جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های یزد

غذای باتو (شهید قندی)

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب، یک سیخ کباب کوبیده
چلو کباب وزیری
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو شامی کباب رودباری

گوشت چرخ کرده، سبزیجات معطر، سرخ شده با روغن زیتون
چلو شامی کباب رودباری
۲۱,۰۰۰ تومان

برنج ساده

برنج ساده
۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۲۵,۵۰۰ تومان

خوراک شامی رودباری

خوراک شامی رودباری
۱۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۸,۵۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

جوجه کباب (یک سیخ)
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۳,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

عدس پلو

عدس پلو
۱۰,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

لوبیا پلو
۱۰,۵۰۰ تومان

ماکارونی

ماکارونی
۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه بادمجان

گوشت چرخ کرده قلقلی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۳,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه تبریزی

چلو خورشت قیمه تبریزی
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۳,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه تبریزی (اضافه)

گوشت چرخ کرده قلقلی
خورشت قیمه تبریزی (اضافه)
۱۰,۵۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده پپسی

نوشابه خانواده پپسی
۴,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری پپسی

نوشابه بطری پپسی
۲,۰۰۰ تومان