساندویچ ژامبون تنوری
۱۲۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

۲۵۰ گرم سینه مرغ و قارچ و پنیر گودا و یه سس خاص
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۱۳۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبو زینگر

ساندویچ فیله مرغ سوخاری شده با ۸۰گرم ژامبون گوشت و قارچ و پنیر و یه سس خاص
ساندویچ ژامبو زینگر
۱۴۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ ابر هات داگ

دو تا هات داگ حرفه ای و قارچ و پنیر و یه سس خاص
ساندویچ ابر هات داگ
۱۴۸,۹۰۰ تومان

ساندویچ استیک با سس قارچ

۲۰۰ گرم گوشت راسته و پنیر گودا و سس قارچ
ساندویچ استیک با سس قارچ
۱۷۵,۹۰۰ تومان

ساندویچ بامبر

۳۰۰ گرم کراکف حرفه ای و ۱۲۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰% و قارچ و پنیر و یه سس خاص
ساندویچ بامبر
۱۷۵,۹۰۰ تومان

عطا چیکن ها

زینگر

ساندویچ فیله مرغ سوخاری شده با پنیر گودا و یه سس خاص
زینگر
۱۰۹,۹۰۰ تومان

چیکن استریپس

سه تکه فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، نان بروچن، سالاد کلم
چیکن استریپس
۱۴۹,۹۰۰ تومان

چیکن استریپس

سه تکه فیله مرغ سوخاری شده با سیب زمینی سرخ شده و نان بروچن و سالاد کلم
چیکن استریپس
۱۴۹,۹۰۰ تومان

چیکن استریپس پلاس

پنج تکه فیله مرغ سوخاری شده با سیب زمینی سرخ شده و نان بروچن و سالاد کلم
چیکن استریپس پلاس
۱۹۹,۹۰۰ تومان

عطا پاستاها

چیزپاستا

یک پاستای متفاوت با روش طبخ متفاوت که در این شرایط با خیال راحت میتوانید سفارش دهید و خیالتان راحت باشه بعد از اینکه حرارت میبینه ...
چیزپاستا
۱۱۵,۹۰۰ تومان

پاستا پنه چیکن آلفردو (مرغ)

پاستا پنه ، پنیر پارمزان ، مرغ ، قارچ و سس آلفردو
پاستا پنه چیکن آلفردو (مرغ)
۱۳۴,۹۰۰ تومان

پاستا پنه بیف آلفردو (گوشت)

پاستا پنه ، پنیر پارمزان ، گوشت ، قارچ و سس آلفردو
پاستا پنه بیف آلفردو (گوشت)
۱۴۳,۹۰۰ تومان

پیش غذا

سس هات اسموکی

سس هات اسموکی
سس هات اسموکی
۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
قارچ  سوخاری
۴۶,۹۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۱۷۰ گرم
پیاز سوخاری
۶۲,۹۰۰ تومان

پوتین هات داگ

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده با ۶۰ گرم هات داگ حرفه ای و پنیر گودا و پیاز سرخ شده و یه سس خاص
پوتین هات داگ
۸۹,۹۰۰ تومان

سس قارچ

سس قارچ
سس قارچ
۲۳,۹۰۰ تومان

سس پنیر

سس پنیر
سس پنیر
۲۳,۹۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید ،هویج رنده شده ، سس مایونز
سالاد کلم
۱۹,۹۰۰ تومان

سیب زمینی

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده با ادویه خاص
سیب زمینی
۵۱,۹۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۰۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۵,۹۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا متوسط ، پنیر موزارلا ، سیر تازه
نان سیر
۷۴,۹۰۰ تومان

سزار سالاد

کاهو رسمی ، گوجه گیلاسی ، فیله مرغ سوخاری ، پنیر پارمزان ، نان کراستینو و سس سزار
سزار سالاد
۱۰۵,۹۰۰ تومان

سیب زمینی و پنیر

۴۰۰ گرم سیب زمینی، پنیر موزارلا، قارچ و فلفل دلمه ای
سیب زمینی و پنیر
۹۴,۹۰۰ تومان

سیب زمینی ورقه ای با دیپ پنیر

۴۰۰گرم سیب زمینی ورقه ای با دیپ پنیر
سیب زمینی ورقه ای با دیپ پنیر
۸۹,۹۰۰ تومان

سیب زمینی ورقه ای با سس قارچ

۴۰۰ گرم سیب زمینی ورقه ای با سس قارچ
سیب زمینی ورقه ای با سس قارچ
۸۹,۹۰۰ تومان

پوتین هات داگ

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده با ۶۰ گرم هات داگ حرفه ای و پنیر گودا و پیاز سرخ شده و یه سس خاص
پوتین هات داگ
۸۹,۹۰۰ تومان

سیب زمینی عطاویچ

۳۰۰ گرم سیب زمینی ، ۶۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰% ، پنیر موزارلا ، قارچ و فلفل دلمه ای
سیب زمینی عطاویچ
۱۱۹,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

نوشابه قوطی کوکاکولا
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

نوشابه قوطی زیرو
نوشابه قوطی زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

نوشابه قوطی فانتا
نوشابه قوطی فانتا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

نوشابه قوطی اسپرایت
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی استوایی

ماالشعیر قوطی هی دی استوایی
ماالشعیر قوطی هی دی استوایی
۱۳,۷۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی لیمو

ماالشعیر قوطی هی دی لیمو
ماالشعیر قوطی هی دی لیمو
۱۳,۷۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی هلو

ماالشعیر قوطی هی دی هلو
ماالشعیر قوطی هی دی هلو
۱۳,۷۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

دوغ قوطی خوشگوار
دوغ قوطی خوشگوار
۱۰,۴۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

نوشابه خانواده کوکاکولا
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۷,۹۰۰ تومان

فرش دی

فرش دی
فرش دی

فرش دی

۱۱,۲۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

نوشابه خانواده فانتا
نوشابه خانواده فانتا
۱۷,۹۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

نوشابه خانواده اسپرایت
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۷,۹۰۰ تومان

نوشابه خانواده زیرو

نوشابه خانواده زیرو
نوشابه خانواده زیرو
۱۷,۹۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده هی دی

ماالشعیر خانواده هی دی
ماالشعیر خانواده هی دی
۱۶,۵۰۰ تومان

غذاهای استریل

همبرگر اکونومی استریل

استریل برگر اکونومی یک برگر خوشمزه با ۱۴۰ گرم برگر گوشت و یه سس خاص ‌که طبخش طوری طراحی شده که داخل حرارت ۲۸۰درجه استریل شدن و هی...
همبرگر اکونومی استریل
۶۶,۹۰۰ تومان

چیز برگر اکونومی استریل

یه برگر حرفه ای (۱۴۰گرم) و پنیر پیتزا و یه سس خاص
چیز برگر اکونومی استریل
۷۶,۹۰۰ تومان

چیز برگرعطاویچ استریل

یه برگر حرفه ای (۱۸۰گرم)و پنیرپیتزا و یه سس خاص
چیز برگرعطاویچ استریل
۸۶,۹۰۰ تومان

همبرگر (باسس پنیر ) استریل

استریل برگر یک برگر خوشمزه با ۱۸۰ گرم برگر گوشت ‌ پنیر پیتزا و سس پنیر ،که طبخش طوری طراحی شده که داخل حرارت ۲۸۰درجه استریل شدن ...
همبرگر (باسس پنیر ) استریل
۸۸,۹۰۰ تومان

چیز برگر (باسس قارچ ) استریل

یه برگرحرفه ای (۱۸۰گرم) و پنیر پیتزا و سس قارچ
چیز برگر (باسس قارچ ) استریل
۸۹,۹۰۰ تومان

پپرونی پیتزا استریل

یه پیتزای با حال با پپرونی و سس چیلی و پنیر موزارلا (این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که طی فرآیند طبخ، تاثیر احتمال...
پپرونی پیتزا استریل
۹۸,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص استریل

یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون، هات داگ، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا (این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که ط...
پیتزا مخصوص استریل
۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو استریل

یه پیتزای با حال با سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا (این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که طی فرآیند طبخ، تاثیر احتمالی ...
پیتزا چیکن آلفردو استریل
۱۰۹,۹۰۰ تومان

ریو پیتزا استریل

یه پیتزای با حال با پپرونی، استیک گوشت، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا (این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که طی فرآیند...
ریو پیتزا استریل
۱۲۳,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ استریل

یه پیتزای با حال با گوشت و قارچ، پنیر موزارلا (این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که طی فرآیند طبخ، تاثیر احتمالی آلود...
پیتزا گوشت و قارچ استریل
۱۳۹,۹۰۰ تومان

استیک پیتزا با سس آلفردواستریل

یه پیتزای با حال با استیک گوشت مزه دار شده با قارچ و پنیر موزارلا ( این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که طی فرآیند طب...
استیک پیتزا با سس آلفردواستریل
۱۴۰,۹۰۰ تومان