جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های یزد

غذای باتو (۱۷ شهریور)

چلو کباب

چلو کباب شاه عباسی

چلو کباب شاه عباسی
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب، یک سیخ کباب کوبیده
چلو کباب وزیری
۲۸,۰۰۰ تومان

برنج ساده

برنج ساده
۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۲۵,۵۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۸,۵۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

جوجه کباب (یک سیخ)
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شاه عباسی

خوراک کباب شاه عباسی
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۳,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

عدس پلو

عدس پلو
۱۰,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

لوبیا پلو
۱۰,۵۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه بادمجان

گوشت چرخ کرده قلقلی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۳,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه تبریزی

چلو خورشت قیمه تبریزی
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۳,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه تبریزی (اضافه)

گوشت چرخ کرده قلقلی
خورشت قیمه تبریزی (اضافه)
۱۰,۵۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۲,۰۰۰ تومان