جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

برگ، لقمه
چلو کباب سلطانی
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص
۳۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص وزرا

جوجه، کباب
چلو کباب مخصوص وزرا
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

چلو کباب نگینی
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه ممتاز

چلو کباب لقمه ممتاز
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

چلو کباب لقمه مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه معمولی

چلو کباب لقمه معمولی
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

چلو جوجه کباب ممتاز
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۸,۰۰۰ تومان

ته چین ساده

ته چین ساده
۹,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب مخصوص وزرا

جوجه، لقمه
خوراک کباب مخصوص وزرا
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

خوراک کباب نگینی
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه ممتاز

خوراک کباب لقمه ممتاز
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

خوراک کباب لقمه مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۱,۰۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

جوجه کباب (یک سیخ)
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

خوراک جوجه کباب ممتاز
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

مخصوص وزرا
خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک استیک فیله مرغ

خوراک استیک فیله مرغ
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

خوراک ماهی قزل آلا
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

خوراک اکبر جوجه
۳۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالی پلو با گوشت

باقالی پلو با گوشت
۲۶,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو با مرغ
۱۹,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۲۷,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ

سوپ
۸,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۴,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۵۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۴,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۱۲,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری مشکی

نوشابه بطری مشکی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری زرد

نوشابه بطری زرد
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی مشکی

نوشابه قوطی مشکی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی زرد

نوشابه قوطی زرد
۳,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۳,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۲,۰۰۰ تومان