جست‌وجو در اسنپ‌فود

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۰,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی میراندا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میراندا
۱۰,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون آپ
۱۰,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۸,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده میراندا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده میراندا
۱۸,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی بهنوش

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی بهنوش

لیمو

۱۴,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده بهنوش

یک لیتر
دلستر خانواده بهنوش

لیمو

۱۶,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۸,۰۰۰ تومان