جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب مخصوص (شنسل)

یک سیخ جوجه کباب مخصوص شنیسل مرغ ۲۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: کره، یک تکه ته دیگ، گوجه کبابی، خیارشور، قاشق و چنگال به ان...
چلو جوجه کباب مخصوص (شنسل)
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: کره، یک تکه ته دیگ، گوجه کبابی، خیارشور، پک قاش...
چلو کباب کوبیده معمولی
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی، ۷۰ گرم گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم برنج خارجی، سرویس اضافه به انتخاب شما
چلو خورشت قورمه سبزی
۵۵,۰۰۰ تومان

غذای ویژه

چلو جوجه کباب ویژه

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ ۳۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: کره، یک تکه ته دیگ، گوجه کبابی، خیارشور، قاشق و چنگال به انتخاب ش...
چلو جوجه کباب ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گوسفندی

۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم گوشت گردن گوسفندی سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: یک تکه ته دیگ، قاشق و چنگال به انتخاب شما
چلو گوشت گوسفندی
ناموجود

چلو کباب

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله ۱۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: کره، یک تکه ته دیگ، گوجه کبابی، خیارشور، قاشق و چنگال به ان...
چلو کباب برگ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: کره، یک تکه ته دیگ، گوجه کبابی، خیارشور، قاشق و چنگال به ان...
چلو کباب برگ مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: کر...
چلو کباب سلطانی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: کره، یک تکه ته دیگ، گوجه کبابی، خیارشور، پک قاشق...
چلو کباب لقمه مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: کره، یک تکه ته دیگ، گوجه کبابی، خیارشور، پک قا...
چلو کباب کوبیده مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: کره، یک تکه ته دیگ، گوجه کبابی، خیارشور، پک قاش...
چلو کباب کوبیده معمولی
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۰۰ گرمی میکس کباب برگ گوشت فیله گوساله و جوجه کباب شنیسل مرغ، ۴۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: کره، یک تکه ته دیگ،...
چلو کباب بختیاری
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی

۲ سیخ کباب لقمه نگینی ۱۵۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و ۸۰ گرم شنیسل مرغ نگینی، ۴۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: کره، یک تکه ته دی...
چلو کباب لقمه نگینی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (شنسل)

یک سیخ جوجه کباب مخصوص شنیسل مرغ ۲۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: کره، یک تکه ته دیگ، گوجه کبابی، خیارشور، قاشق و چنگال به ان...
چلو جوجه کباب مخصوص (شنسل)
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج خارجی، کره، یک تکه ته دیگ زعفرانی، قاشق و چنگال به انتخاب شما
چلو کره
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ مخصوص گوشت فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، دورچین: سس نارنج شرکتی، گوجه کبابی، خیارشور، سرویس اضافه به انتخاب شما
خوراک برگ مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ معمولی

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله ۱۵۰ گرمی، دورچین: سس نارنج شرکتی، گوجه کبابی، خیارشور، سرویس اضافه به انتخاب شما
خوراک کباب برگ معمولی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: سس نارنج شرکتی، گوجه ک...
خوراک کباب سلطانی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

یک سیخ کباب لقمه مخصوص مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، دورچین: سس نارنج شرکتی، گوجه کبابی، خیارشور، سرویس اضافه به انتخاب شم...
خوراک کباب لقمه مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، سماق، دورچین: سس نارنج شرکتی، گوجه کبابی، خیارشور، سرویس اضافه به انتخاب ...
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، دورچین: سس نارنج شرکتی، گوجه کبابی، خیارشور، سرویس اضافه به انتخاب شما
خوراک کباب کوبیده معمولی
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه نگینی ۱۵۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و ۴۰ گرم شنیسل مرغ نگینی، دورچین: سس نارنج شرکتی، گوجه کبابی، خیارشور،...
خوراک کباب لقمه نگینی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی میکس کباب برگ گوشت فیله گوساله و جوجه کباب شنیسل مرغ، دورچین: سس نارنج شرکتی، گوجه کبابی، خیارشور، سرویس ...
خوراک کباب بختیاری
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ویژه

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ ۳۰۰ گرمی، دورچین: سس نارنج شرکتی، گوجه کبابی، خیارشور، سرویس اضافه به انتخاب شما
خوراک جوجه کباب ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص (شنسل)

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: سس نارنج شرکتی، گوجه کبابی، خیارشور، سرویس اضافه به انتخاب شما
خوراک جوجه کباب مخصوص (شنسل)
۵۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

یک سیخ گوجه کبابی (۴ عدد)
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

استامبولی

۷۰ گرم گوشت گوساله تازه، ۴۰۰ گرم استامبولی با برنج خارجی، لوبیا دورچین: ته دیگ زعفرانی، سرویس اضافه به انتخاب شما
استامبولی
ناموجود

چلو مرغ سرخ شده مجلسی (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: ته دیگ زعفرانی، سرویس اضافه به انتخاب شما
چلو مرغ سرخ شده مجلسی (ران)
ناموجود

خوراک مرغ سرخ شده مجلسی (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، سرویس اضافه به انتخاب شما
خوراک مرغ سرخ شده مجلسی (ران)
ناموجود

چلو ماهی قزل آلا کبابی (رژیمی)

۵۰۰ گرم فیله ماهی قزل آلا کبابی رژیمی، ۴۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: کره، یک تکه ته دیگ، گوجه کبابی، خیارشور، سرویس اضافه به انتخاب ...
چلو ماهی قزل آلا کبابی (رژیمی)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی رژیمی

۵۰۰ گرم فیله ماهی قزل آلا کبابی بدون استخوان، دورچین: کره، یک تکه ته دیگ، گوجه کبابی، خیارشور، سرویس اضافه به انتخاب شما
خوراک ماهی قزل آلا کبابی رژیمی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

گوشت گردن گوسفندی

۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم گوشت گردن گوسفندی، دورچین: کره، یک تکه ته دیگ، گوجه کبابی، خیارشور، سرویس اضافه به انتخاب شما
گوشت گردن گوسفندی
ناموجود

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی، ۷۰ گرم گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم برنج خارجی، سرویس اضافه به انتخاب شما
چلو خورشت قورمه سبزی
۵۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

یک پرس خورشت قورمه سبزی، ۷۰ گرم گوشت گوساله، سرویس اضافه به انتخاب شما
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

یک پرس خورشت قیمه بادمجان، ۷۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان سرخ شده سس پز، چیپس خلالی، ۴۰۰ گرم برنج خارجی، سرویس اضافه به انتخاب شما
چلو خورشت قیمه بادمجان
ناموجود

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

یک پرس خورشت قیمه بادمجان، ۷۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان سرخ شده سس پز، چیپس خلالی، سرویس اضافه به انتخاب شما
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
ناموجود

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی، ۷۰ گرم گوشت گوساله، چیپس خلالی، ۴۰۰ گرم برنج خارجی، سرویس اضافه به انتخاب شما
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۵۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی، ۷۰ گرم گوشت گوساله، چیپس خلالی، سرویس اضافه به انتخاب شما
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، گوجه، پیاز، سماق، ۲ عدد نان لواش
ساندویچ کباب کوبیده
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب کوبیده دوبل

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، گوجه، پیاز، سماق، ۲ عدد نان لواش
ساندویچ کباب کوبیده دوبل
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس کباب

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، گوجه، پیاز، سماق، ۲ عدد نان لواش
ساندویچ میکس کباب
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، گوجه، پیاز، ۲ عدد نان لواش
ساندویچ جوجه کباب
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

رب، جو، سینه مرغ، قاشق و چنگال به انتخاب شما
سوپ جو

۲۵۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون شور

زیتون شور شرکتی (یک نفره)
زیتون شور
۱۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده شرکتی (یک نفره)
زیتون پرورده
۱۲,۰۰۰ تومان

ماست ساده

ماست ساده شرکتی (یک نفره)
ماست ساده
۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده موسیر

ماست چکیده موسیر شرکتی (یک نفره)
ماست چکیده موسیر
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۶,۰۰۰ تومان

میرندا

۶,۰۰۰ تومان

سون آپ

۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

میرندا

۱۰,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۵,۰۰۰ تومان

میرندا

۱۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۵,۰۰۰ تومان

پپسی مکس

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر بطری

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر بطری

لیمو

۹,۰۰۰ تومان

استوایی

۹,۰۰۰ تومان

آناناس

۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۹,۰۰۰ تومان

استوایی

۹,۰۰۰ تومان

هلو

۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر

۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر

۲۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
ناموجود

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
ناموجود