جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای اصلی

چلو کباب شاه عباسی

چلو کباب شاه عباسی
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوسفندی، یک سیخ جوجه کباب
چلو کباب وزیری
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو شامی رودباری

چلو شامی رودباری
۲۱,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

عدس پلو

عدس پلو
۱۰,۵۰۰ تومان

لوبیا پلو

لوبیا پلو
۱۰,۵۰۰ تومان

ماکارونی

ماکارونی
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو ساده

چلو ساده
۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شاه عباسی

خوراک کباب شاه عباسی
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۳,۵۰۰ تومان

خوراک وزیری

خوراک وزیری
۲۵,۵۰۰ تومان

خوراک شامی رودباری

خوراک شامی رودباری
۱۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۸,۵۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

جوجه کباب (یک سیخ)
۱۷,۰۰۰ تومان

کنتاکی

کنتاکی
۱۷,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۳,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۳,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۱۰,۵۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰,۵۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۴,۵۰۰ تومان