جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا فیله مرغ

پیتزا فیله مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی تاکو

پیتزا مکزیکی تاکو
۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

پیتزا سیسیلی
۲۸,۵۰۰ تومان

پیتزا یونانی

پیتزا یونانی
۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا نیویورک

پیتزا نیویورک
۲۵,۵۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا

پیتزا فیلادلفیا
۳۳,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت

پیتزا گوشت
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو

پیتزا شیکاگو
۲۵,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال

پیتزا مونترال
۲۵,۵۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا

پیتزا ویکتوریا
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالامی

ساندویچ سالامی
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی

ساندویچ پپرونی
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس

ساندویچ کالباس
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت

ساندویچ گوشت
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بره

ساندویچ ژامبون بره
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سبزیجات

ساندویچ سبزیجات
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس

ساندویچ سوسیس
۱۳,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ناچو

ناچو
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری با پنیر و سس

سیب زمینی تنوری با پنیر و سس
۷,۰۰۰ تومان

بال تنوری با سس تند

بال تنوری با سس تند
۱۳,۰۰۰ تومان

نان سیر دار با پنیر و سس

نان سیر دار با پنیر و سس
۵,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۲,۰۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان