جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

سینی کباب مخصوص امیران (دو نفره)

برگ مخصوص، جوجه فیله پیچ حلزونی، لقمه زعفرانی
سینی کباب مخصوص امیران (دو نفره)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو فیله کباب مخصوص زعفرانی

۲۵۰ گرم فیله گوسفندی، ۳۵۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو فیله کباب مخصوص زعفرانی
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه مخصوص زعفرانی

۲۵۰ گرم فیله گوسفندی، ۳۵۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو کباب چنجه مخصوص زعفرانی
۹۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۲۰۰ گرم کباب برگ مخصوص گوسفندی، ۱۵۰ گرم کباب کوبیده زعفرانی، ۳۵۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو کباب سلطانی
۹۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

۱۰۰ گرم کباب برگ مخصوص، ۱۰۰ گرم جوجه سینه، ۱۵۰ گرم کباب کوبیده زعفرانی، ۳۵۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو کباب میکس
۹۸,۰۰۰ تومان

چلو برگ مخصوص زعفرانی گوسفندی

۲۰۰ گرم کباب برگ، ۳۵۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو برگ مخصوص زعفرانی گوسفندی
۷۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی زعفرانی

۱۰۰ گرم جوجه کباب، ۱۰۰ گرم کباب برگ گوسفندی، فلفل دلمه، پیاز، ۳۵۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو کباب قفقازی زعفرانی
۶۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری زعفرانی

۱۰۰ گرم جوجه کباب، ۱۰۰ گرم کباب برگ، ۳۵۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو کباب بختیاری زعفرانی
۶۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری زعفرانی

۱۵۰ گرم کباب کوبیده، ۲۰۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو کباب وزیری زعفرانی
۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

۲۰۰ گرم کباب لقمه زعفرانی، ۳۵۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو کباب لقمه زعفرانی
۳۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار زعفرانی

۲۰۰ گرم کباب لقمه زعفرانی، ۵۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو کباب لقمه نگین دار زعفرانی
۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص زعفرانی (تک سیخ)

۱۸۰ گرم کباب کوبیده ۱ سیخ، ۳۵۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو کباب کوبیده مخصوص زعفرانی (تک سیخ)
۳۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه ترش

۲۰۰ گرم جوجه ترش، ۳۵۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو جوجه ترش
۳۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه ممتاز فیله پیچ زعفرانی

۳۵۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو جوجه ممتاز فیله پیچ زعفرانی
۳۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سینه زعفرانی (۱۵۰ گرمی)

۱۵۰ گرم جوجه سینه زعفرانی، ۳۵۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو جوجه کباب سینه زعفرانی (150 گرمی)
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سینه زعفرانی (۲۵۰ گرمی)

۲۰۰ گرم جوجه بی استخوان سینه، ۳۵۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو جوجه کباب سینه زعفرانی (250 گرمی)
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه بی استخوان زعفرانی (ران)

۲۰۰ گرم جوجه بی استخوان ران، ۳۵۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو جوجه بی استخوان زعفرانی (ران)
۳۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه با استخوان زعفرانی

۸۰۰ گرم جوجه با استخوان، ۳۵۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو جوجه با استخوان زعفرانی
۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کره زعفرانی

۳۵۰ گرم چلو کره ایرانی
چلو کره زعفرانی
۱۷,۰۰۰ تومان

کته زعفرانی

کته زعفرانی
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب چنجه

۲۵۰ گرم فیله گوسفندی
خوراک کباب چنجه
۸۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

۲۰۰ گرم کباب برگ مخصوص گوسفندی، ۱۵۰ گرم کباب کوبیده زعفرانی
خوراک کباب سلطانی
۹۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۰۰ گرم جوجه کباب، ۱۰۰ گرم کباب برگ
خوراک کباب بختیاری
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

۱۵۰ گرم کباب کوبیده، ۲۰۰ گرم جوجه کباب
خوراک کباب وزیری
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

۱۰۰ گرم جوجه کباب، ۱۰۰ گرم کباب برگ گوسفندی، فلفل دلمه، پیاز
خوراک کباب قفقازی
۶۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوسفندی

۲۰۰ گرم کباب برگ گوسفندی
خوراک کباب برگ گوسفندی
۷۶,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کباب مخصوص

۲۵۰ گرم فیله گوسفندی
خوراک فیله کباب مخصوص
۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

۱۰۰ گرم کباب برگ مخصوص، ۱۰۰ گرم جوجه سینه، ۱۵۰ گرم کباب کوبیده زعفرانی
خوراک کباب میکس
۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

خوراک گوشت
۶۲,۰۰۰ تومان

خوراک لقمه زعفرانی

۲۰۰ گرم کباب لقمه زعفرانی
خوراک لقمه زعفرانی
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک لقمه نگینی زعفرانی

۲۰۰ گرم کباب لقمه زعفرانی، ۵۰ گرم جوجه کباب
خوراک لقمه نگینی زعفرانی
۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده مخصوص زعفرانی

۱۵۰ گرم کباب کوبیده زعفرانی
خوراک کوبیده مخصوص زعفرانی
۲۹,۰۰۰ تومان

چنجه جوجه (تک سیخ)

۲۲۰ گرم چنجه جوجه
چنجه جوجه (تک سیخ)
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه سینه (۱۵۰ گرمی)

۱۵۰ گرم جوجه سینه
خوراک جوجه سینه (150 گرمی)
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه ممتاز فیله پیچ زعفرانی

خوراک جوجه ممتاز فیله پیچ زعفرانی
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه زعفرانی (سینه)

۲۰۰ گرم جوجه کباب زعفرانی (سینه)
خوراک جوجه زعفرانی (سینه)
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه زعفرانی (ران)

۲۵۰ گرم جوجه کباب زعفرانی (ران)
خوراک جوجه زعفرانی (ران)
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه با استخوان زعفرانی

۸۰۰ گرم جوجه با استخوان زعفرانی
خوراک جوجه با استخوان زعفرانی
۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی زعفرانی

۶ عدد بال کبابی زعفرانی
خوراک بال کبابی زعفرانی
۲۰,۰۰۰ تومان

پاچینی

به همراه سس مخصوص
پاچینی
۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

۶۵۰ گرم اکبر جوجه
خوراک اکبر جوجه
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۳۵۰ گرم ماهیچه
خوراک ماهیچه
۵۲,۰۰۰ تومان

خوراک سبزیجات ماهی قزل آلا

قزل آلا نژاد فرانسوی
خوراک سبزیجات ماهی قزل آلا
۳۳,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

همراه با نان
میرزا قاسمی
۱۸,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

همراه با نان
کشک بادمجان
۱۸,۰۰۰ تومان

کوکو سبزی

کوکو سبزی
۲۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو اکبر جوجه

نصف مرغ (۶۵۰ گرم)، سس انار
چلو اکبر جوجه
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا با نژاد فرانسوی
چلو ماهی قزل آلا
۳۴,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

یک ران کامل مرغ، زرشک پلو
زرشک پلو با مرغ (ران)
۳۰,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

شاه میگو

۱۵۰ گرم
شاه میگو

کبابی

۴۳,۰۰۰ تومان

سوخاری

۴۳,۰۰۰ تومان

بیف استراگانف

به همراه سس قارچ
بیف استراگانف
۴۳,۰۰۰ تومان

زبان با سس قارچ

به همراه سس قارچ
زبان با سس قارچ
۴۲,۰۰۰ تومان

چیکن فینگر

۲۰۰ گرم فیله مرغ
چیکن فینگر
۳۲,۰۰۰ تومان

جوجه چینی با سس تارتار

۶ تکه
جوجه چینی با سس تارتار
۳۳,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

یک سینه کامل مرغ
شنیسل مرغ
۳۲,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

لوبیا پلو

به همراه سالاد شیرازی
لوبیا پلو
۲۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ

سوپ جو
سوپ
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۱۷,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده کوچک

زیتون پرورده کوچک
۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

همراه با گردو و کشمش
ماست و خیار
۱۱,۰۰۰ تومان

ماست ساده

ماست ساده
۳,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۴,۵۰۰ تومان

بورانی اسفناج

بورانی اسفناج
۴,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار مخصوص

سالاد سزار مخصوص
۴۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۱,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۴,۰۰۰ تومان

فانتا زرد

۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۴,۰۰۰ تومان

زیرو

۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۶,۵۰۰ تومان

فانتا زرد

۶,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۵۰۰ تومان

زیرو

۶,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۵,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای
۵,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

یک لیتر
دلستر خانواده
۷,۰۰۰ تومان

دوغ محلی کوچک

ترش، سبزی مخصوص
دوغ محلی کوچک
۴,۵۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

ترش، سبزی مخصوص
دوغ محلی خانواده
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۲,۵۰۰ تومان