جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

عطاویچ (پونک - شبانه)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا پنجره ای کلاسیک، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، هات داگ ۹۰%، سینه مرغ، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص پنجره ای کلاسیک

متوسط (۲۱*۲۱ سانتی متری)

۱۷۹,۹۰۰ تومان

بزرگ (۳۰*۳۰ سانتی متری)

۲۷۴,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا پنجره ای کلاسیک، پپرونی ۹۰%، سس چیلی، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی پنجره ای کلاسیک

متوسط (۲۱*۲۱ سانتی متری)

۱۶۰,۹۰۰ تومان

بزرگ (۳۰*۳۰ سانتی متری)

۲۴۱,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا پنجره ای کلاسیک، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ پنجره ای کلاسیک

متوسط (۲۱*۲۱ سانتی متری)

۲۰۸,۹۰۰ تومان

بزرگ (۳۰*۳۰ سانتی متری)

۳۲۵,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا پنجره ای کلاسیک، سینه مرغ، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا چیکن آلفردو پنجره ای کلاسیک

متوسط (۲۱*۲۱ سانتی متری)

۲۰۳,۹۰۰ تومان

بزرگ (۳۰*۳۰ سانتی متری)

۳۱۴,۹۰۰ تومان

چیکن استریپس سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروچن، سالاد کلم
چیکن استریپس سه تکه

نرمال

۱۸۶,۹۰۰ تومان

چیکن استریپس پنج تکه

۵ تکه فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروچن، سالاد کلم
چیکن استریپس پنج تکه

نرمال

۲۵۸,۹۰۰ تومان

پیتزا ریو پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا پنجره ای کلاسیک، پپرونی ۹۰%، استیک گوشت گوساله، سینه مرغ، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا ریو پنجره ای کلاسیک

متوسط (۲۱*۲۱ سانتی متری)

۲۰۸,۹۰۰ تومان

بزرگ (۳۰*۳۰ سانتی متری)

۳۰۱,۹۰۰ تومان

چیز برگر عطاویچ

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، قارچ، یک ورق پنیر گودا، سس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر عطاویچ
۱۳۸,۹۰۰ تومان

پوتین هات داگ

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ۶۰ گرم هات داگ ۹۰%، یک ورق پنیر گودا، پیاز سرخ شده، سس خردل
پوتین هات داگ
۸۹,۹۰۰ تومان

عطا پیتزا ها

پیتزا استیک با سس آلفردو پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا پنجره ای کلاسیک، استیک گوشت گوساله مزه دار شده، قارچ، پنیر موزارلا، سس آلفردو
پیتزا استیک با سس آلفردو پنجره ای کلاسیک

متوسط (۲۱*۲۱ سانتی متری)

۲۶۳,۹۰۰ تومان

بزرگ (۳۰*۳۰ سانتی متری)

۳۹۵,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا پنجره ای کلاسیک، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ پنجره ای کلاسیک

متوسط (۲۱*۲۱ سانتی متری)

۲۰۸,۹۰۰ تومان

بزرگ (۳۰*۳۰ سانتی متری)

۳۲۵,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا پنجره ای کلاسیک، سینه مرغ، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا چیکن آلفردو پنجره ای کلاسیک

متوسط (۲۱*۲۱ سانتی متری)

۲۰۳,۹۰۰ تومان

بزرگ (۳۰*۳۰ سانتی متری)

۳۱۴,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا پنجره ای کلاسیک، پپرونی ۹۰%، سس چیلی، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی پنجره ای کلاسیک

متوسط (۲۱*۲۱ سانتی متری)

۱۶۰,۹۰۰ تومان

بزرگ (۳۰*۳۰ سانتی متری)

۲۴۱,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا پنجره ای کلاسیک، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، هات داگ ۹۰%، سینه مرغ، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص پنجره ای کلاسیک

متوسط (۲۱*۲۱ سانتی متری)

۱۷۹,۹۰۰ تومان

بزرگ (۳۰*۳۰ سانتی متری)

۲۷۴,۹۰۰ تومان

پیتزا ریو پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا پنجره ای کلاسیک، پپرونی ۹۰%، استیک گوشت گوساله، سینه مرغ، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا ریو پنجره ای کلاسیک

متوسط (۲۱*۲۱ سانتی متری)

۲۰۸,۹۰۰ تومان

بزرگ (۳۰*۳۰ سانتی متری)

۳۰۱,۹۰۰ تومان

پیتزا کینگ پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا پنجره ای کلاسیک، کراکف ۷۰%، سینه مرغ مزه دار شده، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا کینگ پنجره ای کلاسیک
۲۴۸,۹۰۰ تومان

عطا برگر

همبرگر با سس پنیر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، قارچ، دیپ پنیر، سس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر با سس پنیر
۱۴۵,۹۰۰ تومان

چیز برگر عطاویچ

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، قارچ، یک ورق پنیر گودا، سس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر عطاویچ
۱۳۸,۹۰۰ تومان

چیز برگر با سس قارچ

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، قارچ، یک ورق پنیر گودا، سس قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر با سس قارچ
۱۴۵,۹۰۰ تومان

زینگر

۱۴۰ گرم فیله مرغ سوخاری شده، یک ورق پنیر گودا، سس آلمانی، نان گرد
زینگر
۱۲۶,۹۰۰ تومان

عطاویچ

ساندویچ استیک با سس قارچ

۲۰۰ گرم گوشت راسته گوساله، یک ورق پنیر گودا، سس قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ استیک با سس قارچ
۲۰۸,۹۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

۲۵۰ گرم سینه مرغ، قارچ، یک ورق پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۱۵۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبو زینگر

۱۴۰ گرم فیله مرغ سوخاری شده، ۸۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر موزارلا، سس آلمانی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگ...
ساندویچ ژامبو زینگر
۱۷۱,۹۰۰ تومان

ساندویچ ابر هات داگ

۲ عدد هات داگ ۹۰%، قارچ، پنیر موزارلا، سس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ابر هات داگ
۱۶۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ بامبر

۳۰۰ گرم کراکف ۷۰%، ۱۲۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر موزارلا، سس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بامبر
۲۰۴,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس تنوری

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ تنوری شده ۹۰%، قارچ، پنیر موزارلا، سس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
 ساندویچ ژامبون میکس تنوری
۱۴۸,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس سرد

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون میکس سرد
۱۱۴,۹۰۰ تومان

عطا چیکن

چیکن استریپس سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروچن، سالاد کلم
چیکن استریپس سه تکه

نرمال

۱۸۶,۹۰۰ تومان

چیکن استریپس پنج تکه

۵ تکه فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروچن، سالاد کلم
چیکن استریپس پنج تکه

نرمال

۲۵۸,۹۰۰ تومان

عطا پاستاها

چیز پاستا

یک نفره، پاستا پنه، ۱۰۰ گرم سینه مرغ مزه دار شده، پنیر موزارلا، سس آلفردو، فلفل دلمه ای
چیز پاستا
۱۳۲,۹۰۰ تومان

چیز کرانچ

۱۵۰ گرم کراکف ۷۰%، ۱۲۰ گرم پپرونی ۷۰%، ۲ ورق پنیر گودا، پنیر موزارلا
چیز کرانچ
۱۹۱,۹۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار با مرغ سوخاری

کاهو رسمی، گوجه گیلاسی، فیله مرغ سوخاری، پنیر پارمسان، نان کراستینو، سس سزار
سالاد سزار با مرغ سوخاری
۱۰۹,۹۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره، دست ساز، کاهو رسمی، گوجه فرنگی، هویج رنده شده، خیار
سالاد فصل
۴۴,۹۰۰ تومان

سالاد کلم

یک نفره، دست ساز، کلم سفید، هویج رنده شده، سس مایونز
سالاد کلم
۲۴,۹۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ادویه مخصوص
سیب زمینی سرخ کرده
۵۵,۹۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده و پنیر

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای
سیب زمینی سرخ کرده و پنیر
۱۰۶,۹۰۰ تومان

سیب زمینی عطاویچ

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ۶۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای
سیب زمینی عطاویچ
۱۲۴,۹۰۰ تومان

پوتین هات داگ

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ۶۰ گرم هات داگ ۹۰%، یک ورق پنیر گودا، پیاز سرخ شده، سس خردل
پوتین هات داگ
۸۹,۹۰۰ تومان

نان سیر پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا پنجره ای کلاسیک، پنیر موزارلا، سیر
نان سیر پنجره ای کلاسیک

متوسط (۲۱*۲۱ سانتی متری)

۸۹,۹۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۰۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۳,۹۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس پنیر

یک نفره، دست ساز
سس پنیر
۲۶,۹۰۰ تومان

سس قارچ

یک نفره، دست ساز
سس قارچ
۲۸,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان